Katalog

Joanna Mamrocha, 2011-05-31
Tomaszów Lubelski

Różne, Regulaminy

Regulamin na konkurs o Janie Pawle II

- n +

SZKOŁA PODSTAWOWA W GRODYSŁAWICACH
W MIĘDZYDEKANALNYM KONKURSIE WIEDZ
O PAPIEŻU JANIE PAWLE II POD HASŁEM

„Szukałem Was, a to Wy przyszliście do mnie”

Inspiratorem konkursu jest pani Joanna Mamrocha
I. CELE:
• Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności Jana Pawła II.
• Rozwijanie wyobraźni i twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.
• Bogacenie wiedzy o pontyfikacie Jana Pawła II
• Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY ORGANIZACJI:
• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych z dekanatu :Rachanie, Łaszczów i Tomaszów Lub. Uczniowie klas IV-VI przygotowują się, w oparciu o dostępne im źródła, do testu z wiedzy o Janie Pawle II.
• Z każdej szkoły może wystąpić drużyna składająca się z trzech osób.
• Drużyna rozwiązuje test z wiedzy o Papieżu Janie Pawle II, prezentuje plakat związany z życiem PAPIEŻA, Na ocenę drużyny składać się będą:
-wyniki testu z wiedzy,
-praca plastyczna (0-10 pkt.)
-prezentacja o papieżu (0-10 pkt.)
• Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
Konkurs w Szkole Podstawowej w Grodysławicach odbędzie się 18 maja 2011 r. o godz. 9,00
Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do dnia 15 maja 2011 r. w Szkole Podstawowej w Grodysławicach, tel. ……………….,
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Opracowanie: mgr Joanna Mamrocha
Wyświetleń: 555


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.