Katalog

Iwona Kłysz, 2011-05-26
Korzeniew

Język polski, Karty pracy

Karta pracy - sonety Francesca Petrarki

- n +

Karta pracy- Francesco Petrarca „Sonety do Laury”
1.Kim był Francesco Petrarka ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

2.Kogo poeta uczynił bohaterką cyklu sonetów?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3.Kim jest podmiot liryczny utworów?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4.Przeczytaj sonet LXI i uzupełnij tabelę:
epitety uczucia nimi wyrażone
błogosławiony dzień
blask oczu
słodka troska
wszechwładna miłość
tęskne pragnienia
5. Wypisz z tekstu czasowniki i napisz jaką wizję miłości one przedstawiają.
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6. Czego synonimem jest pojawiające się w wersie 9 słowo „pieśń”?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
7. Wypisz z wiersz anaforę i określ jej funkcję.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
8.Do słowa „błogosławieństwo” dopisz:
synonimy................................................................
antonimy.................................................................
wyrazy pokrewne...................................................
9. Wypisz z wiersza przykład hiperboli.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
10. Przeczytaj sonet CXXXII i wypisz z niego 3 przykłady oksymoronów.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
11.Rymy w wierszu są (podkreśl prawidłowe odpowiedzi)
dokładne, niedokładne, żeńskie, męskie; o układzie –krzyżowym, okalającym, parzystym
12.Dlaczego omawiane utwory nazywamy sonetami?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Wyświetleń: 2191


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.