Katalog

Sylwia Szczeblewska, 2011-05-22
Głogów

Wychowanie fizyczne, Scenariusze

Edukacja prozdrowotna - program ścieżki prozdrowotnej kl. IV-VI

- n +

PROGRAM SCIEŻKI PROZDROWOTRNEJ
MAJ 2011 r.
Tematyka : Zdrowy styl życia
Koordynator : Sylwia Szczeblewska
Formy i metody realizacji ścieżki:
1. Gazetka na korytarzu szkolnym n.t. „Zdrowy styl życia – higiena, zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna” (odpowiedzialna p. K. Karnicka).
2. Konkurs wiedzowy n.t. „Propagowanie zdrowego stylu życia” (odpowiedzialna. A. Gostyńska).
3. Opracowanie „Dekalogów Zdrowego Stylu Życia” klas IV-VI na lekcjach wychowania fizycznego (odpowiedzialni p. S. Szczeblewska, p. A. Gostyńska, p. P. Stachowiak, p. K. Karnicka, p. T. Pyszka).
4. Udział klas czwartych w Turnieju Piłki Ręcznej im. Generała Stanisława Maczka organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 14 w Lubinie – 13.05.2011 r.(odpowiedzialny p. T. Pyszka).
5. Rambit sportowo-zdrowotny klas IV-VI – 18.05.2011 r.(odpowiedzialni p. S. Szczeblewska, p. P. Stachowiak, p. A. Gostyńska, p. T. Pyszka):
- 2 lekcja kl. IV
- 3 lekcja kl. V
- 4 lekcja kl. VI.
6. „Tydzień prozdrowotny” – 23 – 27.05.2011 r. (odpowiedzialne p. P. Stachowiak, p. A. Gostyńska, p. S. Szczeblewska):
- gimnastyka na przerwach
- akcja „Czyste ręce”
- prezentacja dekalogów
- akcja „Zdrowa kanapka”
Propozycje tematów lekcji do realizacji na innych przedmiotach
Język polski : „Interpretacja znanych myśli, cytatów i przysłów o tematyce zdrowotnej”.
Przyroda: „Aktywność ruchowa, a moje zdrowie. Choroby cywilizacyjne”.
Matematyka: „ Przeliczanie kaloryczności posiłków”.
Historia: „W jaki sposób wpływają na odżywianie się ludzi warunki kulturowe”.
Plastyka: „Malowanie martwej natury – kompozycja owocowa”.
Język angielski : „Kuchnia brytyjska i amerykańska”.
Technika : „Jak właściwie przechowywać żywność?”
Tematyka lekcji wychowania fizycznego:
1. Higiena ciała po wysiłku fizycznym. Dobór stroju do odpowiedniej formy zajęć rekreacyjnych, miejsca ćwiczeń, pogody i pory roku.
2. Samoocena sylwetki ciała – atletyk, pyknik, leptosomatyk.
3. Zdrowe odżywianie w walce z nadwagą – przykładowy jadłospis ucznia.
4. Jakie trudności mogą napotkać koledzy otyli w szkole, w środowisku rówieśniczym ,na lekcji wychowania fizycznego i jak mogę im pomóc?
RAMBIT
SPORTOWO - ZDROWOTNY KL. IV-VI
„Zdrowy styl życia”

I. CELE RAMBITU :
1. Podsumowanie działań z zakresu edukacji prozdrowotnej w klasach IV- VI n.t. „Zdrowy styl życia” (higiena osobista, zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna).
2. Diagnoza poziomu wiadomości i umiejętności w zakresie opanowania przez uczniów klas IV-VI tematyki edukacji prozdrowotnej.
3. Rywalizacja sportowa i intelektualna klas IV-VI.
4. Integracja środowiska uczniowskiego klas IV-VI.

II. ODBIORCY .
W rambicie sportowo-zdrowotnym biorą udział uczniowie klas IV-VI. Na wyznaczonych godzinach lekcyjnych klasy rywalizują ze sobą na poszczególnych poziomach:
- lekcja 2 - kl. IV a, kl. IV b, kl. IV c, kl. IV d, kl. IV e
- lekcja 3 – kl. V a, kl. V b, kl. V c, kl. V d, kl. V e
- lekcja 4 – kl. VI a, kl. VI b, kl. VI c, kl. VI d

