Katalog

Anna Wołowiec, 2011-05-17
Rybnik

Różne, Konspekty

KONSPEKT ZAJĘĆ Z FUNKCJONOWANIA OSOBISTEGO I SPOŁECZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH SPECJALNYCH W RYBNIKU Klasa II a/p -Poznanie zmysłów człowieka

- n +

KONSPEKT ZAJĘĆ
Z FUNKCJONOWANIA OSOBISTEGO I SPOŁECZNEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH SPECJALNYCH
W RYBNIKU
Klasa II a/p
Data: 6.03.2009
Prowadzący: mgr Anna Wołowiec
Czas trwania: 2 x 45 minut
Temat lekcji: Poznanie zmysłów człowieka

Cel główny:
1. Poznanie zmysłów człowieka

Cele operacyjne:
a) uczeń potrafi rozwiązać rozsypanki wyrazowe, krzyżówki
b) potrafi wypowiadać się pełnymi, spójnymi zdaniami
c) potrafi wytłumaczyć pojęcia: zmysł, smak, węch, dotyk, wzrok, słuch
d) potrafi wyciągnąć wnioski z przeprowadzonych
e) umie współpracować w grupie
e) stosuje zwroty grzecznościowe: dzień dobry, proszę, dziękuje, przepraszam, do widzenia
f) potrafi zadbać o estetykę wykonywanej pracy
g) potrafi skupić uwagę na wykonywanej pracy

Metody pracy:
1. Słowna
a) podająca: objaśnienie podstawowych wiadomości, opis, dyskusja, rozmowa kierowana
b) poszukująca: gry dydaktyczne
c) oglądowa: pokaz, przedstawienie ilustracji, instruktaż działania (wykonywania)
d) praktycznego działania: wykonywanie konkretnych ćwiczeń, ekspresja twórcza.

Formy pracy:
1. zbiorowa:
2. indywidualna

Zasady:
przystępności, systematyczności, łączenia teorii z praktyką, trwałości wiedzy, świadomego i aktywnego udziału uczniów, życzliwej pomocy,
Środki dydaktyczne:
- karty pracy, ilustracje, czekolada gorzka i mleczna, cytryna, sól, lakier do włosów, dezodorant, talerzyk, taśma klejąca, papier ścierny, mandarynka, gazeta, szklanka, klucze, telefon (muzyka z telefonu)

TOK LEKCJI:
Zajęcia wstępne:
- Prowadzący wita się z uczniami
- Nauczyciel sprawdza obecność
- Nauczyciel razem z uczniami ustala datę i dzień tygodnia

Praca poznawcza- obserwacja i kojarzenie:
- Nawiązuje do tematu lekcji – prosi uczniów, by rozwiązali krzyżówkę, której rozwiązaniem jest pierwsza część tematu.
- Nauczyciel zapisuje temat na tablicy i prosi uczniów o zapisanie tematu
w zeszycie.
- Nauczyciel rozdaje rozsypankę uczniom; w ten sposób definiują pojęcie zmysłu
- Nauczyciel przeprowadza rozmowę z uczniami na temat zmysłów. Uczniowie odpowiadają na pytania: „czy znacie jakieś zmysły?”, „ile mamy zmysłów?
- Nauczyciel prosi o wklejenie rozsypani do zeszytu.
- Nauczyciel rozdaje uczniom kartę pracy. Uczniowie po poprawnym wykonaniu wklejają kartę do zeszytu
- Nauczyciel wykonuje wraz z uczniami doświadczenie:
Nauczyciel prosi uczniów o degustację jednego ze składników: czekolada gorzka i mleczna, sól, cytryna. Nauczyciel prosi uczniów o opowiedzenie jaki smak pozostał w ustach po degustacji składników.
Nauczyciel opowiada o kubkach smakowych umieszczonych w różnych częściach języka.
Nauczyciel rozdaje uczniom ilustracje i opowiada o niej. Następnie prosi uczniów
o wklejenie jej do zeszytu.
- Nauczyciel prowadzi z uczniami rozmowę dotyczącą zmysłu powonienia.
Prosi uczniów o zapis krótkiej informacji w zeszycie dotyczącej tego zmysłu.
- Nauczyciel wykonuje kolejne doświadczenie:
Nauczyciel rozpyla (po kolei i przewietrzeniu sali) w sali następujące zapachy: lakieru do włosów i dezodorantu. Toczą rozmowę na temat zapachów powstałych w klasie.
Prezentacja ilustracji oraz omówienie ich.
- Nauczyciel rozmawia z uczniami na temat kolejnego zmysłu.
Wykonanie doświadczenia.
Nauczyciel z pośród uczniów wybiera ochotnika i zawiązuje jemu oczy. Następnie prosi ucznia o to, by opisał przedmiot, który trzyma w ręce.
Nauczyciel prosi uczniów o wyciągnięcie wniosku. Uczniowie zapisują wniosek w zeszycie.
Nauczyciel rozdaje uczniom ilustracje – omawia ją, następnie uczniowie wklejają ją do zeszytu.
- Nauczyciel rozmawia z uczniami na temat wzroku. Opowiada o zwężaniu i rozszerzaniu się źrenicy. Omawia jak wygląda ochrona oka przed różnymi bodźcami zewnętrznymi.
Rozdaje ilustracje. Uczniowie wklejają oraz zapisują informacje.
- Nauczyciel prosi uczniów o zamknięcie oczu. Gdy uczniowie mają zamknięte oczy przeprowadza doświadczenie:
gniecie kartkę, uderza kluczami o podlogę, uderza łyżeczką o szklankę, puszcza z telefonu muzykę.
Następnie prosi uczniów o otwarcie oczu i opowiedzenie o dźwiękach, które usłyszeli
Nauczyciel opowiada o specyficznym kształcie ucha, o bębenku i o ochronie ucha.
Nauczyciel rozdaje ilustrację i prosi o wklejenie jej do zeszytu.

Ekspresja:
- załączniki

Zajęcia końcowe:
- Podsumowanie zajęć
- Ocena pracy uczniów
- Pożegnanie.

Wyświetleń: 2079


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.