Katalog

Ewa Sepioło, 2011-04-28
Racibórz

Zajęcia zintegrowane, Projekty edukacyjne

Program koła matematycznego dla kl. I-III

- n +

Program koła matematycznego
dla uczniów klas I – III
w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej
w Pietrowicach Wielkich


CELE PROGRAMU:
• indywidualizacja nauczania,
• rozwijanie zainteresowań matematycznych,
• zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań matematycznych,
• umożliwianie uzyskania wiedzy o wyższym poziomie trudności, zgodnie z rozwojem intelektualnym i uzdolnieniami,
• wyzwalanie twórczej aktywności,
• wdrażanie do logicznego myślenia, samodzielności, samokontroli i samooceny,
• promowanie koła jako atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego,
• zdobywanie umiejętności współpracy z rówieśnikami.

TREŚCI
Treści programu koła matematycznego dostosowane są do wieku, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczniów. Poszerzanie treści programowych, stopniowanie trudności, stawianie przed uczniami zadań problemowych ma za zadanie stymulowanie rozwoju uzdolnień i postaw twórczych.


METODY:
- aktywizujące: problemowe, zadań twórczych,
- gry dydaktyczne,
- konstruowanie gier matematycznych.

FORMY:
- praca indywidualna,
- praca grupowa.

EWALUACJA

Miernikiem oceny zakładanych osiągnięć uczniów objętych programem będzie:
• coraz aktywniejszy udział uczniów zdolnych w codziennych zajęciach lekcyjnych,
• podejmowanie przez nich zadań dodatkowych promujących ich zdolności, przez udział w konkursach matematycznych np. KANGUREK,
• praca na zajęciach nietypowymi metodami,
• dociekliwość, podejmowanie intelektualnych wyzwań na różnorakich zajęciach.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
Realizacja treści i osiąganie celów odbywa się poprzez:
- rozwiązywanie zadań tekstowych różnymi sposobami,
- rozwiązywanie zadań tekstowych niestandardowych,
- rozwiązywanie zadań złożonych,
- matematyczne rozrywki umysłowe,
- łamigłówki matematyczne,
- gry dydaktyczne,
- gry i zabawy logiczne.
PLAN PRACY KOŁA MATEMATYCZNEGO
DLA KLAS I-III


RODZAJ ZAJĘĆ LICZBA ZAJĘĆ PRZYKŁADOWE ĆWICZENIA

Baśniowe zadania 3 -Zamieszanie w chatce krasnali
-Wyścig w leśnej krainie
-Astronom


Łamigłówki zapałczane 4 -Prostokąty i kwadraty,
-Tajemnicze koło,
-Liczby i cyfry,
-Czarodziejskie przemiany,
-Porzuć schematy,
-Powtórka z geometrii,
-Świat liczb i cyfr,
-Różne punkty widzenia


Gry dydaktyczne - ściganki 4 -Ściganki zwykłe,
-Ściganki z opowiadaniem,
- Ściganki z rozbudowanym wątkiem matematycznym,


Gry wspomagające rozwój rozumowania operacyjnego
4 -Do przodu i do tyłu,
-Wyścigi żabek
-Wyścig ślimaków

Gry - katastrofy
2 -Ile wart jest domek?,
-Ile warta jest wieża?

Gry z wykorzystaniem taśmy krawieckiej
4 -Gdzie jest tygrys?
-Kto szybciej dojdzie liczby…?,
-Kto szybciej dojdzie zera?
-Ściganka


Gry z wykorzystaniem domina
3 -Chodniczek,
-Sumy,
-Wojna


Zabawy z wykorzystaniem zadań on-line
(www.wsip.pl)
3 -Sprężynki,
-Wyścig rowerowy,
-Magiczny trójkąt,
-Zegary


Rozrywki matematyczne

5 -Jakie liczby włączysz do zbiorów?
-Czy umiesz policzyć kwiaty?
-Czy rozwikłasz kod cyfrowy?
-Ilu pasażerów wsiadło do wagonów?
-Jaka jest moc dwóch prostych?
-Jak ułożyć kwadraty?
-Ile trójkątów ma ta figura?
-Czy wiesz jakich liczb brak?


Tangramy
2 -Gęś,
Chłopiec,
-Atleta,
-Skok Adama Małysza,
Ada Małysz odlatuje na zawody samolotem


Zagadki logiczne
5 -Ołowiane żołnierzyki,
-Policz szybko,
-Pole namiotowe,
-Sąsiedzi,
-Wieże,
-Zadania z punktami
-Psiarnia,
-Biblioteka


Odkrywanie reguł
2 -Zadania dotyczące odkrywania reguł ułożonego ciągu figur, liczb czy liter. Zadania typu „Jaka będzie następna figura?’


Wagi
3 -Zadania dotyczące równoważności figur typu „Ile jabłek waży tyle, co dwa banany?”


Zabawy matematyczne
3 -Jaką jestem liczbą?,
-Licz wstecz,
-Zabawa z kostką,
-Parking,
-Koło fortuny,
-Telefon do centrali


Zadania przygotowujące do konkursu matematycznego „Kangurek”
3 -Zadania testowe przygotowujące do „Kangura”.
Ewa Sepioło
Wyświetleń: 7698


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.