Katalog

Anna Wołowiec, 2011-05-17
Rybnik

Różne, Konspekty

KONSPEKT ZAJĘĆ Z FUNKCJONOWANIA OSOBISTEGO I SPOŁECZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W RYBNIKU Klasa I a/p - Wakacje zostaw we wspomnieniach – wspomnienia z wakacji

- n +

KONSPEKT ZAJĘĆ
Z FUNKCJONOWANIA OSOBISTEGO I SPOŁECZNEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W RYBNIKU
Klasa I a/p

Data: 8.09.2008
Prowadzący: mgr Anna Wołowiec
Czas trwania: 2 x 45 minut
Temat lekcji: Wakacje zostaw we wspomnieniach – wspomnienia z wakacji

Cel główny:
uczeń potrafi wypowiadać się na temat minionych wakacji
Cele operacyjne:
a) uczeń potrafi rozwiązać zadania matematyczne oraz rozsypankę sylabową
b) potrafi korzystać z encyklopedii
c) potrafi wypowiadać się pełnymi, spójnymi zdaniami
d) potrafi uzupełnić zdanie odpowiednimi wyrażeniami określającymi
wspomnienia wakacyjne
e) potrafi korzystać z mapy
e) potrafi współpracować w grupie
f) stosuje zwroty grzecznościowe: dzień dobry, proszę, dziękuje, przepraszam, do widzenia
g) potrafi zadbać o estetykę wykonywanej pracy
h) potrafi skupić uwagę na wykonywanej pracy
Metody pracy:
1. Słowna
a) podająca: objaśnienie podstawowych wiadomości, opis, dyskusja,
rozmowa kierowana
b) poszukująca: gry dydaktyczne
c) oglądowa: pokaz, przedstawienie ilustracji, instruktaż działania
(wykonywania)
d) praktycznego działania: wykonywanie konkretnych ćwiczeń,
ekspresja twórcza.

Formy pracy:
1. zbiorowa:
2. indywidualna

Zasady:
przystępności, systematyczności, łączenia teorii z praktyką,
trwałości wiedzy, świadomego i aktywnego udziału uczniów,
życzliwej pomocy

Środki dydaktyczne:
karty pracy (zadania matematyczne, rozsypanki, ilustracje – kartki pocztowe, kredki, mapa, wiersz, encyklopedia
TOK LEKCJI:
Zajęcia wstępne:
- Prowadzący wita się z uczniami
- Nauczyciel sprawdza obecność
- Nauczyciel razem z uczniami przypomina wiadomości z poprzedniej lekcji

Praca poznawcza - obserwacja i kojarzenie:
-Prowadzący nawiązuje do tematu lekcji – prosi uczniów, by rozwiązali działania matematyczne – których rozwiązaniem jest temat lekcji
- Nauczyciel zapisuje temat na tablicy i prosi uczniów o zapisanie tematu
w zeszycie. Ustalenie daty.
- Nauczyciel prosi ucznia, by w encyklopedii wyszukał znaczenie wyrazu
- wspomnienie
- Wklejenie karty pracy z działaniami matematycznymi do zeszytu
- Dyskusja na temat rozwiązanego hasła:
a) Jak spędziliście wakacje?
b) Jak można spędzić wakacje nie wyjeżdżając z domu?
c) Kto z was wyjechał na wakacje?
d) Co ciekawego widziałeś?
e) Jakie skarby, pamiątki przywiozłeś?
- Nauczyciel rozdaje krótkie teksty o wspomnieniach z wakacji. Prosi ucznia
o odczytanie tekstów na głos. Uczniowie odgadują gdzie na wakacje wybrali
się główni bohaterowie tekstów.
- Prowadzący rozdaje uczniom mapkę Polski i prosi uczniów, by zaznaczyli
miejsca wypoczynku bohaterów tekstów
- Następnie prowadzący prosi uczniów, by na tej samej mapie zaznaczyli miejsce swoich wakacji.
- Nauczyciel prosi uczniów, by wkleili teksty i mapkę Polski do zeszytu
- Nauczyciel odczytuje wiersz Wandy Chotomskiej pt. „Do widzenia, wakacje!”
- Nauczyciel rozmawia z uczniami nt. przeczytanego utworu:
a) O czym jest wiersz?
b) prosi o wyjaśnienie powtarzających się wersów
- Nauczyciel rozdaje uczniom kartę pracy. Prosi uczniów o uzupełnienie zdania („Długo pozostaną w mej pamięci wakacyjne wspomnienia:…”)wyrażeniami użytymi przez poetkę, określającymi wakacyjne wspomnienia.
- Prowadzący prosi uczniów, by w swoich zeszytach wykonali pracę plastyczną nt. swoich wspomnień z wakacji

Ekspresja:
- załączniki

Zajęcia końcowe:
- Podsumowanie zajęć
- Ocena pracy uczniów
- Pożegnanie.
Wyświetleń: 3355


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.