Katalog

Aleksandra Jachimowicz, 2011-03-20
Wrocław

Awans zawodowy, Rady

Kontrakt zawarty między opiekunem i stażystą

- n +


Kontrakt zawarty między opiekunem i stażystą

Zasady współpracy nauczyciela stażysty p. ………..
i opiekuna stażu p. ………….


1. Kontrakt obowiązuje na okres odbywania stażu przez Panią Katarzynę Solnicę
w wymiarze dziewięciu miesięcy oraz miesiąca po odbyciu stażu.


2. Obowiązki opiekuna stażu:

- doradztwo i pomoc w trudnościach związanych z odbywaniem stażu;
- udostępnienie potrzebnej dokumentacji;
- zapraszanie stażysty na swoje lekcje;
- hospitacja jednej lekcji w miesiącu prowadzonej przez stażystę;
- omawianie ze stażystą hospitowanych przez siebie i obserwowanych przez stażystę lekcji na comiesięcznych spotkaniach;
- sprawdzanie na bieżąco dokumentacji stażysty;
- dokonanie pisemnej oceny stażu po jego zakończeniu.

3. Obowiązki stażysty:

- poznanie zasad prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole;
- zapoznanie się z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki;
- zapoznanie się z przepisami Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, z Programem wychowawczym szkoły;
- czynne uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz zespołach przedmiotowych, wychowawczych;
- doskonalenie własnego warsztatu pracy i własnych umiejętności;
- omawianie z opiekunem obserwowanych przez siebie i hospitowanych przez opiekuna stażu lekcji na comiesięcznych spotkaniach;
- dokonanie pisemnego sprawozdania z odbycia stażu po jego zakończeniu.

Kontrakt opracowały i zobowiązują się do jego przestrzegania:


Opiekun stażu:…………………………… nauczyciel stażysta: ……………………………
Wyświetleń: 1581


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.