Katalog

Agnieszka Mikulska, 2011-04-28
kędzierzyn-koźle

Zajęcia przedszkolne, Plany pracy

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ w grupie dzieci 4-5-letnich - listopad

- n +

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ
w grupie dzieci 4-5-letnich

Wielokierunkowa aktywność dzieci – miesiąc listopad


Tydzień pierwszy
Integralny ośrodek tematyczny: Jesienne drzewa

Treści programowe:
Poznajemy przyrodę:
• Oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu,
• Zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody.


Dzień tygodnia,
temat dnia Aktywność i działalność dziecka Cele główne:
2. Dbamy o drzewa nie tylko w lesie. • Ilustrowanie ruchem piosenki „Wiatr jesienny”-nauka piosenki.
• „Tworzymy jesienne drzewa” – ćwiczenia graficzne. • Rozwijanie ruchu muzycznego.
• Rozwijanie sprawności manualnej.
3. Las śpiewa, szumi i cieszy wzrok. • Zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence „Posypały się listeczki”, nauka piosenki.
• Praca plastyczna – odbijanie na kolorowych kartkach pomalowanych farba liści. • Rozwijanie ekspresji ruchowej, plastycznej i muzycznej.
4. Liczymy listki • Wielozmysłowe poznawanie liści. Zabawa dydaktyczna „Policz liście”.
• „Taniec liści” do muzyki A.Vivaldiego „Czery pory roku. Jesień.”
• Wykonanie „Jesiennych liści” techniką frotażu. • Rozwijanie kompetencji matematycznych.
• Rozwijanie ekspresji muzycznej.
• Zapoznanie z nową techniką plastyczną.
5. W lesie coraz ciszej • Słuchanie opowiadania Cz.Janczarskiego „Mieszkanie do wynajęcia”
• Ćwiczenia orientacji przestrzennej, zabawa „Gdzie jest ptaszek”. • Rozwijanie mowy.

• Doskonalenie orientacji w przestrzeni.

Gry i zabawy ruchowe:
Zestaw zabaw ruchowych nr V (wg Wlaźnik).
Zabawa orientacyjno-porządkowa „Wiatr i liście”.
Zabawa muzyczno-ruchowa „Labada”.
Zabawa ruchowo-naśladowcza „Wiatr, wicher, wichura”

Tydzień drugi
Integralny ośrodek tematyczny: Kiedy niebo płacze

Treści programowe:
Poznajemy przyrodę:
- Jesień:
Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np.: padającego deszczu.

Dzień tygodnia,
temat dnia Aktywność i działalność dziecka Cele główne:
1. Rysujemy deszczyk • „Rysowanie deszczu” – ćwiczenia plastyczne techniką „mokre na mokre” zainspirowane utworem F.Chopina „Nokturn b-moll” nr1
• Zestaw zabaw ruchowych nr VI(wg Wlaźnik). • Poznanie nowej techniki plastycznej.

• Rozwijanie sprawności ruchowej.
2. A kiedy pada… • Słuchanie wiersza J.Kulmowej „Kiedy pada”
• Rysowanie kreatywne; przekształcanie kropli w coś innego. • Obserwowanie zmieniających się warunków pogodowych.
• Rozwijanie kreatywności dzieci.
3. Płyną chmurki • Zabawy ruchowe podczas słuchania piosenki „Płyną chmurki”
• Malowanie swojej „Wyjątkowej chmurki” – ćwiczenia plastyczne zainspirowane wierszem Cz.Janczarskiego „Azor i chmurki”. • Rozwijanie umiejętności słuchania piosenek.
• Rozwijanie zdolności manualnych rąk
5. Kolorowe krople • Słuchanie fragmentu wiersza M.Przewoźniaka „Kropelki” – łączenie roztworów, obserwacja doświadczenia.
• Ćwiczenia graficzne – kolorowanie kartki kolorami z doświadczenia. • Zachęcanie do obserwacji zjawisk fizycznych.

• Doskonalenie sprawności manualnej rąk.
Gry i zabawy ruchowe:
Zabawa ruchowa z elementem czworakowania „Pieski i deszcz”
Zestaw zabaw ruchowych nr VI (wg. Wlaźnik).
Zabawa orientacyjno-porządkowa „Odleciały ptaki”.
Zabawa ruchowa z elementem podskoku „Pajacyki”.
Zabawa „Chmurkowe figurki”
Zabawa muzyczno-ruchowa „Dwa kółeczka”


Tydzień trzeci
Integralny ośrodek tematyczny: Przygotowywanie się zwierząt do zimy

Treści programowe:
Poznajemy przyrodę:
- Jesień:
• Pokazywanie na wybranych przykładach.(Np. wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do zimy (odlatują do Afryki, gromadza zapasy, zasypiają).

Dzień tygodnia,
temat dnia Aktywność i działalność dziecka Cele główne:
1. Zwierzęta idą spać • Słuchanie opowiadania M.Galicy „Wiercipiętek ogląda mieszkania na zimę”
• Ćwiczenia klasyfikacyjne „Czyje to mieszkanie?” • Poznanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy.

