Katalog

Anna Wołowiec, 2011-05-19
Rybnik

Różne, Konspekty

KONSPEKT ZAJĘĆ Z FUNKCJONOWANIA OSOBISTEGO I SPOŁECZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH SPECJALNYCH W RYBNIKU Klasa II a/p -„Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie”- czym jest przyjaźń na podstawie bajki Adama Mickiewicza

- n +

KONSPEKT ZAJĘĆ
Z FUNKCJONOWANIA OSOBISTEGO I SPOŁECZNEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W RYBNIKU
Klasa II a/p

Data: 12.11.2008
Prowadzący: mgr Anna Wołowiec
Czas trwania: 2 x 45 minut
Temat lekcji: „Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie”- czym jest
przyjaźń na podstawie bajki Adama Mickiewicza

Cel główny:
poznanie sylwetki wieszcza Adama Mickiewicza oraz pojęcia i cech
prawdziwej przyjaźni

Cele operacyjne:
1. Potrafi ułożyć rozsypankę wyrazową
2. Wie, kim jest Adam Mickiewicz
3. Potrafi wytłumaczyć pojęcia: wieszcz, przyjaźń, przyjaciel, motto, bajka
4. Potrafi wytłumaczyć motto bajki: „Prawdziwych przyjaciół poznajemy
w biedzie”
5. Potrafi wymienić cechy prawdziwego przyjaciela i prawdziwej przyjaźni
6. Potrafi opisać cechy swojego przyjaciela
7. Potrafi ułożyć krzyżówkę do hasła przyjaźń
8. Potrafi korzystać ze słownika i wyszukać znaczenie trudnych słów

Metody pracy:
1. Słowna
a) podająca: objaśnienie podstawowych wiadomości, opis, dyskusja,
rozmowa kierowana
b) poszukująca: gry dydaktyczne
c) oglądowa: pokaz, przedstawienie ilustracji, instruktaż działania
(wykonywania)
d) praktycznego działania: wykonywanie konkretnych ćwiczeń,
ekspresja twórcza.

Formy pracy:
1. zbiorowa:
2. indywidualna

Zasady:
przystępności, systematyczności, łączenia teorii z praktyką,
trwałości wiedzy, świadomego i aktywnego udziału uczniów,
życzliwej pomocy

Środki dydaktyczne:
Rozsypanka wyrazowa, tekst bajki, ilustracje, leksykon, karty pracy
(cechy charakteru prawdziwego przyjaciela, jak postępuje prawdziwy
przyjaciel, krzyżówka)

TOK LEKCJI:
Zajęcia wstępne:
- Prowadzący wita się z uczniami
- Nauczyciel sprawdza obecność
- Nauczyciel razem z uczniami przypomina wiadomości z poprzedniej lekcji

Praca poznawcza - obserwacja i kojarzenie:
- Prowadzący rozdaje uczniom rozsypankę wyrazową. Prosi uczniów o ułożenie
jej. Hasło rozsypani będzie pierwszą częścią tematu
-Prowadzący zapisuje temat lekcji na tablicy. Prosi uczniów o zapis tematu do
Zeszytu. Wspólnie ustalają datę
-Nauczyciel rozmawia z uczniami:
a) Kim był Adam Mickiewicz?
b) Kto zna pojęcie „wieszcz”?
c) Kto może być prawdziwym przyjacielem?
d) Co to jest przyjaźń?
e) Jakie cechy charakteru powinien posiadać prawdziwy przyjaciel?
-Nauczyciel opowiada o A. Mickiewiczu. Następnie zapisuje na tablicy krótką notkę o wieszczu. Prosi uczniów o zapisanie notki w zeszycie.
-Prowadzący prosi uczniów, by wyszukali w leksykonie wyrazy: przyjaźń, przyjaciel, bajka, motto. Następnie zapisuje znaczenie tych słów na tablicy, a uczniowie przepisują do zeszytu.
-Nauczyciel odczytuje treść bajki A. Mickiewicza pt. „Przyjaciele”
-Nauczyciel tłumaczy trudne słownictwo zawarte w tekście.
-Prowadzący przeprowadza rozmowę:
a) Jak nazywają się główni bohaterowie?
b) Czy Leszek i Mieszek byli prawdziwymi przyjaciółmi?
c) Jakie wydarzenie zakłóciło przyjaźń Leszka i Mieszka?
d) Co niby powiedział niedźwiedź na ucho Mieszkowi?
e) Co oznacza motto bajki („prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie”)?
f) Jakie cechy charakteru miał Leszek, a jakie Mieszek?
-Prowadzący wiesza na tablicy duży arkusz papieru z narysowaną postacią.
Następnie rozdaje podobne arkusze (mniejsze) uczniom. Prosi uczniów, by wymienili cechy charakteru prawdziwego przyjaciela. Po wypisaniu cech prosi uczniów o wklejenie kart do zeszytu.
-Nauczyciel rozdaje uczniom kartę pracy: „jak postępuje prawdziwy przyjaciel?”.
Prosi uczniów dopisanie przysłówków. Prosi uczniów o wklejenie karty do zeszytu.
-Nauczyciel przeprowadza z uczniami rozmowę:
a) Kto z Was ma przyjaciela?
b) Czy w każdej sytuacji mogliście liczyć na swojego przyjaciela?
c) Jak długo się znacie?
d) Za co najbardziej lubicie swojego przyjaciela?
e) Co lubicie najbardziej robić razem?
f) Czy przyjaźń może zrodzić się z dnia na dzień?
-Nauczyciel prosi uczniów o wypełnienie karty o swoim przyjacielu. Następnie prosi ochotników o odczytanie lub opowiedzenie o swoim przyjacielu.
-Prowadzący zapisuje pionowo na tablicy wyraz: PRZYJAŹŃ. Prosi uczniów o ułożenie krzyżówki do tego hasła.

Ekspresja:
- załączniki

Zajęcia końcowe:
- Podsumowanie zajęć
- Ocena pracy uczniów
- Pożegnanie.


Wyświetleń: 2653


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.