Katalog

Monika Braun, 2011-05-31
Białystok

Lekcja wychowawcza, Ankiety

Samoocena z zachowania

- n +

Uwaga do nauczyciela.
Proszenie uczniów o ocenienie swojego zachowania ma wiele zalet. Przede wszystkim uczy refleksyjnego spojrzenia na swoje działania, uświadamia konieczność ponoszenia konsekwencji tych działań, pomaga ukierunkować zachowania przyszłe na bardziej pozytywne.
Samoocena jednak niesie też pewne niebezpieczeństwa. Przede wszystkim uczniowie powinni mieć świadomość, że ich ocena nie jest ostateczna, a stanowi jedynie przyczynek do oceny wystawianej na koniec półrocza lub roku. Ponadto należy zadbać, by uczniowie podeszli do tej samooceny odpowiedzialnie.

Przedstawiona poniżej propozycja opiera się na elementach Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Liceum Ogólnokształcącego Wschodnioeuropejskiego Instytutu Gospodarki w Białymstoku


Uczeń ma za zadanie opisanie swojego zachowania z uwzględnieniem poniższych kategorii.

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia
- chodzenie do szkoły,
- (nie) spóźnianie się,
- udział w życiu klasy i szkoły
- przestrzeganie przepisów wewnątrzszkolnych
- wykonywanie poleceń nauczycieli
- zachowanie na lekcji

Dbanie o dobre imię szkoły
- kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły
- udział w konkursach i olimpiadach

Kultura osobista (stosowanie form grzecznościowych, używanie wulgaryzmów, okazywanie szacunku innym osobom, koleżeńskość, itp.)
- stosunek do zachowań nagannych
- stosunek do nauczycieli
- stosunek do kolegów i koleżanek

Reagowanie na uwagi, nagany, poprawa zachowania

Nałogi
Zachowania patologiczne
Wyświetleń: 2420


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.