Katalog

Agnieszka Mikulska, 2011-04-28
kędzierzyn-koźle

Zajęcia przedszkolne, Plany pracy

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ w grupie dzieci 4-5-letnich - styczeń

- n +

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ
w grupie dzieci 4-5-letnich

Wielokierunkowa aktywność dzieci – miesiąc styczeńTydzień pierwszy
Integralny ośrodek tematyczny: Obserwujemy, co robią zimą zwierzęta

Treści programowe:

Dzień tygodnia,
temat dnia Aktywność i działalność dziecka Cele główne:
1.Witamy w karmniku • Wykonanie pracy plastycznej „Ptaki w karmniku”
• Ekspresja muzyczno-ruchowa przy utworze A.Vivaldiego „Cztery pory roku.Zima” Rozwijanie sprawności manualnej.
Kształtowanie płynności i estetyki ruchu.

2. Zwierzęta zmieniają futerka • Słuchanie opowiadania H.Łochockiej „Kto szedł do babulki po nowe odzienie”, rozmowa.
• Praca plastyczna „Szyjemy ubrania dla zwierząt”. Rozwijanie mowy.

Rozwijanie ekspresji plastycznej.
3. Goście w karmniku • Słuchanie opowiadania S.Szuchowej „Spiżarnia dla ptaków”.
• Zabawa dydaktyczna „Trzy karmniki”. Poznanie nazw wybranych ptaków zimujących w Polsce.
Rozwijanie umiejętności liczenia.

Gry i zabawy ruchowe:
Zestaw zabaw ruchowych nr IX (wg Wlaźnik).
Zabawa orientacyjno-porządkowa „Wróbel, karmnik i zima”.
Zabawa orientacyjno-porządkowa „Ptaszki do karmnika”.


Tydzień drugi
Integralny ośrodek tematyczny: Zimo, pobaw się z nami

Treści programowe:

Dzień tygodnia,
temat dnia Aktywność i działalność dziecka Cele główne:
1. W zimowych rytmach • Wielozmysłowe poznawanie pór roku- -zima – scenariusz oparty na schemacie „Poranny krąg”.
• „Taniec śnieżynek” przy muzyce A.Vivaldiego „Cztery pory roku.Zima”.
• Inscenizacja piosenki „Jadą sanie”. Wprowadzanie w świat symboli charakterystycznych dla zimy.
Rozwijanie ekspresji ruchowej oraz płynności ruchów.
2. Bezpieczne zimowe zabawy • Słuchanie opowiadania H.Zdzitowieckiej „Zabawy na śniegu”
• Układanie gry matematycznej „Po śladach”. Kształtowanie nawyków bezpiecznej zabawy na śniegu.
Rozwijanie twórczego i logicznego myślenia.
3. Bałwankowa rodzina • Zabawa ilustracyjna przy piosence „Śniegowy bałwanek”.
• „Bałwanek”- wyklejanie rysunku bałwanka kawałkami waty. Rozwijanie ekspresji ruchowej, muzycznej i plastycznej.
4. Zimowa sanna • Zabawy koordynująco-ruchowe przy piosence „Zimowa wyliczanka”.
• Zabawa dydaktyczna „Tworzymy zbiory pięcioelementowe”. Rozpoznawanie zimy po jej atrybutach.

Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i liczenia.
5. W pałacu Królowej Zimy • Słuchanie fragmentu baśni H.Ch.Andersena „Królowa śniegu”
• „Zimowy obrazek” – praca plastyczna. Wprowadzenie w świat symboli charakterystycznych dla zimy.

Gry i zabawy ruchowe:
Zestaw zabaw ruchowych nr IX (wg Wlaźnik).
Zabawa orientacyjno-porządkowa „Znajdź swojego opiekuna”.
Zabawa orientacyjno-porządkowa „Pieski i zające”.
Zabawa bieżna „Przynieś piłkę”.

