Katalog

Iwona Kłysz, 2011-05-26
Korzeniew

Język polski, Karty pracy

Karta pracy S. Baliński "Krajobrazy polskie"

- n +

KARTA PRACY

I Wykonaj ustnie ćwiczenia:
1. Wymień typowe elementy polskiego krajobrazu.
2. Jakie zjawiska, wydarzenia mogą zmienić krajobraz?

II Przeczytaj wiersz S.Balińskiego „Krajobrazy polskie”i odpowiedz pisemnie na pytania:
1. Jakie elementy krajobrazu Polski i przy pomocy jakiego środka poetyckiego przedstawione są w strofie I?
2. Kim jest podmiot liryczny wiersza?
3.Znajdź fragmenty zestawiające obok siebie „krajobraz sielankowy” z „krajobrazem niszczycielskim”.
4. O jakim kataklizmie mówi wiersz?
5. Udowodnij, że utwór jest wierszem sylabicznym.
6. Omów rymy.
7. Sformułuj uniwersalną, ponadczasową myśl wiersza.
Wyświetleń: 1561


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.