Katalog

Ewa Sepioło, 2011-04-28
Racibórz

Zajęcia zintegrowane, Projekty edukacyjne

Projekt "Ortografia oczami dziecka"- kl. I

- n +

Ewa Sepioło
Zespół Szkól w Pietrowicach Wielkich
Filialna Szkoła Podstawowa
W Cyprzanowie
rok szkolny wdrożenia programu: 2010/2011PROJEKT
„ORTOGRAFIA OCZAMI WYOBRAŹNI”


I. Cele projektu.
II. Opis wdrożenia projektu.
III. Ewaluacja.


I. Cele projektu.

Celem projektu jest skuteczna nauka ortografii. Chciałabym, aby ortografia, postrzegana jako zmora polskiego szkolnictwa, stała się dla moich uczniów przedsięwzięciem, z którym w przyjemny sposób mogą sobie dobrze poradzić.
Idea projektu opiera się na metodach szybkiego uczenia się, którymi posługują się liczne szkoły pamięci. Polega ona na tym, by w procesie nauki wyrazów z trudnościami ortograficznymi nie opierać się tylko na pamięci słuchowej i wzrokowej, ale by uruchomić wyobraźnię i kolor. Uczeń próbuje kojarzyć ortogram z wyglądem jego desygnatu, narysować w zeszycie ortograficznym jego wyobrażenie, podpisać rysunek i zaznaczyć kolorem ortograficzną trudność. To, że sam buduje wyobrażenie ortogramu powoduje włączenie się do procesu nauki przeżywania, co dodatkowo ułatwia zapamiętywanie.
Rolę wyobraźni i przeżywania w procesie edukacyjnym doceniają najnowsze badania psychologiczne. Prawa półkula odpowiada za rozpoznawanie kolorów, wzorów, rytmów, prawidłowości, kształtów i ich wzajemnych zależności. To tutaj swoje źródło ma poczucie humoru, intuicję i wyobraźnię. Lewa półkula jest odpowiedzialna za zdolności matematyczne, analityczne, naukowe, język mówiony i pisany oraz logikę. Podczas nauki w szkole uczniowie wykorzystują częściej lewą półkulę – liczą, analizują, piszą. Dlatego często mają problemy z uczeniem się, zapominają, nie rozumieją. Dlatego warto w praktyce wykorzystywać informację o sposobie pracy mózgu. Projekt odnosi się do tej wiedzy. Wykorzystuje wyobraźnię, kolor i emocje uruchamiając do pracy obie półkule. Bo jak powiedział Konfucjusz: „Powiedz mi – a zapomnę, pokaż mi – a zapamiętam, pozwól mi przeżyć – a zrozumiem”. Używany też jest algorytm, iż uczymy się:

• 10% z tego, co czytamy
• 20% z tego, co słyszymy
• 30% z tego, co widzimy
• 50 % z tego, co widzimy i słyszymy
• 70% z tego, co mówimy
• 90% z tego, co mówimy i robimy.

U każdego człowieka najbardziej rozwiniętą pamięcią jest pamięć wzrokowa, toteż trzeba wykorzystać ją w procesie efektywnego zapamiętywania. Łatwiej zapamiętać pisownię Noego wyrazu, gdy zostanie stworzone dla niego skojarzenie z pomocą wyobraźni. Dodatkowym atutem metody jest to, że systematyczne wykonywanie ćwiczeń, intensywnie angażujących pamięć i koncentrację uwagi prowadzi z czasem do rozwoju odpowiednich partii mózgu, rezultatem czego ćwiczenia te przynoszą trwały skutek –łatwość w przyswojeniu innych treści. Pobudzanie wielu obszarów mózgu i współdziałanie obu półkul mózgowych zwiększa możliwości intelektualne ucznia, co korzystnie wpływa na cały proces nauki.
II. Opis wdrożenia projektu.
Projekt ten jest wdrażany na zajęciach edukacji polonistycznej. Biorą więc w nim udział wszyscy uczniowie klasy I. Prowadzą oni specjalny zeszyt do ortografii, w którym systematycznie rysują i zapisują poznawane ortogramy. Metodą objęte są tylko wyrazy z trudnościami nie podlegającymi regułom ortograficznym albo zapisane według reguł nieznanych jeszcze przez uczniów.
Gdy na lekcji pojawia się trudny do napisania wyraz, nauczyciel zapisuje go na tablicy, zwraca uwagę na ortogram, a uczniowie budują graficzne wyobrażenie tego słowa kojarzące się z ortogramem. Nauczyciel albo uczeń rysuje ilustrację słowa na tablicy obok napisanego wyrazu i kolorem zaznacza na rysunku i w wyrazie trudną literę. Na przykład, uczniowie zgłaszają pomysł, że wyraz król piszemy przez ó, bo król nosi okrągłą koronę. Dzieci wykonują rysunek głowy króla z koroną, zapisują poprawnie wyraz król i poprawiają kolorem ó w napisanym wyrazie oraz okrągłą koronę w narysowanym rysunku kojarzącą się z literą ó.
Systematycznie wpisywane wyrazy poszerzają liczbę zapamiętanych pod względem pisowni wyrazów. Metoda ta uczy budowania wyobrażeń także na innych lekcjach lub w dowolnych sytuacjach życiowych.
III. Ewaluacja projektu.

Skuteczność projektu jest systematycznie badana przez różnego rodzaju karty pracy sprawdzające stopień zapamiętania poznanych wyrazów. Efekty będzie można też dostrzec w wynikach konkursu ortograficznego zaplanowanego na kwiecień. Stopień skuteczności projektu można stale obserwować na lekcjach, zwłaszcza podczas pisania z pamięci i podpisywania obrazków.