III. PLAN RAMBITU.
Rambit trwa 45 min. Klasy rywalizują ze sobą w konkurencjach sprawnościowych oraz konkurencjach teoretycznych, np. pytanie, krzyżówka, rebus związany z tematyka prozdrowotną.
W konkurencjach sportowych każdą klasę reprezentuje 4 chłopców i 4 dziewczynki (w strojach sportowych). Konkurencje rozgrywane są na zasadzie „wyścigów rzędów”. Punktacja konkurencji w zależności od liczby klas (ostatnie miejsce 1 pkt).
W konkurencji teoretycznej klasę reprezentuje jeden uczeń, który udziela odpowiedzi na pytanie z wylosowanego zestawu pytań. Za poprawną odpowiedź – 2 pkt, za częściową – 1 pkt., za brak odpowiedzi – 0 pkt.SCENARIUSZ
RAMBITU SPORTOWO-ZDROWOTNEGO
Klasy IV-VI


1. Powitanie uczniów przez nauczycieli wychowania fizycznego. Krótkie podsumowanie działań prozdrowotnych. Wylosowanie zestawów pytań przez przedstawiciela każdej klasy.
2. Konkurencja sprawnościowa – skoki na piłce hop, na odcinku 9 m.
3. Konkurencja teoretyczna – udzielenie odpowiedzi na pierwsze pytanie przez przedstawiciela każdej klasy.
4. Konkurencja sprawnościowa – prowadzenie piłki do siatkówki za pomocą hula-hop, na odcinku 9 m.
5. Konkurencja teoretyczna – udzielenie odpowiedzi na drugie pytanie.
6. Konkurencja sprawnościowa – kozłowanie piłki do koszykówki.
7. Kalambur – każda klasa wystawia przedstawiciela. Który za pomocą gestów i ruchu ciała przedstawia wylosowane hasło związane ze zdrowiem (czas 1,5 min.).
8. Ocena przez jury „Dekalogów Zdrowego Stylu Życia” opracowanych przez klasy na lekcjach wychowania fizycznego.
9. Podliczenie punktów przez jury i przyznanie miejsc.
10. Podsumowanie i rozdanie dyplomów.
11. Poczęstunek pod hasłem „Zdrowa kanapka”.Pytania z zakresu edukacji prozdrowotnej
„Zdrowy styl życia”

ZESTAW I
1. Ile posiłków każdego dnia powinien spożywać uczeń szkoły podstawowej?
Podaj jakie?
2. Wymień korzyści wypływające z aktywności ruchowej (minimum 3).
ZESTAW II
1. Jak powinien ubrać się człowiek na zabawy na świeżym powietrzu zimową porą?
2. Wymień trzy grupy składników pokarmowych, które dostarczają człowiekowi energii .
ZESTAW III
1. Podaj projekt kącika do nauki dla ucznia, uwzględniając zasady higieny nauki.
2. W każdej parze produktów spożywczych skreśl ten, którego jedzenie jest mniej korzystne dla zdrowia i sprawności : miód – cukier, jogurt naturalny – lody, pieczywo ciemne – drożdżówka, musli – chipsy, napój gazowany – woda mineralna.
ZESTAW IV
1. Wymień przynajmniej 4 witaminy i podaj produkty, które spożywając dostarczają nam tych witamin.
2. Podziel czynności na grupy :
a) Aktywne formy wypoczynku
b) Bierne formy wypoczynku
czytanie książki, spacer z psem, słuchanie muzyki, bieganie, jazda na rolkach, oglądanie programów telewizyjnych, pływanie.
ZESTAW V
1. Wyjaśnij, jak należy dbać o czystość swojego pokoju lub miejsca do nauki.
2. Co może spowodować niedostatek ruchu w organizmie (wymień przynajmniej 3 skutki) ?
KALAMBURY
„Zdrowy styl życia”

Przedstawiciel klasy losuje hasło o tematyce zdrowotnej i ma 1,5 minuty na przedstawienie jego treści (bez słów) za pomocą gestów i ruchów ciała.

„ W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH”
„ZDRÓW JAK RYBA”
„RUCH TO ZDROWIE”
„KOŃSKIE ZDROWIE”
„ŚMIECH TO ZDROWIE”


DEKALOGI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

Klasy IV-VI na lekcjach wychowania fizycznego pod opieką nauczycieli przedmiotu opracowywali klasowe dekalogi. Prace został zaprezentowane podczas trwania rambitów i ocenione przez jury, jako jedna konkurencji.
KONKURENCJE SPRAWNOŚCIOWE

1. Skoki na piłce hop. Zawodnicy ustawieni w rzędzie, po kolei wykonują skoki na piłce hop na odcinku pomiędzy pachołkami (9 m).
2. Toczenie piłki do siatkówki za pomocą hula-hop. Zawodnicy ustawieni jw.
3. Kozłowanie piłki do koszykówki dowolną ręką. Zawodnicy ustawieni jw.
Wyświetleń: 2056


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.