Katalog

Krzysztof Rzeszutek
Wychowanie fizyczne, Różne

Ankieta dla uczniów - informacje zwrotne nt. zajęć

- n +

Ankieta1. Czy lubisz lekcje wychowania fizycznego w szkole i uważasz je za ciekawe i atrakcyjne?
tak nie nie zawsze

2. Czy lubisz swojego nauczyciela wychowania fizycznego i darzysz go szacunkiem i zaufaniem?
tak nie nie mam zdania
3. Ile godzin wychowania fizycznego chciałbyś mieć w planie?
0 1 2 3 4 5
4. Jaką dodatkową godzinę chciałbyś w swoim planie szkolnym ?
5. Jakie formy aktywności ruchowej proponowane przez nauczycieli w ramach lekcji lubisz najbardziej - zakreśl dwie lub więcej z poniżej wymienionych?
                      
6. Jakie są lekcje wf w naszej szkole? nudne ciekawe urozmaicone takie sobie inne wpisz7. Czy nauczyciel ma stosować pokaz ćwiczeń na zajęciach? tak nie8. Czy znasz kryteria oceny z wychowania fizycznego i uważasz, że są sprawiedliwe?
tak nie częściowo


9. Jaki jest stosunek nauczycieli do uczniów?
10. Czy nauczyciele w odpowiednim stopniu wykorzystują na zajęciach sprzęt sportowy?

wystarczająco za mało niepoprawnie w nadmiarze11. Określ w paru słowach co myślisz o w-f12. Czy prowadzone lekcje przez Twojego nauczyciela mają wpływ na rozbudzenie i realizację Twoich zainteresowań sportowych?13. Czy lubisz uczęszczać na sportowe zajęcia pozalekcyjne?
14. Napisz kilka pytań na które chciałbyś otrzymać odpowiedź?
15. Napisz kilka słów o tym co chciałbyś zmienić na zajęciach wychowania fizycznego?
Opracowanie: Krzysztof Rzeszutek

Wyświetleń: 4085


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.