Katalog

Elżbieta Durbas, 2011-05-26
Kazimierza Wielka

Język polski, Sprawdziany i testy

Test ze średniowiecza

- n +

ŚREDNIOWIECZE – TEST GR.A
1.Ramy czasowe epoki średniowiecza w Europie. Wskaż wieki oraz ważne wydarzenia historyczne.


2.Wyjaśnij pojęcie augustynizm.


3.Wyjaśnij pojęcie uniwersalizm średniowieczny.


4.Na czym polegał etos rycerski?


5.”Bogurodzica” jako zabytek języka polskiego. Dokonaj analizy utworu.6.Święty Aleksy jako parenetyczny wzorzec świętego. Scharakteryzuj bohatera.

ŚREDNIOWIECZE – TEST GR.B
1.Ramy czasowe epoki średniowiecza w Polsce. Wskaż ważne wydarzenia historyczne.


2.Wyjaśnij pojęcie tomizm.3.Co to jest asceza?4.Wyjaśnij pojęcie: romans dworski.5.”Lament świętokrzyski” jako zabytek języka polskiego. Dokonaj analizy utworu.

6.Roland jako parenetyczny wzorzec średniowiecznego rycerza. Scharakteryzuj bohatera.
ŚREDNIOWIECZE - TEST GR.C
1.Wyjaśnij pojęcia hagiografia i historiografia.


2.Zanalizuj i zinterpretuj utwór „Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią”.3.Wyjaśnij pojęcie franciszkanizm.


4.Wyjaśnij pojęcie legenda.5.Wymień zabytki języka polskiego.6.Co oznacza średniowieczny motyw „Danse macabre”?ŚREDNIOWIECZE – TEST GR.D
1.Wyjaśnij pojęcie teocentryzm.


2.Wymień filozofów średniowiecza.


3.Opisz obraz Piekła w „Boskiej Komedii” Dantego.4.Kim jest asceta?5.Wyjaśnij pojęcie kronika.6.Przedstaw dzieje Rolanda.
Wyświetleń: 6094


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.