Katalog

Katarzyna Sobuta, 2011-05-16
Jedwabne

Zajęcia artystyczne, Program nauczania

Autorski program KOŁA PLASTYCZNO-MANUALNEGO

- n +

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU:
Program obejmuje treści realizowane w ramach koła plastyczno- manualnego. Zajęcia odbywać się będą w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.
Sztuka plastyczna daje możliwość wyzwolenia w człowieku tego co ukryte, niedostępne. Pozwala odkryć świat. Uczniowie są wspaniałymi twórcami. Tkwi w nich niezmącona energia, chęć wyrazu i pragnienie tworzenia. Potrafią „przelewać” siebie, swoje nastroje i pragnienia w rzeczy, które tworzą. Wystarczy tylko stworzyć im odpowiednie warunki, czasem podpowiedzieć, ukierunkować.
Celem nadrzędnym jaki został wyznaczony jest nauczenie młodzieży czerpania radości z tworzenia i aktywności plastycznej. Różnorodność w kwestii tematyki, jak i stosowanych technik pracy ma pozwolić każdemu odnaleźć coś dla siebie i poczuć, że jest twórcą.

CELE OGÓLNE
- pobudzenie uczniów do działań artystycznych
- uwrażliwienie na sztukę
- wszechstronny rozwój młodzieży poprzez działalność plastyczną.
- rozwijanie pomysłowości i oryginalności uczniów podczas wykonywania prac

CELE SZCZEGÓŁOWE:
- rozwój możliwości twórczych w wyniku różnorodnych działań plastycznych i szerokiej gamie stosowanych technik.
- rozbudzanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej i ciekawości poznawczej.
- rozwijanie zdolności manualnych i percepcyjnych.
- umożliwienie wyrażania siebie, swoich uczuć, i stanów emocjonalnych poprzez ekspresję plastyczną.
- kształtowanie twórczego podejścia do zadań i umiejętności radzenia sobie z trudnościami.
- wyrabianie umiejętności organizowania warsztatu własnej pracy, ekonomicznego wykorzystywania materiałów.
- poznanie różnorodnych technik plastycznych, umiejętność łączenia ich w swojej pracy.

METODY PRACY
poszukujące
praktycznego działania
origami
metody twórcze
konkursy

Metody te pozwolą uczniom na zdobycie nowych wiadomości i umiejętności w sposób łatwy, a jednocześnie zmotywują je do działania. Zaspokoją ich potrzeby, rozwiną indywidualne zainteresowania i zdolności.


FORMY PRACY
praca indywidualna
praca grupowa
zajęcia w plenerze

TECHNIKI PRACY
malarstwo farbami plakatowymi, akwarelami, witrażowymi
rysunek kredkami, pastelami olejnymi, suchymi, ołówkiem, węglem
formy rzeźbiarskie- modelina, masa solna, plastelina
kukiełki i dekoracje do przedstawień

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI PLASTYCZNEJ
malowanie farbami plakatowymi, akrylowymi, emulsją
malowanie na szkle farbami witrażowymi, pastą
malowanie techniką „mokre na mokrym”
rysunek węglem, pastelami olejnymi, suchymi, ołówkiem, kredkami
wydzieranki, wycinanki serwetkowe
lepienie z masy solnej, plasteliny, gliny
odlewy gipsowe; ramki, świeczniki, obrazki itp.
prace z papieru, origami płaskie i przestrzenne
wyklejanki z materiałów, sznurka, wełny, waty
oklejanie szklanych i plastikowych butelek, słoiczków z motywami z serwetek papierowych
prace przestrzenne z wykorzystaniem naturalnych materiałów: liście, nasiona, muszle, korale, suszone owoce itp.
kompozycje z wykorzystaniem suszonych ziół, liści, kwiatów i innych naturalnych elementów zdobniczych
wykonanie kukiełek do przedstawienia
ozdabianie różnymi technikami donic

