Katalog

Agnieszka Pytel, 2011-06-06
Mietne

Język niemiecki, Konkursy

Konkurs o Wiedniu

- n +

„Wiedeń”
Konkurs z języka niemieckiego
ZSR CKU i CKP im St. Staszica w Miętnem
Miętne 31. 01. 2011r.
Imię i nazwisko uczestnika:……………………………………… Klasa:………

Ilość uzyskanych punktów:……………………….

I. Wybierz prawidłową odpowiedź:

1. Wiedeń położony jest nad rzeką:
a) Inn b) Dunaj c) Mura

2. Wiedeń został założony na miejscu rzymskiego obozu zwanego :
a) Wienna b) Vinn c) Vindobona

3. Reprezentacyjna aleja, która otacza Stare Miasto nosi nazwę :
a) Ring b) Prater c) Börse

4. Mumok to:
a) muzeum sztuki nowoczesnej lat 60 i 70 XXw.,
b) nazwa najwyższej wieży ratusza;
c) park rozrywki w dzielnicy Leopoldstadt;

5. Wiener Sängerknaben to nazwa:
a) słynnej wiedeńskiej kawiarni, w której często bywał W. A. Mozart;
b) traktu cesarskiego prowadzącego do letniej rezydencji cesarza Franciszka Józefa I;
c) słynnego wiedeńskiego chóru chłopięcego;

6. Festiwal filmowy odbywający się w Wiedniu nosi nazwę:
a) Wiener Filmfestival b) Viennale c) Wienna

7. Riesenrad to:
a) najdłuższa ulica Wiednia;
b) gigantyczna, wysoka na ponad 64m karuzela, która stała się jednym z symboli Wiednia;
c) nazwa kanału opływającego Stare Miasto od wschodu;

8. Południowa wieża katedry św. Szczepana ma ……………… wysokości.
a) 205m b) 137m c) 184m

9. Hundertwasserhaus wziął swą nazwę od:
a) nazwiska współczesnego malarza i projektanta, mistrza realizmu fantastycznego;
b) nazwy źródeł termalnych płynących w pobliżu tego budynku;
c) liczby okien umieszczonych w tym budynku;

10. Gustaw Klimt to:
a) kompozytor tworzący na dworze cesarza Franciszka Józefa I;
b) znany wiedeński architekt, twórca m.in. takich budynków jak: Burgtheater i Staatsoper;
c) malarz, jeden z przedstawicieli tzw. secesji wiedeńskiej;

11. Letnia rezydencja cesarska w Wiedniu nosi nazwę:
a) Schönbrunn b) Charlottenburg c) Nimphenburg


12. Najstarszym kościołem Wiednia jest:

a) Stephansdom; b) Peterskirche; c) Ruprechtskirche;


13. Katedra św. Szczepana jest wybudowana w stylu:
a) romańskim; b) gotyckim; c) barokowym;

14. Sachertorte – słynny wiedeński tort wziął swoją nazwę od:
a) nazwiska księcia, dla którego po raz pierwszy został ten tort upieczony;
b) nazwiska kucharza księcia Metternicha;
c) nazwy cukierni, w której był sprzedawany;

15. Cesarz Franciszek Jósef I panował:
a) ok.50 lat; b) ok. 60lat; c) ok.70lat;

16. Ukochaną cesarzową Austriaków była:
a) Maria Teresa;
b) Elżbieta
c) Maria Antonina

17. Lipicany to:
a) konie wyhodowane pod koniec XVIw. w Lipizzie, były krzyżówką arabów, koni hiszpańskich i berberyjskich
b) ulubione ciastka cesarzowej Sissi, podawane najczęściej na podwieczorek;
c) potoczna nazwa żołnierzy, stanowiących gwardię przyboczną cesarza Franciszka Józefa I;

18. Najwyższym wznieszieniem w okolicy Wiednia jest:
a) Steinberg
b) Leopoldsberg
c) Kahlenberg

19. Znana na całym świecie austriacka aktorka nazywa się:
a) Marlena Dietrich
b) Christina Stürmer
c) Romy Schneider

20. MQ to:
a) logo wiedeńskiej firmy szyjącej markową odzież,
b) MuseumsQuartier - wspaniały kompleks muzelny z dziesiątkami interesujących muzeów;
c) nazwa znanej wiedeńskiej grupy rokowej,

