Katalog

Ewa Czerwińska, 2011-06-26
Wodzisław Śląski

Justyna Tlołka
Różne, Konspekty

Scenariusz lekcji koleżeńskiej z biologii w korelacji z językiem angielskim dla klasy III gimnazjum.

- n +

mgr Justyna Tlołka i mgr Ewa Czerwińska
(Turza Śląska 21.03.2010)

Temat: Ekologiczne zagrożenia globalne. Rozwijanie słownictwa z języka angielskiego dotyczącego świata przyrody.

Cele:
a)biologia
Uczeń:
- wie jak powstaje dziura ozonowa,
- wie czym jest spowodowany wzmożony efekt cieplarniany,
- zna skutki kwaśnych opadów,
- potrafi wyjaśnić powstawanie powyższych zjawisk,
- wyjaśnia pojęcia: ozon, freon,
- wykazuje zależność między przyczynami a skutkami,
- analizuje dane w postaci wykresów i diagramów,
- opisuje i analizuje schematy.

b)język angielski
Uczeń:
- zna i rozumie słownictwo związane ze światem przyrody,
- potrafi je poprawnie przeczytać,
- korzysta z wiadomości zdobytych na lekcjach biologii,
- tworzy metaplan w języku angielskim,
- potrafi podsumować lekcję wybierając odpowiedni cytat,
- wie jak poprawnie uzupełnić tekst z lukami.

Metody i formy: pogadanka, praca w grupach, metaplan, analiza schematów i diagramów.
Środki dydaktyczne: mazaki, arkusze papieru, pomoce multimedialne- schematy, animacje, karty pracy, słowniki polsko-angielskie.

Tok lekcji

Faza wstępna

1.Sprawy organizacyjne. Podział uczniów na 3 grupy.
2.Nawiązanie do tematu lekcji.
Pytania do uczniów:
Czy lubicie się opalać?
Jakie w ostatnich latach niebezpieczeństwo wiąże się z opalaniem?
Co jest główną przyczyną wymierania lasów w Karkonoszach?
Dlaczego ekolodzy i nie tylko, oburzają się na wycinanie lasów tropikalnych?
3.Sformułowanie i zapisanie tematu.

Faza realizacyjna

1.Przypomnienie z klasy I przyczyn i skutków efektu cieplarnianego, dziury ozonowej i kwaśnych deszczy (animacje komputerowe, pogadanka).
2.Tworzenie ekologicznego słowniczka polsko-angielskiego:
efekt cieplarniany - greenhouse effect ,
dziura ozonowa – ozone hole,
kwaśne deszcze – acid rains,
dwutlenek węgla – carbon dioxide,
tlenek siarki - sulphoxide,
tlenek azotu - nitric oxide,
zanieczyszczenia powietrza – air pollution,
warstwa ozonowa – ozone layer,
elektrownie węglowe – carbon power station,
alternatywne źródła energii - alternative energy sources,
topnienie lodowców – glacier melting,
globalne ocieplenie klimatu – global warming,
rak skóry – skin cancer.

3.Analiza diagramów i wykresów, która pomoże w ustaleniu przyczyn, skutków i sposobów zapobiegania danym zagrożeniom globalnym. Uczniowie zadanie to wykonują po polsku.

Diagram 1
Diagram przedstawia wpływ różnych gazów na wzmożony efekt cieplarniany. Widać że najbardziej przyczynia się do niego (w 60%) dwutlenek węgla, w mniejszym stopniu metan-20% jak również freony, ozon i tlenki azotu.

Diagram 2
Wykres przedstawia stężenie CO2 w powietrzu atmosferycznym w latach 1960-2010. Można zaobserwować, że stężenie tego gazu od 1960 do 2010 roku ciągle rosło.

Diagram 3
Na diagramie przedstawiono źródła freonów. Widać, że najwięcej freonów 30% pochodzi z lodówek i zamrażarek, 28% z pojemników ze sprayem, 19% z detergentów, 19% z piankowych materiałów izolacyjnych.

4. Każda grupa wykonuje metaplan dotyczący jednego z zagrożeń. Uczniowie otrzymują zagadnienia po angielsku, muszą tylko odpowiednio umieścić je w przyczynach, skutkach lub zapobieganiu.

Group 1 Greenhouse effect:

REASONS
carbon dioxide emission,
carbon power stations,
motorization,
forest cut
RESULTS
global warming,
glacier melting,
flooding the seaside areas,
PREVENTION
preventing the energy consumption,
using the alternative energy sources,
planting trees,
protecting green areas.

Group 2 Ozone hole:

REASONS
using the freons in deodorants
throwing out e.g. broken fridges,
RESULTS
weaken ozone layer,
skin cancer,
PREVENTION
buying ozone friendly deodorants,
utilization e.g. broken fridge.

Group 3 Acid rains:

REASONS
air pollutions,
carbon power stations,
motorization,
RESULTS
destroying the plants,
acid soil and acid water tanks,
destroying the buildings.
PREVENTION
putting filters,
using the catalyst in the cars.


5. Zdania prawda/fałsz podsumowujące metaplan.

1.Freon chroni Ziemię przed UV. - Fałsz
2.Promienie UV powodują raka skóry. - Prawda
3.Przyczyną ocieplania się klimatu jest topienie się lodowców. - Fałsz
4.Skutkiem kwaśnych opadów jest zamieranie lasów iglastych. - Prawda
5.Dziura ozonowa jest największa nad Antarktydą. - Prawda
6.Wzmożony efekt cieplarniany jest skutkiem zwiększania się ilości CO2 w atmosferze. - Prawda
7.Używając dezodorantów bez freonów zapobiegamy kwaśnym deszczom.- FałszFaza podsumowująca

Przeczytanie zdania najlepiej podsumowującego lekcję:

„Człowiek nie utkał sieci życia, on jest tylko nitką w tej sieci. Cokolwiek człowiek wyrządza tej sieci czyli Ziemi, wyrządza samemu sobie.” (Chief Seattle Speech - 1854)

oraz uzupełnienie planszy ewaluacyjnej w formie drzewka (perfect, o.k, boring).

Zadanie zadania domowego:
Uzupełnij tekst w domu poznanymi słowami:
.......................................... is caused by rising concentration of ................................. in the air. It is the reason of............... and melting................
........................protects the Earth from UV radiation. The radiation is the reason of people’s.................
....................are caused by joining e.g. ............... and .................... with steam in the atmosphere.


Wyświetleń: 1170


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.