Katalog

Aurelia Drozd, 2011-06-01
Bogdaniec

Pedagogika, Ankiety

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH

- n +

KWESTIONARIUSZ ANKIETY
DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH
Ankieta ta jest anonimowa.
1. Czy wiesz jakie istniejące dokumenty dotyczą praw człowieka?
a) Tak
b) Nie
2. Jeżeli wybrałeś/wybrałaś odpowiedź a spróbuj je wymienić:
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
3. Czy uważasz, że w Twojej szkole przestrzegane są prawa człowieka, prawa dziecka, prawa ucznia?
tak czasami nie


4.W jakim stopniu Twoim zdaniem uczniowie w szkole otrzymują wystarczające informacje dotyczące ich praw i obowiązków? ( zaznacz w skali od 1- 5, gdzie 1oznacza całkowity brak informacji)
1 2 3 4 5


Bardzo dziękuję za odpowiedź na pytania!!!!!
Wyświetleń: 1017


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.