2. Zimowe zapasy • Słuchanie wiersza W.Grodzieńskiej „Zapasy na zimę”.
• Praca plastyczno-przestrzenna – wyklejanie konturów niedźwiadka kawałkami wełny. • Rozwijanie umiejętności poprawnego budowania zdań i właściwego uzasadniania swojej wypowiedzi.
• Doskonaleni sprawności manualnej rąk.
3. Odloty ptaków • Oglądanie ptaków na obrazkach (książki, Internet)-rozmowa nt. ich wyglądu, różnic, podobieństw, próby ich nazywania).
• Ekspresja muzyczno-ruchowa do utworu C.Saint-Saensa „Ptaszarnia”
• Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej „Ptaki”-układanie z pociętych części obrazek ptaka (3-6części), naklejanie, kolorowanie.
• Zapoznanie z różnymi gatunkami ptaków.

• Kształtowanie płynności i estetyki ruchu.
4. Kolczasty jeżyk • Słuchanie piosenki „Kolczasty jeż”-rozmowa nt. piosenki, omówienie wyglądu jeża, poznanie jego zachowania w okresie jesieni.
• „Kolczasty jeż”-forma przestrzenna z połowy ziemniaka, wykałaczek i plasteliny. • Poznanie zachowania jeża w okresie jesieni.
• Wykonanie formy przestrzennej z materiału przyrodniczego.
5. Wiewiórka • Słuchanie piosenki „Wiewiórka”, zabawy, nauka piosenki.
• „Wiewiórka Rudka”-ćw.plastyczne-wyklejanie ogona wiewiórki watą, malowanie go na pomarańczowo; malowanie rysunku wiewiórki kawałkiem waty maczanej w farbie. • Nauka piosenki.
• Zapoznanie ze sposobami niekonwencjonalnego wykonania pracy plastycznej.

Gry i zabawy ruchowe:
Zabawa orientacyjno-porządkowa „Pszczoły i niedźwiedzie”.
Zabawa ruchowa z elementem czworakowania „Niedźwiedź skrada się do ula”.
Zabawa ruchowa z elementem czworakowania „Myszki w norce”.
Zabawa bieżna „Zięba i kukułka”.
Zabawa ruchowa z elementem czworakowania „Jeże na spacerze”.
Zestaw zabaw ruchowych nr VI (wg. Wlaźnik).


Tydzień czwarty
Integralny ośrodek tematyczny: Ubieramy się cieplej

Treści programowe:
Dbamy o nasze zdrowie:
- Zapobieganie chorobom:
• Systematyczne kontrolowanie stanu swojego uzębienia.
- Dbałość o higienę:
• Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występującej w danej porze roku,
• Przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie spacerach, zabawach,
• Dbanie o higienę poprzez:
- codzienne mycie całego ciała,
- mycie zębów po posiłkach,
- mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu,
- zachowywanie porządku w miejscu zabawy.

Dzień tygodnia,
temat dnia Aktywność i działalność dziecka Cele główne:
1. Rada na katar • Słuchanie wiersza M.Minczakiewicz „Rada na katar”; wypowiedzi dzieci na temat wiersza.
• Zestaw zabaw ruchowych nr VII (wg Wlaźnik) • Zwrócenie uwagi na możliwość zarażenia się katarem podczas jesiennych chłodów.
• Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci.
2. Spacer w deszczu • Zabawa dydaktyczna „Co jest potrzebne na spacer w deszczu?”
• Praca plastyczna – „Deszczowy obrazek”. • Zwrócenie uwagi na ubieranie się odpowiednio do pogody i aktualnej pory roku.
3. Idzie Tola do przedszkola • Słuchanie wiersza L.Krzemienieckiej ”Idzie Tola do przedszkola”.
• Kolorowanie rysunku parasola. • Kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się poprzez prawidłowe budowanie zdań i posługiwanie się nimi w mowie.
• Rozwijanie sprawności manualnej rąk, dbałość o estetykę.
4. Zła pogoda • Słuchanie piosenki „Zła pogoda”, nauka piosenki.

• Wypowiedzi dzieci na temat pogody za oknem • Łączenie tekstu piosenki z wynikami o obserwacji pogody.
• Kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się poprzez prawidłowe budowanie zdań i posługiwanie się nimi w mowie.
5. Gimnastyka to zabawa • Zabawa z tekstem „Gimnastyka”.

• Mały i duży parasol-ćwiczenia klasyfikacyjne. • Podkreślanie ruchu na powietrzu jako stymulatora prawidłowego rozwoju.
• Rozwijanie spostrzegawczości i myślenia dziecka.

Gry i zabawy ruchowe:
Zabawa orientacyjno-porządkowa „Deszczyk pada”.
Zabawa orientacyjna „Wiatr, wicher, wichura”.
Zabawa orientacyjno-porządkowa „Ida dzieci”
Zabawa ruchowa z elementem czworakowania „Pieski na spacerze”.
Zabawa ruchowa „Kotki idą przez płotki”.
Zabawa ruchowo-naśladowcza „Wielkoludy i krasnale”.
Zestaw zabaw ruchowych nr VII (wg Wlaźnik)

Opracowała:
mgr Agnieszka Mikulska
Wyświetleń: 4162


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.