PLAN PRACY W RAMACH PROJEKTU
„ORTOGRAFIA OCZAMI WYOBRAŹNI”

KLASA I
Rok szkolny 2010/2011


Temat bloku

Termin realizacji
Tematyczny zestaw ortograficzny
1. Jesteśmy w szkole
IX ∙ Spostrzeganie i zapamiętywanie obrazów graficznych (znaków, elementów litero podobnych).
∙ Ćwiczenie pamięci wzrokowej (zapamiętywanie obrazków, sekwencji, wyrazów).
∙ Dostrzeganie różnic w obrazkach, zmiany kolejności obrazów.
∙ Odwzorowywanie obrazów, układanie sekwencji.
2. Na wiejskim podwórzu
X ∙ Pisownia nazw zwierząt u i ó: kura, kogut, królik.
∙ Pisownia nazw zwierząt z samogłoskami ę, ą: prosię, gęsię gąsiątko, kaczę, cielę.
∙ Nazwy kwiatów z u ó: tulipan, róża oraz ich kolorów: różowy, żółty.
3. Ach, ten hałas w mojej szkole
XI ∙ Pisownia głośnych wyrazów z h: hałas, hałaśliwy, huk, zahuczało, harmider, huknęło.
∙ Pisownia innych wyrazów z h: hipopotam, huśtawka, hak, herbata, herbatniki.
∙ Pisownia imion na h: Halina, Helena, Hania, Heniek, Hubert, Hilary, Honorata.
4. W świecie zwierząt.
XI ∙ Pisownia ż w większości nazw zwierząt w Polsce: żaba, żuk, żyrafa, żubr, żbik, żmija, żółw, piżmak, jeż, bażant , wąż, czyżyk, wyżeł, nosorożec,
∙ Pamiętamy te cztery wyrazy, które nie mają „ż”: tchórz, nietoperz, orzeł, węgorz.
5. Zapasy na zimę
XII ∙ Pisownia wyrazów z zakończeniem -ów,
-ówka: lodówka, makówka, grochówka, parówka... itp.
Kraków, Maków, Pawłów... itp., psów, kotów, itp.
∙ Pisownia nazw innych potraw: kapusta, burak, marchewka, pietruszka, uszka, surówka, rzodkiewka, brokuły, ogórek.
∙ Pisownia wyrazów związanych ze świętami Bożego Narodzenia: choinka, łańcuch, bombka.
6. Moja rodzina
I ∙ Pisownia wyrazów z „ż”, które kojarzą się ze słowem małżeństwo: mąż, żona, małżonek, małżonka, zamężna, mężatka, żonaty, małżonkowie.
∙ Pisownia wyrazów z miękkimi głoskami -nazwami członków rodziny: babcia, dziadek, ciocia, wujek, siostra, córka, bracia.
7. Wycieczka po wsi.
II ∙ Pisownia wyrazów „ch”, które kojarzą się z wsią: chałupa, chata, chłop, strzecha, bochen, chleb, pulchny, chlew, chów, wschód, zachód, zmierzch.
∙ Odmienna od fonetycznej pisownia wyrazów: auto, autobus, autograf
8. W świecie lektur
II ∙ Pisownia wyrazów z „ó” niewymiennym – rodzina wyrazów ze świata baśni: królewna, król, królowa, królewicz, królestwo, królewski wróżka, różdżka.
∙ Pisownia wyrazów z cząstką róż: róża, różdżka, różowy, różnica, rozróżnić, itp.
∙ Pisownia wyrazów związanych z książką: książka, księgarz, lektura, autor, Brzechwa, Tuwim.
9. Nadejście wiosny
III ∙ Pisownia wyrazów związanych z wiosną: żonkil, przebiśnieg, hiacynt, krokus.
∙ Pisownia wyrazów dotyczących wiosennych porządków: porządek, fartuch, sprzątać, szufelka, kurz, odkurzacz, szuflada, półka, ogród.
10. Od źródła do morza
III ∙ Pisownia wyrazów związanych z wodą: źródło, morze, rzeka, studnia, staw, jezioro.
∙ Pisownia imion z u, ó, rz: Jurek, Józek, Jakub, Julia, Zuzanna, Krzysztof, Katarzyna, Grześ, Przemek.
11. Dbamy o zdrowie.
IV ∙ Pisownia wyrazów związanych ze zdrowiem i służbą zdrowia: choroba, chirurg, weterynarz, hartowanie, higiena, higienistka, lekarz, okulista.
∙ Pisownia wyrazów dotyczących ciała: ucho, chłopiec, brzuch, usta, sukienka, spódnica.
12. Jaki jestem?
IV ∙ Pisownia przymiotników charakteryzujących wygląd: krótki, długi, gruby, szczupły, chudy, wąski.
13. Maj jednym z najpiękniejszych miesięcy w roku
V ∙ Śpiew ptaków na wiosnę -małe i duże ptaki z „ó”: wróbel, jaskółka, sójka, przepiórka, mysikrólik, sokół, myszołów
14. Na górskim szlaku
V ∙ Pisownia rodziny wyrazów: góra, góral, góralka, góreczka, górski, górzysty, pagórek wzgórek.
15. Co w trawie piszczy V ∙ Piszczące krótkie wyrazy z „ż”:
- że, iż ,już, aż, chociaż, może, gdyż, ponieważ, również, też, a także każde przecież
16. Utrwalenie wiadomości ciekawostki
ortograficzne
VI ∙ Przypomnienie znanych zasad uczonych przez cały rok.
∙ wierszyki typu:
Już burza się zaczyna.
Drży wierzba, jarzębina.
Grzegorz się boi burzy,
więc zmyka, aż się kurzy.


Ewa Sepioło

Wyświetleń: 2979


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.