TEMATYKA ZAJĘĆ KOŁA

ŚLADAMI SŁYNNYCH MALARZY- MALOWANIE OBRAZÓW
RYSUNEK
1. Materiały i narzędzia rysujące. (papiery rysunkowe i nie tylko, ołówek, gumki, techniki rysowania).
2. “Malowanie światłem rysunek cieniem” – rysunek farbami, węglem, pastelą suchą i olejną .
3. “Taniec linii” – różnorodne ślady narzędzi do rysowania – swobodna interpretacja (nawiązanie do kompozycji abstrakcyjnej).
4. Techniki rysunkowe ,,na mokro” – rysunek pędzlem: lawowanie, suchy pędzel
5. Zobaczone narysowane -albumy przyrodnicze.
6. Wprowadzenie elementów perspektywy – przestrzeń w obrazie (perspektywa powietrzna, malarska i linearna)
MALARSTWO
1. Wszystko trzema kolorami – “Paleta malarza” – barwy dopełniające i złamane, gamy kolorystyczne – “Malowane monotypie”.
2. Techniki i narzędzia malarskie – budujemy własny warsztat pracy.
3. Jak malować akwarelą? – ćwiczenia w lawowania – “Drzewa na wietrze” ” Kwiaty” “Owady”.
4. Tempera – techniki malowania farbami kryjącymi – “Wazon z kwiatami”.
5. “Światło w obrazie” – obserwacja i szkic malarski oświetlonych jednobarwnych form.
6. Szkic malarski w plenerze – “Świat w ramkach” “Moja wieś”(barwy światła, barwy cienia) – nawiązanie do sztuki impresjonistów
7. Kontrast barwny – “Szalona kompozycja”- nawiązanie do sztuki fowistów.
8. Malowanie na szkle farbami witrażowymi – inspiracje sztuka ludową regionu.
9. „Drzewa w czterech porach roku”- praca wykonana pastelami.
10. „Płacząca jesień”- kompozycje jesienne malowane farbami.
11. „W blasku świecy”- szkic.
12. Morski obraz
13. Las zimą- praca wykonana techniką łączoną.
14. Zima pastą malowana- obrazy zimy malowane pastą do zębów
15. Zimowe witraże- wykonanie pracy przy użyciu farb witrażowych.
16. Najpiękniejsze regiony Polski- rysunek wykonany farbami:
* krajobraz nadmorski
* krajobraz górski
* krajobraz pojezierzy
17. Wakacyjna plaża- tworzenie pejzażu z piasku, kamyków i kolorowego papieru.

RZEŹBA i akcje twórcze
1. Projektowanie w bryle przedmiotów które określają czas- ” zapisać czas” Tworzenie form przestrzennych (drut, styropian, masa papierowa, ścinki tkanin, gips)
2. Obserwowanie i przedstawianie w bryle form inspirowanych przyrodą (rzeźba w gipsie, glinie, orygami)
3. Akcja twórcza ” Mój kawałek stołu” – próby wyrażania uczuć za pomocą dostępnych środków, przedmiotów codziennego użytku.
4. Przedmioty użytkowe- martwa natura w malarstwie i nie tylko” -prelekcja i pokaz multimedialny

PRACE MANUALNE
1. Projektowanie karty okolicznościowej z wykorzystaniem różnorodnych materiałów zdobniczych.
2. Jesienne ozdoby okienne- dekoracje okien
3. Róże z jesiennych liści- nauka składania liści, układanie jesiennych bukietów, lakierowanie
4. Ozdobna miseczka na owoce- praca wykonana z gazet i kleju do tapet.
5. Oryginalne wazoniki
6. Bożonarodzeniowe anioły- prace z masy solnej, przy wykorzystaniu farb i elementów zdobniczych.
7. Kartki świąteczne wykonane techniką dowolną przy wykorzystaniu różnorodnych materiałów.
8.Kolorowe lampiony- wykonywanie ozdobnych lampionów z wykorzystaniem kolorowej bibuły, serwetek papierowych itp.
9. Śniegowa rzeźba- próby rzeźbienia w śniegu.
10. Projektowanie i wykonanie maski karnawałowej.
11. Ramka na zdjęcie- praca z tektury, ozdabianie różnorodnymi materiałami.
12. Baranek wielkanocny z masy solnej.
13. Kukiełki i dekoracje na przedstawienia.
14. Ozdabianie jajek wielkanocnych- pisanki.
15. Prace z papieru wykonane metodą origami.

SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW
- spotkania chętnych uczniów wraz z opiekunem
- przydział czynności stałych i doraźnych w tworzeniu prac
- rysowanie
- malowanie,
- modelowanie,
- konstruowanie,
- rzeźbienie,
- wycinanie i wydzieranie,
- projektowanie kukiełek i strojów
- uczestnictwo w konkursach plastycznych
- stworzenie miejsca wystawienniczego pt.:„NASZA SZKOLNA GALERIA”

OCZEKIWANE EFEKTY PRACY
W wyniku realizowanych zadań programu uczeń potrafi:
poprzez środki plastyczne wyrażać zjawiska otaczającego świata, przyrody
wykorzystywać różnorodność materiałów naturalnych w pracach plastycznych
samodzielnie zaprojektować i wykonać różnorodne prace
dostrzegać walory estetyczne i stosować je w pracy
operować podstawowymi technikami malarskimi
Efektem całorocznej pracy uczniów będzie prezentacja zdobytych umiejętności i wiadomości w różnych formach:
systematyczne wystawy prac plastycznych;
konkursy plastyczne;
prezentacja prac, kukiełek podczas przedstawień i w świetlicy szkolnej

Opracowała: mgr Katarzyna Sobuta
nauczyciel muzyki,plastyki, świetlicy Gimnazjum w Radziłowie

Literatura:
J. Świąder-Dąbrowska - „Światło i cień”
J.F. Dowden - „Malowanie akwarelą”
J. Lewicka - „Sto technik plastycznych"
Z.Bartkowicz, E.Hoffman- „Niezwykła sztuka uczenia się", Lublin, AWH Antoni Dudek, 1999
"Stemplowanie darami natury” wzory ozdób z odbitek kwiatów, liści i owoców- Laura Donnelly Bethmann
Wyświetleń: 6059


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.