AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Maria Glapiak, 2011-06-16
Nowy Sącz

Zajęcia zintegrowane, Scenariusze

Scenariusz lekcji zajęć zintegrowanych przeprowadzonej w kl. II

- n +

Data: 6.02.2009r

Prowadzące:
•Maria Glapiak

Temat bloku:,,W świecie muzyki”

Temat dnia:,,Fryderyk Chopin- artysta znany na całym świecie”

Cele: Uczeń:
- poznaje sylwetkę F. Chopina
-jest dumny z tego, że jest Polakiem
-samodzielnie wypowiada się na podany temat
- dostrzega poetyckie zjawiska w utworze
-bogaci zasób słownictwa o wyrazy związane z muzyką
-korzysta z różnych źródeł wiedzy
-doda i odejmie liczby dwucyfrowe od dwucyfrowych, bez przekraczania progu dziesiątkowego
-słucha w ciszy muzyki
-przedstawi środkami malarskimi określony nastrój inspirowany muzyką


Metody:

•słowne:
-swobodne wypowiedzi uczniów
-wypowiedzi ukierunkowane pytaniami nauczyciela

•poglądowe:
-pokaz

•działań praktycznych:
-ćwiczenia praktyczne

Formy:
-indywidualna
-zespołowa

Środki dydaktyczne:
-ilustracje
-wiersz,,Żelazowa Wola” Cz. Janczarskiego
-płyta z utworami F. Chopina
-mapa Polski
-kartoniki z działaniami matematycznymi
-kolorowe nutki
-portret F. Chopina
- różne źródła wiedzy


Przebieg zajęć:

1. Podział uczniów na 5 grup:
-dzieci losują kolorowe nutki
-tworzą grupy wg. kolorowych nutek

2. Praca w grupach:
-rozwiązywanie działań matematycznych typu 36+12
-uporządkowanie wyników działań od największej do najmniejszej
-odczytywanie hasła przez poszczególne grupy

Zaproszę Was dziś do krainy muzyki. Zanim jednak to nastąpi proszę, abyście z koszyka wybrali po jednej karteczce, na których są kolorowe nutki: czerwone, niebieskie, żółte, zielone, pomarańczowe. Następnie musicie odszukać w sali dużą nutę odpowiadającą kolorem nutce przez Was wybranej.
Zapraszam do losowania karteczek.

Jak na pewno zauważyliście zostaliście podzieleni na zespoły.
Teraz każdy zespół otrzyma w kopertach zadanie do rozwiązania.
Proszę, abyście dokładnie zapoznali się z poleceniem i wykonali zadanie.
- Wykonaj działania, a następnie otrzymane wyniki uporządkuj od najmniejszej do największej liczby.

36+13=30+10+6+3= R
32+27=30+20+2+7= K
43+36=40+30+3+6= I
56+32=50+30+6+2= N
67+11=60+10+7+1= P
24+52=20+50+4+2= H
36+41=30+40+6+1= O
38-23=38-20-3= F
65-24=65-20-4= D
47-31=47-30-1= R
59-11=59-10-1= E
69-42=69-40-2= Y
88-31=88-30-1= Y
87-23=87-20-3= C

Po wykonaniu zadania przez wszystkie zespoły, przedstawiciele poszczególnych grup odczytują hasło FRYDERYK CHOPIN.

- Z kim lub z czym kojarzy Wam się to imię i nazwisko?
- Kim był Fryderyk Chopin?
- Czym zasłużył sobie na miano Wielkiego Polaka?


3. Swobodne wypowiedzi na temat życia i twórczości F. Chopina poparte o ilustracje.

Aby zdobyć więcej informacji na temat życia i twórczości tego wybitnego Polaka zapraszam Was, abyście zapoznali się z tekstem mówiącym właśnie na ten temat.

