Katalog

Aurelia Drozd, 2011-06-01
Bogdaniec

Pedagogika, Ankiety

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI WYCHOWAWCÓW

- n +

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI WYCHOWAWCÓW

Szanowni Państwo!
Chcąc doskonalić współpracę szkoły z rodzicami, kierujemy do Państwa tę ankietę i uprzejmie prosimy o jej wypełnienie. Celem badań jest analiza działań nauczycieli w zakresie współpracy szkoły z rodzicami.
Mamy nadzieję, iż zebrany materiał pozwoli nam na wykorzystanie ciekawych pomysłów
i propozycji, które w przyszłości przyczynią się do jeszcze sprawniejszej współpracy szkoły
i rodziców dla dobra naszych wychowanków.
Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

1. Czy Pan/Pani rozpoznaje potrzeby rodziców w zakresie współpracy ze szkołą?
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) zdecydowanie nie
2. Jeśli tak, to w jaki sposób uzyskuje Pan/Pani informacje na temat tych potrzeb? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
a) przeprowadzam ankietę dla rodziców
b) indywidualnie rozmawiam z rodzicami
c) wykorzystuję informacje uzyskane pośrednio przez dzieci
d) w inny sposób (jak?)……………………………………………………….
3. Jakie formy współpracy proponuje Pan/Pani rodzicom? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
a) spotkania ogólne
b) spotkania indywidualne
c) konsultacje indywidualne w ustalone dni miesiąca
d) spotkania okolicznościowe
e) inne (jakie?)…………………………………………………………………
4. Czy planuje Pan/Pani przebieg spotkania ogólnego z rodzicami?
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) zdecydowanie nie
5. Jakie tematy poruszane są podczas Pana/Pani spotkań z rodzicami? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
a) sprawy organizacyjne
b) informacje o osiągnięciach w nauce i zachowaniu uczniów
c) informacje o funkcjonowaniu klasy
d) inne problemy (jakie?) ……………………………………………………
6. Jak często organizuje Pan/Pani spotkania indywidualne z rodzicami? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
a) raz w miesiącu
b) w miarę potrzeb – na wniosek rodzica
c) w miarę potrzeb – na wniosek nauczyciela
d) nie organizuję
7. Co jest tematem spotkania indywidualnych spotkań z rodzicami?
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
a) przekazanie informacji o problemach w nauce
b) przekazanie informacji o problemach z zachowaniem dziecka
c) inne (jakie?) …………………………………………………………………
8. Czy planuje Pan/Pani przebieg takiego spotkania?
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) zdecydowanie nie
9. Jak przebiega indywidualne spotkanie Pana/Pani z rodzicami?
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
a) przekazuję informacje rodzicom
b) rozmawiam z rodzicem i ewentualnie wspólnie opracowujemy plan oddziaływań
c) inaczej (jak?) ………………………………………………………………
10. Jak ocenia Pani/Pan zaangażowanie rodziców w pracę szkoły?
a) bardzo dobrze
b) raczej dobrze
c) raczej źle
d) bardzo źle
11. Jak Pan/Pani ocenia swoją współpracę z rodzicami ?
a) bardzo dobrze
b) raczej dobrze
c) raczej źle
d) bardzo źle
Wyświetleń: 2036


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.