Katalog

Hanna Przesmycka
Różne, Scenariusze

"Jak podnieść wyniki kształcenia" - scenariusz spotkania z rodzicami

- n +

"Jak podnieść wyniki kształcenia"
scenariusz zebrania z rodzicami

Cele zebrania:

- uświadomienie rodzicom faktu, że klasa osiąga niepokojąco coraz to niższe wyniki w nauce
- wskazanie przykładów różnych sposobów zmiany zaistniałej sytuacji
- zaproponowanie pomocnej literatury

Metody pracy:

- praca w grupach
- dyskusja
- wykład

Wykorzystywane materiały:

- kartki do pracy w grupach
- plansze z podanymi przez uczniów przyczynami niskich wyników kształcenia
- plansze:
* jak zapamiętać kolejność planet
* jak zapamiętać przybliżenie liczby
* jak zapamiętać listę zakupów
- plansze
: * z ciągiem wyrazów do zapamiętania
* z kwadratem liter

Przygotowanie:

- na godzinie wychowawczej dyskusja z klasą na temat przyczyn niskich wyników w nauce
- przeprowadzenie wśród uczniów ankiety dotyczącej najbardziej "prawdziwych" przyczyn złych stopni
- sala przygotowana do pracy w grupach

Przebieg:

1. Wstęp.
2. Przyczyny niskich wyników w nauce - zdaniem rodziców.
3. Wnioski z rozmów z uczniami oraz analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów.
4. Co pomaga w zapamiętywaniu?
5. Co przeszkadza w zapamiętywaniu?
6. Ćwiczenie pamięci.
7. Doskonalenie umiejętności czytania.
8. Pomocna literatura.

Ad. 1.
Omówienie, przez wychowawcę, wyników klasyfikacji śródrocznej
- średnia klasy i średnie indywidualne (najwyższe i najniższe, rozkład ilościowy wysokich i niskich średnich)
- średnie z przedmiotów wiodących (matematyka, historia, język polski)
- porównanie wyników klasyfikacji śródrocznej z wynikami z ubiegłego roku
- klasa na tle szkoły

Wniosek: Klasa osiąga coraz niższe wyniki w nauce, coraz więcej uczniów dostaje cząstkowe oceny niedostateczne, znacznie wzrasta ilość końcowych ocen dopuszczających; średnie większości uczniów maleją.

Ad. 2.
1. Rodzice, wchodząc do klasy, zajmują miejsca przy stolikach losowo dzieląc się na grupy.
2. Na stolikach znajdują się kartki z przyczynami niskich ocen podanymi przez uczniów podczas dyskusji na godzinie wychowawczej.

I Mam inne zainteresowania i nie starcza mi czasu na naukę.
II Nie chcę się uczyć, bo nie rozumiem po co.
III Jestem zmęczony i dlatego nie mogę się uczyć.
IV Mam słabą pamięć - nic nie wchodzi mi do głowy.
V W domu umiem, a przy odpowiedzi wszystko zapominam.
VI Uczę się całe wieczory, często do późna w nocy, a następnego dnia nic z tego nie pamiętam.
VII Kiedyś były na lekcjach łatwe rzeczy - to umiałem, a to co jest w gimnazjum jest tak trudne, że i tak nie zapamiętam.
VIII Często opuszczam lekcje, a potem nie mogę nadrobić zaległości.
IX W domu nie mam warunków do nauki (dużo obowiązków, młodsze rodzeństwo).

3. Zadaniem rodziców jest wybranie, pracując w grupach, kartek z, ich zdaniem, najbardziej "prawdziwymi" przyczynami niskich wyników w nauce w klasie, do której uczęszcza ich dziecko.
4. Rodzice mogą, na dodatkowych kartkach, wypisać inne przyczyny.

Ad. 3.
1. Z dyskusji na godzinie wychowawczej wynika, że uczniowie:
- nie umieją się uczyć
- nie wierzą, że mogą się nauczyć
- nie chcą się uczyć
- nie radzą sobie ze stresem podczas sprawdzania wiadomości w szkole
2. Z przeprowadzonej wśród uczniów anonimowej ankiety wynika, że:
- prawie wszyscy uczniowie chcą mieć lepsze stopnie, większość chce więcej umieć
- przyznają, że próbowali różnych sposobów zmiany ocen na lepsze (najczęściej więcej uczyli się w domu, uważniej słuchali na lekcjach)
- dążą do zmian głównie pod presją rodziców, rzadziej pod presją nauczycieli 3. Z podanych w punkcie 1. przyczyn niskich wyników w nauce uczniowie, pracując w grupach wskazali VI, IV, VII i III.
4. Porównanie przez rodziców wyników pracy w grupach uczniów i własnej (czy wybrali te same przyczyny, czy różne, dlaczego) - dyskusja.

