Katalog

Karol Popłoński, 2011-07-13
Rogów

Wychowanie fizyczne, Scenariusze

Gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem chusty animacyjnej oraz elementami rytmiki

- n +

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
(LEKCJA OTWARTA DLA NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ)


Temat: Gry i zabawy ruchowe
z wykorzystaniem chusty animacyjnej oraz elementami rytmiki

Prowadzący: Karol Popłoński
Data: 16.06.2011
Klasa: klasa I (edukacji wczesnoszkolnej)
Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna
Czas trwania: 45 min
Przybory: chusta -spadochron , szarfy 14 sztuk , stojak ze strzałką, magnetofon, piłka do siatkówki

Cele główne:
a) Umiejętności:
- reagowanie ruchem na zmiany tempa muzyki
- wykorzystanie do zabawy nowego przyboru
- uczenie uważnego słuchania poleceń.
-nauka twórczego myślenia i współpracy w grupie
b) Sprawność motoryczna:
- rozwijanie wrażeń wzrokowych, dotykowych
- rozwijanie koordynacji ruchowej, orientacji wzrokowo ruchowo przestrzennej, zwinności, dokładności, staranności w wykonywaniu ćwiczeń
c) Wiadomości:
poznanie fabuły nowych zabaw, egzekwowanie reguł rywalizacji.
d) Akcenty wychowawcze:
-dyscyplina w grupie, egzekwowanie ciszy w czasie tłumaczenia zasad zabawy
-kształtowanie postawy właściwej współpracy z partnerami, integrowania się w grupie.


Część lekcji Tok lekcji Zadania szczegółowe Czas Uwagi
I część wstępna lekcji (15 min)
a.Zorganizowanie grupy, sprawdzenie zdolności do zajęć
Zbiórka, sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć, okrzyk sportowy.
b. Motywacja do zajęć. Podanie tematu lekcji, zachęcenie uczniów do aktywnej zabawy z nowym przyborem chustą spadochronem
c. Rozgrzewka, ćwiczenia oswajające z przyborem

1. Zabawa ożywiająca: „Berek w parach”.
2. > Uczniowie dobierają się w pary, z których jedna zostaje wyznaczona na berka. Na sygnał prowadzącego wszyscy zaczynają uciekać broniąc się przed klepnięciem. Dotknięta przez berka para przejmuje rolę goniących.
3. Zabawa „Bieganie z chustą”
uczestnicy trzymają chustę za uchwyty i biegając po obwodzie koła, na przemian podnoszą ją i opuszczają (prowadzący w czasie zabawę może wydawać komendy – góra, dół)
4. Falowanie spadochronem w siadzie płaskim.
5. Trzymając za krawędzie spadochronu ćwiczący falują nim w górę i w dół wykonując jednocześnie przysiady (wszyscy wykonują je równocześnie).
6. Dzieci, leżąc przodem, trzymają za krawędzie spadochronu i falują nim (poruszają ramionami w górę i w dół).
7. Dzieci, w przysiadzie, trzymają za krawędzie spadochronu i falują nim (poruszają ramionami w górę i w dół).Potem podskokami w przysiadzie obracają się razem ze spadochronemII część główna lekcji (25 min)
a. Kształtowanie umiejętności, doskonalenie sprawności motorycznej

1.Zabawa„Imiona”
> Uczestnicy siedzą na chuście, turlają do siebie piłkę, mówiąc swoje imię oraz imię osoby, do której piłka jest rzucana

2.Zabawa „Kolorowe koło fortuny”
> Uczestnicy zabawy stoją w kole, trzymając chustę. W środku chusty jest umieszczony pachołek ze strzałką. Prowadzący włącza melodię, a grupa porusza się rytmicznie jak karuzela. Kiedy ucichnie muzyka, wszyscy stają nieruchomo. Umieszczona strzałka na pachołku wskaże osobę, która ma wykonać zadanie (bądź zadanie wykonują wszystkie osoby, trzymające ten kolor)
Zadanie do wykonania to:
>Przejście na czworakach pod chustą
>obiegnięcie chusty dookoła

3.Zabawa „Kolorowe wycieczki”
> Wszyscy siedzą na podłodze, trzymając chustę na wysokości pasa. Prowadzący podaje nazwę koloru, a osoby trzymające ten kolor, zamieniają się miejscami, przechodząc pod chustą. Dla urozmaicenia, utrudnienia prowadzący może wymienić więcej niż jeden kolor

4.Gra- Turniej strzelecki
>chusta staje się tarczą, dzięki
której będzie można przeprowadzić wielki turniej strzelecki. Rozłożoną chustę kładzie się podłożu. Uczestnicy zabawy ustawiają się ok 5 metrów od chusty. Ich zadaniem jest rzucić woreczkiem z grochem w kierunku chusty tak, aby zatrzymał się na najwyżej punktowanym kolorze.
Kolor niebieski - 10 pkt., zielony - 8 pkt., czerwony 6 pkt żółty - 4 pkt.
Każdy zawodnik ma 3 rzuty. Kto zdobędzie największą ilość punktów – wygrywa.

5.Zabawa ,,Wyrzuć piłkę”
>dzieci chwytają chustę za uchwyty, prowadzący rzuca piłkę na środek chusty i informuje dzieci, że ich zadaniem jest przerzucenie piłki na stronę przeciwną tak, aby spadła z chusty. Dziecko koło którego spadnie piłka musi zaśpiewać piosenkę

6.Zabawa,, Powtórz za mną”
> Dzieci siadają w siadzie skrzyżnym na rozłożonej chuście. Nauczyciel wystukuje o parkiet prosty rytm. Uczniowie powtarzają za nauczycielem rytm najpierw wszyscy razem potem indywidualnie

III część końcowa lekcji
(5 min)
a. Zabawa korekcyjno kompensacyjna
b. Czynności organizacyjne
c. Nastawienie do samodzielnej pracy

1.Zabawa,, Stopy do góry”
> Dzieci zdejmują buty, stają dookoła chusty. Na sygnał prowadzącego próbują chwycić chustę palcami stóp najpierw prawej potem lewej nogi
2. Zbiórka
• Na linii końcowej. , omówienie zajęć, wystawienie ocen najaktywniejszym
• Zachęcenie do brania udziału w zabawach z wykorzystaniem chusty
2 min.


Wyświetleń: 4765


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.