Katalog

Małgorzata Koźmińska, 2011-05-09
Kobyla Góra

Edukacja czytelnicza, Konspekty

Opis bibliograficzny książki. Zestawienie bibliograficzne na określony temat

- n +

Konspekt lekcji edukacji czytelniczej ( lekcji bibliotecznej) w gimnazjum

Temat: Opis bibliograficzny książki. Zestawienie bibliograficzne na określony temat

Cele ogólne:
wykształcenie umiejętności samodzielnego sporządzania przez uczniów opisu bibliograficznego książki,
wykształcenie umiejętności samodzielnego sporządzania przez uczniów zestawienia bibliograficznego,
wyrobienie nawyku sporządzania bibliografii załącznikowej do referatów, prac semestralnych.

Cele szczegółowe:
I. Wiadomości :

1.Uczeń po lekcji zapamięta:

-jakie elementy powinien zawierać opis bibliograficzny książki,
-w jakiej kolejności należy elementy te wymieniać,
-sposób sporządzania bibliografii załącznikowej do różnych prac pisemnych.

2.Uczeń po lekcji rozumie:

-jak porządkuje się opisy bibliograficzne w obrębie zestawienia bibliograficznego.

II. Umiejętności:

1.W sytuacjach typowych uczeń potrafi:
-odczytać elementy potrzebne do sporządzenia opisu bibliograficznego książki,
-samodzielnie sporządzić opis bibliograficzny książki,
-uczeń potrafi ułożyć opisy w określonym porządku, tworząc bibliografię załącznikową.

2.W sytuacjach problemowych uczeń potrafi:
-przy trudnych opisach podczas sporządzania bibliografii załącznikowej uczeń potrafi dotrzeć do odpowiedniej normy np. korzystając z Internetu.

Czas: 1 godzina lekcyjna

Metody: pogadanka, pokaz,

Formy pracy: praca w grupach.

Środki dydaktyczne: -Norma: Kompozycja wydawnicza książki. Bibliografia załącznikowa, książki zgrupowane wg tematów, plansze formatu A4 z definicją opisu bibliograficznego i przykładami opisów dla każdej grupy, sześć różnych poleceń sporządzenia bibliografii (jedno polecenie na grupę), prezentacja multimedialna Opis bibliograficzny. Zestawienie bibliograficzne (tutaj można skorzystać z prezentacji umieszczonej na stronie www.biblioteki.oeiizk.waw.pl/pomoce.html )


TOK LEKCJI:
1.Wprowadzenie
Powitanie uczniów. Uczniowie wykonują ćwiczenie na „uruchomienie”- każda grupa otrzymuje kopertę z zestawem 15 haseł. Należy ułożyć je w porządku alfabetycznym.
Nauczyciel przypomina znaczenie terminu bibliografia.
Uczniowie przypominają, jakie elementy zawiera opis bibliograficzny artykułu w czasopiśmie. Nauczyciel przedstawia temat i cele zajęć.

2.Rozwinięcie
Nauczyciel zaczyna pokaz prezentacji multimedialnej Opis bibliograficzny. Zestawienie bibliograficzne. Zatrzymuje się przy planszy Wspólne elementy opisu bibliograficznego książki i czasopisma. Przechodzi do omówienia elementów opisu bibliograficznego książki. W prezentacji przechodzi do planszy Opis bibliograficzny książki. Rozdaje uczniom schemat tego opisu.
Każdy z uczniów samodzielnie wykonuje opis jednej z książek leżących na jego stoliku.
Korzystając z prezentacji multimedialnej – plansza Przykładowy opis bibliograficzny książki, nauczyciel koryguje ewentualne błędy uczniów. Wskazuje, że istnieje odpowiednia norma regulująca kwestię opisu bibliograficznego.
Nauczyciel podkreśla, że zestawienie bibliograficzne jest spisem opisów bibliograficznych na określony temat sporządzonym w porządku alfabetycznym wg nazwisk autorów. Można też przedstawić zestawienie w porządku chronologicznym od najstarszych do najnowszych w przyjętym okresie.
Uczniowie wykonują praktyczne ćwiczenia w grupach.
Polecenia:
1.Wykonaj zestawienie bibliograficzne, składające się z pięciu opisów, dotyczące Henryka Sienkiewicza. Sporządź stosowne opisy i ułóż je w porządku alfabetycznym.
2.Wykonaj zestawienie bibliograficzne, składające się z pięciu opisów, dotyczące Marii Konopnickiej. Sporządź stosowne opisy i ułóż je w porządku alfabetycznym.
3.Wykonaj zestawienie bibliograficzne, składające się z pięciu opisów, dotyczące Tadeusza Kościuszki. Sporządź stosowne opisy i ułóż je w porządku alfabetycznym.
4.Wykonaj zestawienie bibliograficzne, składające się z pięciu opisów, dotyczące Jana Kochanowskiego. Sporządź stosowne opisy i ułóż je w porządku alfabetycznym.
5.Wykonaj zestawienie bibliograficzne, składające się z pięciu opisów, dotyczące Adama Mickiewicza. Sporządź stosowne opisy i ułóż je w porządku alfabetycznym.
6.Wykonaj zestawienie bibliograficzne, składające się z pięciu opisów, dotyczące zwierząt chronionych. Sporządź stosowne opisy i ułóż je w porządku alfabetycznym.

3.Podsumowanie
Uczniowie prezentują wyniki swojej pracy.
Nauczyciel ocenia poprawność wykonania ćwiczeń i zachęca uczniów do sporządzania bibliografii w uczniowskich referatach.

Opracowała : Małgorzata Koźmińska
Wyświetleń: 1681


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.