4. Wzbogacanie wiadomości o Chopinie różnymi źródłami informacji:
-praca z tekstem w grupach
-wypowiedzi dzieci na temat zdobytych informacji

Uczniowie nadal pracują w grupach.
Zapraszam Was do zapoznania się z przygotowanym tekstem – czytajcie uważnie oraz przygotujcie ołówki, którymi będziecie podkreślać w tekście informacje
o życiu i twórczości F. Chopina.

Następnie wybierzcie z pośród siebie przedstawiciela grupy, który zaprezentuje zdobyte wiadomości. Grupa, która będzie gotowa proszona jest o podniesienie ręki.
Wspólne analizowanie nauczyciela z uczniami zgromadzonego materiału.

5. Rozsypanka wyrazowa- przypomnienie zasad pisowni wyrazów:
- dzieci w grupach układają z rozsypanki zdania o Chopinie.

Zapraszam Was teraz do kolejnego zadania. Będzie polegało na układaniu zdań z rozsypanki wyrazowej. Wcześniej jednak przypomnimy sobie zasady pisowni
- Od jakiej litery zaczynamy zdanie?
- Dokończcie zdanie: Imiona, nazwiska, nazwy miast i państw piszemy………
( wielką literą)
- Co stawiamy na końcu zdania?
- Pamiętajcie, że nazwisko kompozytora zapisane Chopin czytamy Szopen, ale możemy pisać również Szopen, nie jest to błędem.

Rozdam Wam koperty z rozsypanką wyrazową. Proszę abyście w grupach ułożyli po jednym zdaniu.
1. Fryderyk Chopin urodził się w Żelazowej Woli.
2. Na fortepianie grał już w wieku 5 lat.
3. Nauczycielem Fryderyka był Wojciech Żywny.
4. Chopin skomponował wiele utworów muzycznych.
5. Rozsławił imię Polski na całym świecie.

Przedstawiciela każdej grupy proszę o odczytanie ułożonego zdania.

Na tablicy znajdują się ułożone przez Was zdania. Proszę abyście przepisali je starannie do zeszytu, zwracając uwagę na trudności ortograficzne, które w nich występują.

6. Analiza wiersza „Żelazowa Wola” Cz. Janczarskiego:
- czytanie wiersza przez nauczyciela ( podręcznik „ Wesoła Szkoła”, str. 96-98).
-rozmowa kierowana pytaniami
-wyszukiwanie przykładów personifikacji i porównań
-określenie nastroju utworu
N. Przeczytam Wam wiersz z waszego podręcznika. Proszę jednak, abyście na razie nie otwierali podręczników tylko uważnie posłuchali. N. czyta wiersz.
Otwórzcie podręczniki.
- Jaki jest tytuł wiersza?
- Z czym ten tytuł Wam się kojarzy?
- Czy są w wierszu zwroty dla Was niezrozumiałe? (swawoli, Utrara)
- Jakie dźwięki przyrody otaczały małego Szopena?
- Do czego poeta porównał nuty w zakończeniu utworu?
- Czy podoba Wam się to porównanie?

Proszę, abyście w utworzonych grupach naśladowali dźwięki przyrody- nutki;
czerwone – szumiące wierzby
niebieskie- wiatr
zielone- żabki
żółte- słowiki
pomarańczowe- kropelki
N. ponownie czyta wiersz z akompaniamentem odgłosów przyrody przedstawianym przez uczniów.
- Gdzie znajduje się najbardziej znany pomnik Szopena? ( podręcznik str. 97, ilustracja)
- Co przedstawia ten pomnik?
- Czy zapamiętaliście, gdzie znajduje się grób tego wielkiego kompozytora?
- A może ktoś wie, gdzie złożono serce Chopina?

Poeta Cyprian Kamil Norwid powiedział o Chopinie: ( dla każdego dz. na kartce zdanie)
„ Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel”
- Kto wytłumaczy o czym myślał poeta mówiąc te słowa ?
-
Proszę wklejcie to zdanie do zeszytów.


