Katalog

Jolanta Świątek, 2011-04-22
Żary

Danuta Grabowska
Zajęcia zintegrowane, Projekty edukacyjne

Projekt edukacji przyrodniczej "Cztery pory roku w lesie"

- n +

PROJEKT EDUKACJI PRZYRODNICZEJ
„ CZTERY PORY ROKU W LESIE”
Opracowały: J. Świątek
D. Grabowska
WSTĘP
Projekt skierowany jest do dzieci w młodszym wieku szkolnym o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Umożliwia im poznanie i poszerzenie ich zasobu wiedzy z dziedziny przyrody . Jednocześnie rozwija ich zainteresowania, uwrażliwia na środowisko naturalne, rozwija zmysł obserwacji, spostrzegania i uczy wyciągania wniosków.
Istotą doboru treści jest ich korelacja z szkolnym programem edukacyjnym jednocześnie ich zakres pozwala na pogłębienie wiadomości w naturalnym otoczeniu z uwzględnieniem szeroko pojętego praktycznego działania, samodzielnego poszukiwania , rozwiązywania problemów i doświadczania świata przez zabawę. Ponad to pobudza aktywność dzieci i ich twórcze myślenie.
Dodatkowymi ważnymi zadaniami projektu jest: uczenie maluchów umiejętności zagospodarowania czasu wolnego, tak by nie było w nim miejsca na nudę , umiejętności łączenia nauki z zabawą oraz poprawianie stosunków interpersonalnych w zespole.
Wszystkie zamierzone treści będą realizowane poprzez atrakcyjne metody aktywizujące: obserwacja kierowana, badania przyrodnicze, doświadczenia, praca z literaturą, gry i zabawy, cykl wycieczek, spotkania z ludźmi lasu.
Ewaluacja wszystkich zamierzeń odbędzie się poprzez:
- mini konkurs,
- wystawa prac dzieci” Cztery pory w lesie”,
- karty pracy i prace plastyczne,
- zielniki, albumy, plakaty tematyczne.
Cel główny: zdobywanie wiedzy i rozwijanie zainteresowań
Cele szczegółowe:
- zainteresowanie dzieci tematyką przyrodniczą
- motywowanie do samodzielnego myślenia i wykonywania zadań praktycznych
- kształtowanie umiejętności dokonywania obserwacji, spostrzegania istotnych elementów i wyciągania sensownych wniosków
- nabywanie umiejętności opracowywania dokumentacji obserwowanych zjawisk i obiektów przyrodniczych na miarę możliwości dzieci oraz prezentowanie wyników obserwacji
- uczenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji/ encyklopedie, atlasy, książki, czasopisma, Internet/
- kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych
- nauka współdziałania w grupie poprzez zabawę„ Cztery pory roku w lesie”
I. Faza początkowa realizacji projektu:
1.TEMATYKA:
Przygotowania do leśnych wypraw
2. TREŚCI:
1.Poznanie:
-roślinności w warstwach lasu
- mieszkańców lasu (zwierząt, ptaków i owadów)
-funkcji lasu
-zasad zachowania się w lesie
2.Poznanie kierunków świata i praca z kompasem
3.Planowanie wycieczek
- mapa myśli (co chcemy zobaczyć? ,co zabierzemy ze sobą ?jak będziemy zachowywać się w lesie?)
3. SPOSOBY REALIZACJI:
-poszukiwanie informacji o lesie w różnych źródłach (atlasy, czasopisma, broszury, książki ,Internet)
-praca z kompasem
- oglądanie i omawianie prezentacji o lesie „Tajemnice lasu”
- wykonanie makiety lasu
- opisywanie zwierząt i ich zwyczajów
- rozmowy wsparte ilustracjami
-doniczkowa uprawa sadzonek drzew
4.EFEKTY PRACY DZIECI:
-zapiski i ilustracje młodego obserwatora
- wydruki materiałów wyszukanych w Internecie
- makieta lasu
- karty pracy uczniów
-mapa myślowa
II. Faza realizacji projektu:
*1.TEMATYKA:
Las wiosną
2.TREŚCI:
1.Wyjazd do lasu Nadleśnictwa Witków(marzec/ kwiecień)
-poznanie kierunków świata w lesie
-praca leśnika wiosną
- sadzenie drzew
-rośliny leśne pod ochroną
-piknik „warzywny”
3.SPOSOBY REALIZACJI:
-wycieczka
-obserwacja środowiska naturalnego
-praca z kompasem
-wywiad z leśnikiem i poznanie jego sprzętu do sadzenia drzew
-sadzenie drzew przez dzieci
-piknik w lesie
4.EFEKTY PRACY DZIECI:
-zdjęcia
-notatka z rozmowy z leśnikiem
-rysunki dzieci
-doniczki z sadzonkami drzew