Ad. 4.
1. Wzory (z chemii, matematyki, fizyki) można zapisać na kartkach i porozwieszać w różnych miejscach w pokoju, aby często "rzucały się w oczy".
2. Aby zapamiętać kolejność, np. planet, układamy łatwiejsze do zapamiętania zdanie o wyrazach rozpoczynających się tak, jak nazwy kolejnych planet: "Moja Wiecznie Zmęczona Mama Jutro Sama Ugotuje Niebiańską Polewkę."
3. W zapamiętywaniu obcych słówek może pomóc wyobraźnia, np. aby zapamiętać:
Frau (niem. kobieta, pani) - wyobrażamy sobie kobietę lekką, fruwającą, w zwiewnej sukni
4. Aby zapamiętać przebieg bitwy czy wojny na historię można posłużyć się rysunkiem - zaznaczyć (można kolorami) początkowy stan, a potem nanosić zmiany (przemieszczanie się wojsk)
5. W zapamiętywaniu liczb wielocyfrowych może pomóc wierszyk, np. aby zapamiętać przybliżenie liczby pť3,141592653..., zapamiętujemy wierszyk: "Kto z woli i myśli zapragnie pi wpisać cyfry ten zdoła ..."
3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 ...,
Ilość liter w kolejnych wyrazach odpowiada kolejnym cyfrom w zapisie liczby p.
6. Aby zapamiętać listę zakupów (np. pomarańcze, ananasy, grejpfruty, agrest i banany) można posłużyć się tzw. podporą pamięciową (pagab).
7. W zapamiętywaniu bardzo pomaga poznanie samego siebie
- stylu zapamiętywania (słuchając, obserwując, czytając)
- czasu nauki (rano, wieczorem)
- pozycji (siedząc, chodząc)
- miejsca (otoczenia)

Ad. 5.
W skutecznym zapamiętywaniu przeszkadza:
1. Hałas, telewizja, głośna muzyka
Nie prawda, że można skutecznie uczyć się przy włączonym radiu czy telewizorze - uczeń potrafi w tych warunkach odrabiać lekcje, ale to nie znaczy, że to go nie rozprasza.
2. Zmęczenie
Mózg się nie męczy (nie jest mięśniem). Symptomy znużenia jakie można zaobserwować u dziecka mogą być oznaką zmęczenia fizycznego - należy więc zwrócić uwagę na miejsce do nauki i odpowiednią postawę ciała (lub może to być pretekst do zakończenia nauki).
3. Uczenie się jeden po drugim przedmiotów pokrewnych.
4. Brak materiałów do nauki
Notatki z lekcji, zwłaszcza właściwie sporządzone, pozwolą przypomnieć sobie to, co było na lekcji.

Ad. 6.
"Pamięć jest matką wszelkiej mądrości" - wymaga jednak ćwiczenia. Przykłady zadań do ćwiczenia pamięci:
1. Zapamiętywanie ciągów wyrazów (zaczynając od krótkich i prostych)
Samochód
Książka
Niebo
Praca
Drzewo
- czas zapamiętywania 30 sekund
- wymień wyrazy kolejno
- podaj wyraz trzeci
2. Zapamiętywanie kwadratów liter
PLR
JFX
TMG
- czas zapamiętywania 1 minuta
- powtórz litery
- wymień litery z ostatniego rzędu
- wymień litery z przekątnej

Ad. 7.
1. Czytanie ze zrozumieniem:
Rozumienie tego, co się czyta, pomaga w zapamiętywaniu. Aby lepiej rozumieć czytany tekst należy:
- spojrzeć "z lotu ptaka" na dany temat w podręczniku (jak jest zbudowany, akapity, czy są podsumowania i gdzie, itp.)
- wyłonić myśl przewodnią, właściwą wymowę tekstu
- stosować podkreślenia
- zapisywać uwagi na marginesie
2. Tempo czytania
- szybkie czytanie można wyćwiczyć - przykłady ćwiczeń w literaturze

Ad. 8.
1. Przygotowując się do zebrania korzystałam z literatury:
Angelow Bosse "Jak się uczyć: skutecznie, szybko i przyjemnie".
Warszawa, Wydawnictwo Moderski i S-ka, 1998.
Brothers Joyce, Eagan Edward "Pamięć doskonała w 10 dni. Skuteczny trening".
Warszawa, Diogenes, 2000.
Brześkiewicz Zbigniew "Superpamięć. Jak uczyć się trzy razy szybciej.".
Warszawa, Agencja Wydawnicza "Comes", 1997.
Gozdek-Michaelis Katarzyna "Rozwiń swój genialny umysł".
Warszawa, Wydawnictwo JBS, 1997.
2. Książki dotyczące technik uczenia się i zapamiętywania oraz ćwiczenia pamięci można wypożyczać
- z biblioteki (głównie pedagogicznej)
- od psychologa szkolnego
- od wychowawcy klasy

Opracowanie: Hanna Przesmycka
P. G. Kosów Lacki

Wyświetleń: 7145


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.