Katalog

Marzena Kusak, 2011-05-25
kazimierza wielka

Elżbieta Durbas
Ogólne, Konkursy

Przegląd Kolęd i Pastorałek

- n +

Przegląd Kolęd i Pastorałek

Regulamin
I Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Przeglądu jest Centrum Edukacji Ustawicznej w Skalbmierzu.
2. Przegląd Kolęd i pastorałek odbędzie się w budynku szkoły Centrum Edukacji Ustawicznej w Piotrkowicach, gmina Bejce.

II. Cele Przeglądu
1. Obchody polskiej tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
2. Popularyzacja kolęd i pastorałek wśród dzieci i młodzieży.

III. Warunki uczestnictwa:
1. Przegląd odbędzie się w kategorii: konkurs kolęd i pastorałek.
2. Uczestnicy mogą reprezentować szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.
3. Uczestnicy konkursu Kolęd i pastorałek zobowiązani są do przygotowania od jednego do trzech utworów.
4. W przeglądzie kolęd i pastorałek mogą wziąć udział: soliści, duety, zespoły wokalne.
5. Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.
6. Uczestnicy przyjeżdżają z własnymi instrumentami półplaybackami zarejestrowanymi na płycie kompaktowej.
7. Koszty związane z przyjazdem pokrywają uczestnicy lub sponsorujące ich instytucje.
8. Zgłoszenia do przeglądu przyjmowane będą na podstawie wypełnionych kart zgłoszeń.
9. Obowiązuje zgodność zgłoszonych danych ze stanem faktycznym.
10. Znajomość regulaminu potwierdzają opiekunowie lub uczestnicy nadsyłając czytelnie podpisane karty zgłoszeń do dnia 20 stycznia 2009r. na adres :
Centrum Edukacji Ustawicznej
Ul. Kanonijska 7
28-530 Skalbmierz
lub na adres e-mail: ceuskalbmierz@poczta.onet.pl
Z dopiskiem,,Przegląd kolęd i pastorałek’’

IV. Przebieg imprezy:
1. Przegląd kolęd i pastorałek odbędzie się w dniu 10 lutego 2009r w szkole Centrum Edukacji Ustawicznej w Piotrkowicach o godz. 10.00.

V. Uczestników będzie oceniać 3-osobowe Jury.

VI. Kryteria oceny
- warunki głosowe
- interpretacja
- aranżacja
- ogólny wyraz artystyczny i dobór repertuaru
VII. Nagrody:
- rzeczowe
- dyplomy da wszystkich uczestników

Wszelkich informacji udziela Sekretariat
Centrum Edukacji Ustawicznej
Tel. (041) 35 20 039 (godz. 8.00- 15.00)
Opracowała:
Marzena Kusak, Elżbieta Durbas
Wyświetleń: 804


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.