Katalog

Krystyna Czeluśniak, 2011-05-16
Jasło

Barbara Kuznecka
Pedagogika, Program nauczania

Indywidualny plan pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo

- n +


Obsługiwanie siebie

Cele ogólne Cele szczegółowe
Sposób realizacji

Wyrobienie umiejętności zachowania się przy stole.
…………………..
Nabywanie umiejętności samodzielnego i bezpiecznego poruszania się.

…………………..
Korzystanie z toalety, dbanie o czystość
…………………..
Wykonywanie czynności związanych z ubieraniem.


Wyrabianie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożem i widelcem.

Kształtowanie nawyku poprawnego przelewania płynu z jednego naczynia do drugiego.


………………………...
Zachęcanie do pozostawania bez nadzoru na krótką chwilę w przydomowym ogrodzie, domu.

Reagowanie na nawoływanie opiekuna wówczas gdy nie ma go w zasięgu wzroku.

Zachęcanie do wspólnych zabaw z innymi dziećmi
………………………...
Kształtowanie nawyku zgłaszania potrzeby wyjścia do toalety.

Wyrabianie potrzeby dbania o higienę i czystość osobistą
…………………….......
Utrwalenie prawidłowego zdejmowania i ubierania części odzieży oraz rozpinania i zapinania guzików.

Krojenie produktów spożywczych na duże i małe kawałki. Wdrażanie do kontrolowanego prowadzenia noża w celu obrania np. jabłka.
Smarowanie kromki chleba masłem, dżemem; wyrabianie nawyku prawidłowego trzymania sztućców.
Przesypywanie ryżu z jednego kubka do drugiego, aby jak najmniej rozsypać.
Nauka przelewania małej ilości wody z jednego naczynia do drugiego uważając aby nie rozlewać.
………………………………………………..
Organizowanie dziecku interesujących zajęć na świeżym powietrzu, które na dłużej absorbowałyby jego uwagę.Zabawy: w chowanego, „raz, dwa, trzy baba Jaga patrzy”, zabawa w echo w celu rozpoznawania głosu opiekuna.


Integrowanie się z rówieśnikami podczas zabaw np. na placu zabaw, w sali. Wyznaczanie dziecku, w której czułoby się dowartościowane.
…………………………………………………..
Częste zadawanie pytań o potrzebę wyjścia do toalety w celu wyrobienia nawyku pamiętania o czynnościach fizjologicznych.

Zwracanie uwagi na mycie rąk po skorzystaniu z toalety, używanie mydła, ręcznika, dbanie o porządek wokół siebie.
………………………………………………….
Ubieranie bluzy, zwracanie uwagi na kolejność wkładania rąk do rękawów, samodzielne ubieranie i zdejmowanie garderoby.
Ćwiczenia na kostce edukacyjnej – przewlekanie przez otwory dużych guzików, zapinanie rzepów, odsuwanie i zasuwanie zamka.


Komunikowanie się

Cele ogólne
Cele szczegółowe
Sposób realizacji
Rozwijanie umiejętności językowych w celu komunikowania się z innymi.
……………………
Dostrzeganie kolorów, czasu i kierunku.


……………………
Rozróżnianie wielkości, i rozumienie różnic ilościowych.Liczenie mechaniczne

……………………
Prawidłowe posługiwanie się ołówkiem i papierem.
Wdrażanie do uważnego słuchania zadawanych pytań celem udzielenia prawidłowych odpowiedzi.

Prawidłowe definiowanie znaczenia nazw przedmiotów.
…………………………
Kształtowanie umiejętności nazywania kolorów, rozpoznawanie pory dnia oraz określeń czasowych
…………………………
Rozróżnianie wielkości, i rozumienie różnic między „jedna rzecz” i „wiele rzeczy”.


Nabywanie umiejętności mechanicznego liczenia do dziesięciu

…………………………
Utrwalenie prawidłowego trzymania ołówka, kredki, oraz rysowania linii pionowych, łuków i koła.
Kształtowanie umiejętności rysowania ludzi. Skupienie uwagi dziecka na osobie mówiącej, zwracanie się bezpośrednio do dziecka ( twarzą w twarz). Wyjaśnianie dziecku trudniejszych słów.


Zadawanie pytań „co to jest?”, „czym rysujesz?”, „z czego pijesz?” itp.

………………………………………………….
Segregowanie klocków według kolorów ( 8 kolorów).
Łączenie pory dnia z czynnościami i spożywaniem posiłków ( śniadanie, obiad, kolacja).

………………………………………………….
Dostrzeganie różnic dużo – mało ( układanie klocków tej samej wielkości ale w różnych ilościach).Przeliczanie kolorowych patyczków w celu utrwalenia w zakresie 10.


………………………………………………….
Ćwiczenia manualne z wykorzystaniem przyborów do pisania (ołówek, kredki, mazak…)Rysowanie postaci człowieka łącząc kropki, nazywanie części ciała.


Uspołecznienie

Cele ogólne
Cele szczegółowe
Sposób realizacji
Kształtowanie prawidłowych relacji między rówieśnikami, poczucie więzi.

…………………..
Wykonywanie obowiązków w domu i poza nim.


Zachęcanie do zabaw w grupie, poznawanie nowych zabaw i gier oraz muzyki.


…………………………..
Nabywanie umiejętności poruszania się poza domem oraz utrwalenie konieczności wykonywania obowiązków domowych Zabawy kołowe, inspirowane przez nauczyciela, budowanie z klocków, zabawy samochodami.
Zabawy i pląsy przy muzyce kształtujące poczucie rytmu, wyzwalające radość , uczenie się krótkich melodyjnych tekstów.
…………………………………………………
Wychodzenie po drobne sprawunki do miejsc w sąsiedztwie

Sprzątanie po sobie np. ścieranie stołu, odkładanie przyborów do rysowania…).Zajęcia

Cele ogólne
Cele szczegółowe
Sposób realizacji
Doskonalenie umiejętności i sprawności manualnych.


…………………..
Usprawnianie motoryki dużej,
rozwijanie orientacji przestrzennej. Kształtowanie umiejętności cięcia po linii prostej i po łuku.
Wdrażanie do precyzyjnego wykonywania czynności.
…………………………..
Usprawnienie poczucia świadomości własnego ciała. zajęcia praktyczne: cięcie papieru, kartonu, materiału

układanie wieży z klocków, nawijanie włóczki na szpulkę.

…………………………………………………
Wykonuje ćwiczenia równoważne, gry i zabawy ruchowe, rzucanie piłką do celu
Wyświetleń: 3386


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.