Katalog

Marek Wolny, 2011-06-13
Łuków

Informatyka, Regulaminy

Regulamin pracowni komputerowej - przykład 15 najistotniejszych punktów

- n +


REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ
W SZOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W KRZYWDZIE


1. Włączenie jakiegokolwiek urządzenia znajdującego się w pracowni informatycznej lub zmiana istniejących połączeń może być dokonana tylko za zgodą nauczyciela prowadzącego.

2. Podłączanie i odłączanie dodatkowych urządzeń zewnętrznych może być przeprowadzone tylko przy wyłączonym zasilaniu i w obecności nauczyciela prowadzącego.

3. Bezwzględnie zabronione jest samowolne zmienianie konfiguracji składników zestawu komputerowego i ustawień zainstalowanego w nim oprogramowania. Nie wolno bez konsultacji z nauczycielem prowadzącym niczego kasować z dysku twardego, zmieniać zawartości dysków komputera (usuwanie, kopiowanie plików, folderów, programów).

4. Nie wolno przechowywać plików o treści sprzecznej z przyjętymi normami moralnymi.

5. Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych istniejących w obudowach urządzeń. Nie wolno wkładać i umieszczać w ich pobliżu metalowych przedmiotów lub płynów.

6. Podczas wkładania i wyjmowania dyskietek lub dysków kompaktowych nie wolno w żadnej sytuacji używać siły fizycznej.

7. Przyniesienie do pracowni dyskietek z zewnątrz, należy bezwzględnie zgłosić opiekunowi pracowni przed ich umieszczeniem w napędzie komputera.

8. Bez zgody opiekuna pracowni nie wolno wykonywać jakichkolwiek wydruków na urządzeniach drukujących. Wszelkie materiały stworzone na tych urządzeniach są własnością pracowni.

9. W pracowni komputerowej zabronione jest spożywanie posiłków.

10. W czasie pracy na stanowisku komputerowym należy zachować odległość 50-70 cm od ekranu monitora.

11. Bezwzględnie należy zachować ciszę.

12. Każdy uczeń ma wyznaczone stałe miejsce pracy przy komputerze i jest odpowiedzialny za powierzony mu sprzęt komputerowy.

13. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu komputera należy zgłosić nauczycielowi przed rozpoczęciem zajęć.

14. Po zakończeniu lekcji uczeń zostawia ład i porządek na stanowisku komputerowym.

15. W czasie przerwy uczniowie opuszczają pracownię.
Wyświetleń: 3432


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.