Katalog

Renata Czelny-Kawa, 2011-04-19
Kraków

Język polski, Ćwiczenia

Ćwiczenia dla kółka wyrównawczego w klasie 5 szkoły podstawowej

- n +

I. Ćwiczenia z "ó"/"u".

1. Skreśl co 2 literę i odczytaj ukryty wyraz.
RKOMSAÓTŁ (rosół)
OPGFRIÓNDUEPK (ogródek)
CRHZMKUWRSA (chmura)
CZELBAUKLYA (cebula)
ZFARSMUMWJKRA (zasuwka)

2. Utwórz nazwy 5 zwierząt zawierających "ó".

3. Utwórz nazwy 5 roslin zawierających "u".

4. Odszyfruj wyraz.

ółd - dół
wró - rów
łtsó - stół
oórdg - ogród
oórp - opór
górp - próg

II. Ćwiczenia z częściami mowy.

1. Zamaluj:
rzeczownik - kolorowy, kolor, kolorowo
przymiotnik - surowy, surówka, sroka
przysłówek - miękki, miękkość, miękko
przyimek - pod, z , albo
zaimek - jednak, ona, zawsze
czasownik - myć, mycie, myjka
liczebnik - pierwszy, pierwszeństwo, już

2. Wpisz poprawnie liczebniki.

a) Moja sąsiadka ma (2)...........dzieci.
b) Pożyczyłem od mamy (215).................złotych.
c) Wyglądał jak (1,5)............nieszczęścia.
d) Ze zdumieniem przyglądał się (4).........uczniom.
e) Orkiestry mogą liczyć nawet (200)..........muzyków.

III. Układanie zdań.

1. Ułóż 3 zdania wg następującej kolejności wyrazów np. rzeczownik-czasownik-rzeczownik.
Np. Janek jedzie rowerem.

2. Ułóż 3 zdania, w których rzeczownik będzie zaczynał się na literę "A". Potem podobnie można zrobić z czasownikiem.
Np. Autobus jedzie drogą.
Ania pije sok.
Astronom obserwuje gwiazdy.


Wyświetleń: 1543


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.