Tydzień trzeci
Integralny ośrodek tematyczny: Świętujemy Dzień Babci i Dziadka

Treści programowe:

Dzień tygodnia,
temat dnia Aktywność i działalność dziecka Cele główne:
1. Muzyczny kwiatek dla babci • Improwizacja ruchowa przy piosence „Żyj nam, babciu, długo”; nauka piosenki.
• „Kwiatek dla babci i dziadka”- praca plastyczna, wyklejanie kuleczkami z bibuły. Rozwijanie zainteresowania muzyką i tańcem, jako alternatywną formą ruchu.
Rozwijanie inwencji twórczej i ekspresji plastycznej.
2. Upominki dla babci i dziadka • Zabawa przy piosence „Gimnastyczna wyliczanka”, nauka piosenki.
• Laurka dla babci i dziadka – wykonanie kartek według pomysłu dzieci; wykorzystanie różnorodnego materiału. Rozwijanie inwencji twórczej i ekspresji ruchowej.

Rozwijanie inwencji twórczej i ekspresji plastycznej.
3. Tańczymy polkę • Zapoznanie z inscenizacją z okazji Dnia babci i Dziadka „Cztery babcie”.
• „Polka Tramblanka”- słuchanie utworu, zapoznanie z figurami tanecznymi, wspólny taniec. Zachęcanie do udziału w przedstawieniach, pokonywanie nieśmiałości.
Rozwijanie zainteresowania muzyką i tańcem, jako alternatywną formą ruchu.
4. Co mamy do pary? • Zabawy ruchowe przy piosence „Droga babciu, drogi dziadku”, nauka piosenki.
• Wyliczanka-rozśpiewanka – wskazywanie parzystych części ciała. Rozwijanie inwencji twórczej i ekspresji muzyczno- ruchowej.
Doskonalenie liczenia oraz pojęcia „para”.
5. Portrety • Portret babci i dziadka – praca plastyczna z wykorzystaniem różnorodnego materiału.
• Zabawa dydaktyczna „Kto szybciej, babcia czy dziadek?” Rozwijanie inwencji twórczej i ekspresji plastycznej.

Zapoznanie z różnymi sposobami mierzenia i pokonywania odległości.

Gry i zabawy ruchowe:
Zestaw zabaw ruchowych nr X (wg Wlaźnik).
Zabawa bieżna „Przynieś piłkę”.
Zabawa muzyczno-ruchowa „Orkiestra dęta”
Zabawa bieżna „Dogoń swoja parę”.

Tydzień czwarty
Integralny ośrodek tematyczny: Karnawał w przedszkolu

Treści programowe:

Dzień tygodnia,
temat dnia Aktywność i działalność dziecka Cele główne:
1. Wesołe zabawy z babcią i dziadkiem • „Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu” – spotkanie integracyjne z babciami i dziadkami dzieci z grupy - prezentacja piosenek, wierszy, tańców, inscenizacji „Cztery babcie”, konkursy wspólna zabawa, wręczanie upominków wykonanych przez dzieci, słodki poczęstunek. Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodzina poprzez kultywowanie obchodów Dnia Babci i Dnia Dziadka.
2. Bal w przedszkolu • „Bal kostiumowy w przedszkolu” – zabawa taneczna z zespołem muzycznym i wodzirejem. Rozwijanie umiejętności tanecznych i ekspresji ruchowej.
3. Wiemy jak się zachować • „Kultura w literaturze” – rozwijanie pozytywnych postaw u dzieci; czytanie bajki przez personel przedszkola z podziałem na role. Rozwijanie pozytywnych postaw u dzieci.
4. Znamy zasady dobrego postępowania • Konkurs międzygrupowy „Kodeks postępowania” – pozytywne postawy, ochrona różnych form życia, uwrażliwienie dziecka na piękno muzyki. Rozwijanie pozytywnych postaw u dzieci, ochrony różnych form życia, uwrażliwienie dziecka na piękno muzyki.
5. Dbamy o przyrodę • Plakat na temat „Ochrona przyrody” – wystawa prac.
• Spotkanie z autorką książeczek-bajeczek Bogusławą Hodyl oraz teatrzyk „Strach na wróble”. Rozwijanie dbałości o przyrodę.
Zapoznanie z zagadnieniem upływu czasu (pory roku, miesiące, dni, kalendarz.

Gry i zabawy ruchowe:
Zestaw zabaw ruchowych nr X (wg Wlaźnik).
Aerobik przy muzyce-ćwiczenia według pomysłu dzieci.
Zabawa bieżna „Kto szybciej?”
Zabawa ruchowo-naśladowcza „Chodzimy na różne sposoby”.


Opracowała:
mgr Agnieszka Mikulska
Wyświetleń: 4332


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.