Katalog

Małgorzata Nowak, 2011-05-31
Dobroszyce

Dorota Gębuś
Pedagogika, Projekty edukacyjne

Program profilaktyczny "Ruch jest zdrowy dla ciała oraz głowy"

- n +

Program profilaktyczny „Ruch jest zdrowy dla ciała oraz głowy”


Jest to program skierowany do uczniów klas I - III A oraz I - III C Gimnazjum z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Jego celem jest zmniejszanie napięć psychicznych i fizycznych leżących u podstaw zachowań agresywnych.
W trakcie zaproponowanych zabaw i zajęć dzieci będą miały możliwość wyrażania swoich potrzeb i uczuć, działając według własnego wyboru. Będą mogły pokonywać wzorce złych zachowań. Poprzez współpracę w grupie posiądą umiejętności niezbędne do społecznego współżycia.
Program jest skonstruowany na bazie pedagogiki zabawy o charakterze zajęć muzyczno-ruchowych. Zostaną w nim wykorzystane elementy metody Klanzy, Dennisona oraz muzykoterapii. W proponowanych zajęciach skupimy się na ćwiczeniach obniżających napięcie mięśniowe i fizyczne oraz rozwijających koordynację ruchową. Będą one dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia, a także będą zorientowane na cel i tempo działania poszczególnych uczniów.

Cele programu:
• odreagowywanie napięć i negatywnych emocji,
• rozwijanie przez dzieci własnych emocji i uczuć,
• kształtowanie pewności siebie i poczucia własnej wartości,
• kształtowanie cech motorycznych poprzez zabawy ruchowe,
• rozwijanie poczucia przynależności do grupy,
• wyzwalanie radości ze wspólnego śpiewu i ruchu,
• kształtowanie wyobraźni,
• tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i akceptacji grupy.

Miejsce i czas trwania.
Program będzie realizowany przez okres trzech miesięcy w klasach I-III Gimnazjum. Uczestnikami programu będą uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. W ramach tego programu będzie realizowany następujący cykl zajęć:
- marzec:
• „Muzyczna chusta”
• „Na strychu jest wesoło”,
• „Kolorowa kraina”
- kwiecień:
• „Przyjacielska dłoń”
• „Wiosenne zabawy w ogrodzie”
- maj:
• „Wyprawa do ZOO”
• „Majowa łąka”
• „Wyginam śmiało ciało”

Przewidywane efekty działań:
• obniżenie poziomu napięć fizycznych i psychicznych, a w efekcie zmniejszenie częstotliwości występowania zachowań agresywnych,
• usprawnienie komunikacji i współpracy w grupie,
• nabycie umiejętności odkrywania pozytywnych uczuć i pozbawiania uczuć negatywnych,
• zwiększenie ogólnej sprawności ruchowej.


Sporządził:
mgr Małgorzata Nowak
mgr Dorota Gębuś

Wyświetleń: 773


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.