II. Odpowiedz na pytania:

1. Jak nazywała się dynastia panująca w Austrii ponad 600lat :……………………………
2. Największy wiedeński park rozrywki nazywa się: ……………………………………….
3. Królem walca był:……………………………………………………………
4. Mozartkugeln to…………………………………………
5. Podaj nazwisko ojca psychoanalizy:…………………………………………….
6. Wymień trzy symbole Wiednia: ………………………………………………….
7. Podaj liczbę dzielnic Wiednia: ………………………………………………..
8. Cesarski pałac w Wiedniu nosi nazwę: ................................................................................
9. W skład budynku wiedeńskiego ratusza wchodzi ............................ wież.
10. Podaj liczbę ludności Wiednia ……………………………………………………………III. Przyporządkuj nazwy budowli do odpowiadających im fotografii. Rozwiązanie zapisz w tabelce.
Nazwa budowli 1 2 3 4 5 6 7 8
Fotografia


1. Rathaus
2. Stephansdom
3. Belvedere
4. Hundertwasserhaus
5. Parlament
6. Hofburg
7. Schönbrunn
8. Karlskirche

(w tym miejscu powinny znajdować się zdjęcia wyżej wymienionych budowli)
IV. Obok nazwy obiektu wpisz nazwę stylu architektonicznego,
w którym jest on zbudowany.
Style: romański, gotyk, renesans, barok, rokoko, secesja

Hofburg....................
Stephansdom......................
Stacja Karlsplatz......................
Schönbrunn.......................
Ruprechtskirche....................
Belvedere..........................
Karlskirche..........................
Kunsthistorisches Museum ...........................

V. Przyporządkuj nazwiska sławnych wiedeńczyków odpowiednim opisom. Rozwiązanie zapisz w tabelce.

1.Zygmunt Freud
2. Wolfgang Amadeusz Mozart
3. Elżbieta (Sissi)
4. Romy Schneider
5. Johann Strauss
6. Ludwig van Beethoven
7. Franciszek Józef 1
8. Gustaw Klimt
9. Artur Schnitzler
10. Maria Tersa

A) pochodzący z dynastii Habsburgów cesarz Austro – Węgier panujący
w latach 1848-1916;
B) urodzony w Salzburgu genialny kompozytor, zaliczany do grona wiedeńskich klasyków, twórca takich oper jak: Wesele Figara i Czarodziejski Flet;
C) ojciec psychoanalizy, twórca m. in. takich terminów jak: podświadomość, id, ego i libido;
D) austriacki dramaturg, napisał m.in. „Oczy szeroko zamknięte”;
E) pochodząca z bawarskiej dynastii Wittelsbachów, tragicznie zmarła cesarzowa uwielbiana przez mieszkańców Wiednia;
F) kompozytor, określany mianem „króla walca”, rozsławiony przez skomponowane taneczne walce np. Nad pięknym modrym Dunajem (An der schönen blauen Donau).
G) jeden z czołowych, awangardowych artystów przełomu
XIX i XX wieku, przedstawiciel Secesji Wiedeńskiej;
H) pochodząca z Wiednia znana aktorka, grająca w latach
60 i 70 głównie we francuskich filmach;
I) cesarzowa, znana jako Cnotliwa Władczyni, urodziła 16dzieci;
J) kompozytor i pianista niemiecki, ostatni z tzw. klasyków wiedeńskich, a zarazem prekursor romantyzmu w muzyce, uznawany za jednego z największych twórców muzycznych wszech czasów. Mimo, że około 25 roku życia począł tracić słuch, nie zaprzestał tworzenia swoich dzieł, nawet w okresie całkowitej głuchoty.

(w tym miejscu powinna znajdować się tabelka)Klucz do konkursu o Wiedniu.

I.
1. b 11.a
2.c 12. c
3. a 13. b
4. a 14. b
5. c 15. c
6. b 16. b
7. b 17. a
8. b 18. c
9. a 19. c
10. c 20. b

II.
1. Habsburgowie
2. Prater
3. Johann Strauss
4. cukierki/czekoladki
5. Zygmunt Freud
6. np. Riesenrad, Stephansdom, Hundertwasserhaus, Sachertorte, Lipicany, cesarzowa Sissi
7. 23
8. Hofburg
9. 5
10. ok.1,6 mln

III.
Nazwa
Budowli 1 2 3 4 5 6 7 8
Fotografia
G D B C E A H F

IV.
Hofburg BAROK
Stephansdom GOTYK
Stacja Karlsplatz SECESJA
Schönbrunn ROKOKO/BAROK
Ruprechtskirche ROMAŃSKI
Belvedere BAROK
Klarlskirche BAROK
Kunsthistorisches Museum RENESANS


V.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C B E H F J A G D I

Opracowała: Agnieszka Pytel
nauczycie jęz. niemieckiego
w ZSR CKP i CKU im St. Staszica w Miętnem
Wyświetleń: 989


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.