Katalog

Ewa Czerwińska, 2011-06-26
Wodzisław Śląski

Bożena Swoboda
Różne, Konspekty

ANALIZA I INTERPRETACJA DZIEŁA SZTUKI: E. MUNCH, KRZYK (SCENARIUSZ ZAJEĆ, INTEGRACJA MIĘDZYPRZEDMIOTOWA JĘZYKA POLSKIEGO Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM)

- n +

mgr Bożena Swoboda
mgr Ewa Czerwińska

Turza Śląska, 10 lutego 2011


ANALIZA I INTERPRETACJA DZIEŁA SZTUKI: E. MUNCH, KRZYK
(SCENARIUSZ ZAJEĆ, INTEGRACJA MIĘDZYPRZEDMIOTOWA
JĘZYKA POLSKIEGO Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM)

TEMAT: ANATOMIA KRZYKU...- NA PODSTAWIE „KRZYKU” EDWARDA MUNCHA

CEL GŁÓWNY:
- uczeń dokonuje analizy i interpretacji dzieła sztuki: ekspresjonistycznego obrazu Edwarda Muncha „Krzyk”, wykorzystując wiedzę i umiejętności z języka polskiego i języka angielskiego.
CELE OPERACYJNE:
1.uczeń, w zakresie wiedzy:
- zna pojęcia i zasady, według których należy dokonać analizy dzieła sztuki, opisać emocje, kolorystykę (w języku polskim i angielskim),
- wie, jak napisać monolog wewnętrzny bohatera (rozumie pojęcie narracji pierwszoosobowej),
- zna wyznaczniki ekspresjonizmu oraz podstawowe informacje na temat E. Muncha,
- zna czas present continuous,
2.w zakresie umiejętności uczeń:
- stosuje w praktyce wcześniej zdobytą wiedzę teoretyczną oraz umiejętności z zakresu analizy i interpretacji dzieła sztuki (plany, kolorystyka, technika wykonania, itd.),
- tworzy poprawne konstrukcje zdaniowe w czasie present continuous,
- wyciąga wnioski, tworzy opinie (w języku polskim i angielskim), jest wnikliwym obserwatorem,
- rozwija umiejętności w zakresie tworzenia monologu wewnętrznego postaci,
- dostrzega symboliczny wymiar analizowanego obrazu oraz wyznaczniki ekspresjonizmu,
- doskonali umiejętność wypowiadania się w języku ojczystym oraz w języku angielskim, współpracuje w grupie, szanując pomysły innych, przedstawiając swoje stanowisko,
3.w zakresie postaw uczeń:
- jest tolerancyjny wobec drugiego człowieka,
- dostrzega problemy otaczającego świata (samotność, cierpienie, potrzebę pomocy, pragnienie akceptacji, itp.).

METODY: zajęć praktycznych, problemowa w tym aktywizująca, eksponująca.

FORMY ORGANIZACJI PRACY: praca z całą klasą, praca w grupach, praca jednostkowa.

POMOCE DYDAKTYCZNE: reprodukcja obrazu E. Muncha pt.”Krzyk” (na rzutniku), nagranie oraz tekst piosenki J.Kaczmarskiego pt.”Krzyk”, słowniki polsko-angielskie i angielsko- polskie, odgłos krzyku, informacje na temat E. Muncha i ekspresjonizmu, ciekawostki dotyczące analizowanego dzieła, artykuły papiernicze, zestawy poleceń (w formie prezentacji multimedialnej i plakatów).


TOK LEKCJI

1.Powitanie uczniów oraz nauczycieli zebranych na zajęciach.

2.Wprowadzenie do tematu: odsłuchanie nagrania specyficznej formy wypowiedzi – krzyku, indywidualne zapisanie skojarzeń, które wzbudził usłyszany przekaz informacji(opracowanie na arkuszu papieru mapy skojarzeń).

Przykładowe odpowiedzi: krzyk – mówić bardzo głośno, silne wrażenia, emocje, podniesiony głos, domaganie się czegoś, płacz, przenikliwy dźwięk, głośne wyrażenie niezadowolenia, itp.

Wspólne omówienie powstałej planszy (przyczyny krzyku, sytuacje życiowe, którym towarzyszy krzyk, np. rozładowanie emocji, krzyk dziecka, krzyk rozpaczy).

Wyjaśnienie różnicy pomiędzy znaczeniem słów: shout i scream w oparciu o słownik Oxford Dictionary.

3.Zapisanie tematu zajęć. Wskazanie celu lekcji, uzasadnienie wykonania pierwszego ćwiczenia: dokonanie analizy i interpretacji obrazu E. Muncha pt. „Krzyk”- w języku polskim i angielskim (zaprezentowanie dzieła sztuki na rzutniku, określenie techniki jego wykonania).

4.Krótka prezentacja najważniejszych informacji na temat ekspresjonizmu w malarstwie oraz biografii autora omawianego dzieła sztuki, Edwarda Muncha.

5.Opis dzieła (w języku angielskim) według następujących wytycznych:
- przestrzeń na obrazie,
- kolorystyka dzieła,
- postaci przedstawione na obrazie,
- nastrój, jaki wywołuje dzieło.
Wyszukiwanie cech ekspresjonizmu w „Krzyku” Muncha (w języku polskim).

6.Kolejne zadanie, próba zrozumienia sytuacji pierwszoplanowego bohatera obrazu: zapisanie w grupach monologu wewnętrznego postaci z wykorzystaniem narracji pierwszoosobowej.

7.Wspólna interpretacja symboliki obrazu (symbolika postaci pierwszoplanowej, zniekształcenie twarzy, układ rąk, kolorystyka, most, para na moście).

8.Podanie przez nauczyciela ciekawostek na temat obrazu Muncha, jego wykorzystanie w różnych formach sztuki.

9.Zakończenie: wysłuchanie pieśni „Krzyk” Jacka Kaczmarskiego, barda Solidarności, inspirowanej omawianym obrazem.
Wyświetleń: 2691


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.