Katalog

Anna Rajewska, 2011-05-25
Wrocław

Chemia, Karty pracy

Wodorotlenki - instrukcje do ćwiczen laboratoryjnych

- n +

Wodorotlenki

Wykonaj doświadczenia zgodnie z podaną instukcją. Po wykonaniu każdego eksperymentu zanotuj obserwacje, zapisz równania reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej.

Pamiętaj o bezpieczeństwie pracy!

Sprzęt:
-probówki
-statyw
-łyżeczki
-tryskawka

Odczynniki:
-woda destylowana
-wodorotlenek sodu, chlorek żelaza (II), chlorek żelaza (III), nadtlenek wodoru, siarczan (VI) miedzi (II), chlorek glinu, kwas solny, wodny roztwór amoniaku

I Otrzymywanie wodorotlenków

Doświadczenie 1:

Do probówki wsyp niewielką ilość tlenku wapnia, dodaj kilka ml wody i kroplę fenoloftaleiny.


Doświadczenie 2:

Probówka 1) Do 1 ml wodnego roztworu chlorku żelaza (II) dodaj kilka kropli roztworu wodorotlenku sodu. Następnie do probówki dodaj 1 ml roztworu nadtlenku wodoru.

Probówka 2) Do 1 ml wodnego roztworu chlorku żelaza (III) dodaj kilka kropli roztworu wodorotlenku sodu.

Porównaj zawartość obu probówek.


Doświadczenie 3:

Do 1 ml wodnego roztworu siarczanu (VI) miedzi(II) dodaj kilka kropli roztworu wodorotlenku sodu.


II Właściwości wodorotlenków:

Doświadczenie 1:

Do 2ml roztworu chlorku glinu dodaj kroplami wodny roztwór amoniaku do wytrącenia osadu. Zawartość probówki podziel na 2 części:

Probówka 1) Do wytraconego osadu dodaj roztwór kwasu solnego.

Probówka 2) Do wytraconego osadu dodaj roztwór wodorotlenku sodu.


Doświadczenie 2:

Świeżo strącony wodorotlenek miedzi (II) (dośw. I.3) przenieś do parownicy i ogrzewaj około 10-15 minut.
Wyświetleń: 1506


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.