Katalog

Anna Wołowiec, 2011-05-17
Rybnik

Różne, Konspekty

KONSPEKT ZAJĘĆ Z FUNKCJONOWANIA OSOBISTEGO I SPOŁECZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W RYBNIKU - Od ziarenka do bochenka ...

- n +

KONSPEKT ZAJĘĆ
Z FUNKCJONOWANIA OSOBISTEGO I SPOŁECZNEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W RYBNIKU
Klasa I a/p

Data: 15.10.2008
Prowadzący: mgr Anna Wołowiec
Czas trwania: 3 x 45 minut
Temat lekcji: Od ziarenka do bochenka czyli historia powstania chleba

Cel główny:
Poznanie historii powstania chleba
Cele operacyjne:
1. Potrafi ułożyć historyjkę obrazkową
2. Potrafi dobrać odpowiedni napis do ilustracji
3. Potrafi spójnie wypowiadać się pełnymi zdaniami
4. Potrafi uzupełnić tekst z lukami
5. Uczeń zna produkty, jakie otrzymujemy ze zbóż
6. Potrafi przyporządkować produkty do odpowiedniego zboża
7. Uczeń zna rodzaje chleba
8. Potrafi ułożyć rozsypankę sylabową
9. Uczeń potrafi wyjaśnić znaczenie wiersza M. Nawrockiej pt. „Chlebowe życzenie”
10. Uczeń potrafi dopisać wyrazy pokrewne do wyrazu „chleb”

Metody pracy:
1. Słowna
a) podająca: objaśnienie podstawowych wiadomości, opis, dyskusja,
rozmowa kierowana
b) poszukująca: gry dydaktyczne
c) oglądowa: pokaz, przedstawienie ilustracji, instruktaż działania
(wykonywania)
d) praktycznego działania: wykonywanie konkretnych ćwiczeń,
ekspresja twórcza.

Formy pracy:
1. zbiorowa:
2. indywidualna

Zasady:
przystępności, systematyczności, łączenia teorii z praktyką,
trwałości wiedzy, świadomego i aktywnego udziału uczniów,
życzliwej pomocy

Środki dydaktyczne:
karty pracy (rozsypanka sylabowa, tekst z lukami, ilustracje),
produkty zbożowe, chleb, wiersz,


TOK LEKCJI:
Zajęcia wstępne:
- Prowadzący wita się z uczniami
- Nauczyciel sprawdza obecność
- Nauczyciel razem z uczniami przypomina wiadomości z poprzedniej lekcji

Praca poznawcza - obserwacja i kojarzenie:
- Prowadzący zapisuje na tablicy temat lekcji. Prosi uczniów, by temat przepisali do zeszytu
- Nauczyciel rozdaje uczniom ilustracje i kartoniki z napisami. Prosi uczniów,
by po wysłuchaniu krótkiej historii powstania chleba, spróbowali ułożyć
samodzielnie ilustrację
- Nauczyciel takie same ilustracje (już w prawidłowej kolejności) wiesza na
tablicy. Prosi uczniów, by do tych ilustracji dobrali odpowiednie napisy
- Prowadzący prosi uczniów, by to samo zrobili ze swoimi ilustracjami
i napisami. Po wykonaniu zadania (i sprawdzeniu przez nauczyciela),
nauczyciel prosi uczniów, by karty pracy wkleili do zeszytu
- Nauczyciel opowiada o formie chleba jako najpowszechniejszym pożywieniu
człowieka, o szacunku do chleba i pracy ludzi którzy pracują przy powstaniu
chleba
- Prowadzący rozdaje uczniom kartę pracy – tekst z lukami. Prosi uczniów, by
uzupełnili tekst. Następnie po odczytaniu uzupełnionego tekstu o wklejenie
kart do zeszytu
- Nauczyciel wiesza na tablicy plansze zbóż. Prosi uczniów, by spróbowali
powiedzieć co otrzymujemy z poszczególnych zbóż
- Prowadzący prosi uczniów, by podeszli do pierwszej ławki i przyporządkowali
produkty do danego zboża
- Nauczyciel rozdaje uczniom kartę pracy – prosi uczniów, by przy odpowiednich
produktach nakleili odpowiednie zboże. Po wykonaniu zadania nauczyciel prosi
uczniów o wklejenie kart pracy do zeszytu.
-Prowadzący odczytuje wiersz pt. „Chlebowe życzenia” Małgorzaty Nawrockiej
-Prowadzący rozmawia z uczniami nt. przeczytanego wiersza:
a) Co jest tematem wiersza?
b) Jak rozumiesz słowa wiersza?
c) Jakie znaczenie ma chleb dla autorki?
d) W jaki sposób autorka mówi o chlebie i szacunku do chleba?
Nauczyciel prosi uczniów, by zapisali w zeszycie pytania i odpowiedzi.
-Prowadzący rozdaje uczniom wyrażenia, którą mówią o szacunku do chleba.
Prosi uczniów o głośne odczytanie wyrażeń i próbę wytłumaczenia ich.
Następnie uczniowie wklejają te wyrażenia do zeszytu.
-Nauczyciel zapisuje na tablicy wyraz „CHLEB”. Prosi uczniów, by utworzyli
rodzinę wyrazów dla wyrazu „chleb”. Uczniowie zapisują rodzinę wyrazów do
zeszytu.
-Nauczyciel rozmawia z uczniami nt. gatunków pieczywa. Następnie rozdaje uczniom rozsypankę sylabową. Prosi uczniów o ułożenie jej i wklejenie do zeszytu.
-Prowadzący zaprasza uczniów na małą degustację pieczywa.

Ekspresja:
- załączniki

Zajęcia końcowe:
- Podsumowanie zajęć
- Ocena pracy uczniów
- Pożegnanie.
Wyświetleń: 1857


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.