7. Słuchanie utworów F. Chopina:
-Mazurek F-dur
-Preludium A-dur
-Walc Des-dur,,Minorowy”
-określenie charakteru utworów

Określanie nastroju w muzyce na przykładzie utworów F. Chopina: Mazurek F- dur, Preludium A-dur, Walc Des-dur
• Nauczyciel wita się z uczniami 2 razy- smutno, wesoło
- Jak powitałam was za pierwszym a jak za drugim razem?
- Jak to rozpoznaliście? (mina, barwa głosu)
• Wysłuchajcie w ciszy 3 utworów muzycznych a potem sobie o nich porozmawiamy.
- Jaki był pierwszy , drugi, trzeci utwór? (uczniowie określają nastrój, tempo, dynamikę utworów)
- Na jakim instrumencie zagrano te utwory? (fortepian)
- Do jakiej grupy instrumentów należy fortepian? (klawiszowych)
- Z czego składa się fortepian? (klapa, klawiatura, pedały)
- Jak nazywa się artysta, który gra na fortepianie?
- Jak myślicie, czyje mogą być utwory, które wysłuchaliście (F. Chopin)
• Odtwarzanie muzyki ruchem, gestem
Na stolikach przygotowałam wam bibułkowe wstążki w dwóch kolorach: żółtym i fioletowym.
- Który z tych kolorów wybralibyście do muzyki smutnej, poważnej, a który do wesołej, radosnej?
- Chciałabym abyście jeszcze raz wysłuchali utworów ale tym razem wyraźcie swoje odczucia poprzez ruchy całego ciała, mimikę twarzy.
Wybierzcie również odpowiedni kolor wstążki przy zmianie nastroju w muzyce.8. Przedstawienie środkami malarskimi własnych odczuć pobudzonych muzyką:
- technika,,Batik”
-,,wariacje” plastyczne
-przybory (kredki świecowe, farby, papier)
Przedstawienie środkami malarskimi własnych nastrojów pobudzonych muzyką
Dzieci poznają nową technikę plastyczną "BATIK"- malowanie kredkami
świecowymi a następnie pokrycie jej farbą plakatową.
Dzieci przedstawiają na arkuszu białego papieru formatu A2 własne odczucia
i tempo muzyczne , poprzez kreślenie linii prostych , fal, kresek, kropek,
plam używając ciepłych i zimnych barw.
Malowaniu towarzyszą utwory muzyczne F. Chopina
Prezentacja prac.


9. Zadanie pracy domowej:
-karty pracy str.66, ćw.1

„Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel.”
( C. K. Norwid)
„Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel.”
( C. K. Norwid)
„Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel.”
( C. K. Norwid)
„Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel.”
( C. K. Norwid)
„Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel.”
( C. K. Norwid)
„Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel.”
( C. K. Norwid)
„Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel.”
( C. K. Norwid)
„Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel.”
( C. K. Norwid)
„Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel.”
( C. K. Norwid)
„Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel.”
( C. K. Norwid)
„Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel.”
( C. K. Norwid)
„Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel.”
( C. K. Norwid)
„Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel.”
( C. K. Norwid)
„Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel.”
( C. K. Norwid)
„Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel.”
( C. K. Norwid)
„Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel.”
( C. K. Norwid)
„Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel.”
( C. K. Norwid)
„Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel.”
( C. K. Norwid)
„Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel.”
( C. K. Norwid)
„Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel.”
( C. K. Norwid)
„Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel.”
( C. K. Norwid)
„Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel.”
( C. K. Norwid)
„Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel.”
( C. K. Norwid)
„Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel.”
( C. K. Norwid)
„Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel.”
( C. K. Norwid)
„Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel.”
( C. K. Norwid)
„Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel.”
( C. K. Norwid)
„Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel.”
( C. K. Norwid)
„Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel.”
( C. K. Norwid)
„Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel.”
( C. K. Norwid)

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1715


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.