*1.TEMATYKA:
Las latem
2. TREŚCI:
1.Wyjazd do lasu( czerwiec)
-obserwacja drzew
-rozpoznawanie gatunków drzew/ warstwa wysoka lasu/
-praca leśnika latem
-spotkanie z myśliwym i sokolnikiem poznanie sprzętu myśliwego i miejsc do polowania, czas polowań)
-ognisko i pieczenie kiełbasek
3.SPOSOBY REALIZACJI:
-wycieczka
-mierzenie drzew i odbijanie faktury kory różnych drzew
-obliczanie wieku drzew
-obserwacja otoczenia z ambony
-strzelanie z wiatrówki
4.EFEKTY PRACY DZIECI:
-zdjęcia
-notatka z wywiadu z myśliwym
-pomiary
-karty z fakturą kory drzew
-albumy o drzewach

*1.TEMATYKA:
Las jesienią
2. TREŚCI:
1.Wyjazd do lasu(październik)
-obserwacja podszytu i runa leśnego
-rozpoznawanie grzybów
-rozpoznawanie elementów podszytu
-praca leśnika jesienią
-zabawy ruchowe w terenie
3.SPOSOBY REALIZACJI:
-zbieranie liści i owoców drzew
-zbiór naturalnych elementów podszytu i runa leśnego
-ognisko i pieczenie kiełbasek
-zabawa w „chowanego”
-zwiedzanie wnętrza dębu „Chrobry”
4.EFEKTY PRACY DZIECI:

-prace dzieci ze skarbów leśnych
- zdjęcia

*1.TEMATYKA
Las zimą
2.TREŚCI:
1.Wyjazd do lasu (luty)
- zmiany zachodzące w przyrodzie
-miejsca dokarmiania ptaków i zwierząt
-zabawy ruchowe w terenie
-poznanie obyczajów zwierząt zimą
3.SPOSOBY REALIZACJI:
-obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie
-poznawanie „domów” zwierząt i ptaków
-obserwacja terenów leśnych z ambony
-pozostawienie pokarmu dla zwierząt w paśniku
-jazda wozem i traktorem po leśnych drogach
-strzelanie z wiatrówki
-ognisko z pieczeniem kiełbasek
4.EFEKTY PRACY DZIECI:
-plan wyjazdu na wycieczkę
-notatki i zdjęcia
-malowane pędzlem wspomnienia z lasu

III. Faza końcowa projektu:
1.TEMATYKA:
„Cztery pory roku w lesie”
2.TREŚCI:
1.Podsumowanie przeprowadzonych badań i obserwacji w zakresie:
-zmian zachodzących w przyrodzie
- zwyczajów leśnych zwierząt
- roślinności w lesie
-nowo poznanego słownictwa
-pracy leśnika przez cały rok
3.SPOSOBY REALIZACJI:
-oglądanie dokumentacji zdjęciowej i rozmowy z dziećmi
-mini konkurs ze zdobytej wiedzy i umiejętności
-przygotowanie elementów wystawy
- pisanie listu do leśnika
- pisanie opowiadań o ciekawych zdarzeniach
-podziękowania do nadleśnictwa
4.EFEKTY PRACY DZIECI:
-wystawa „Cztery pory roku w lesie”
-karty pracy dzieci
-plansze tematyczne
-pisemne wypowiedzi dzieci w formie listu i opowiadania
-prace plastyczne
- album ze zdjęciami z wypraw i komentarzami dzieci
Wyświetleń: 2725


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.