Katalog

Alicja Karczewska, 2011-07-15
Mąkoszyce

Zajęcia zintegrowane, Projekty edukacyjne

Moja mała Ojczyzna - projekt edukacyjny

- n +

Projekt edukacyjny
„Moja mała Ojczyzna”

Projekt jest zgodny z podstawą programową kształcenia regionalnego w szkole podstawowej oraz z programem wychowawczym Szkoły Podstawowej w Mąkoszycach.

Celem tego projektu jest m.in.:
podtrzymywanie poczucia tożsamości, identyfikacji z miejscem zamieszkania, regionem, rozwijanie patriotyzmu regionalnego, kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna swojej miejscowości, zabytków architektury, walorów krajobrazowych, rozwijanie zainteresowań kulturą , sztuką , literaturą, sięgania do przewodników, zapisów kulturowych pielęgnowanych w rodzinach i środowisku lokalnym.

CEL GŁÓWNY: zainteresowanie uczniów historią, zabytkami oraz walorami przyrodniczymi swojej miejscowości i najbliższej okolicy.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
-wzbogacanie wiedzy o naszym województwie, powiecie,
gminie, wsi,
-budzenie zainteresowania przeszłością naszego regionu:
(historia, legendy, zabytki i miejsca pamięci narodowej), - - zdobywanie wiedzy o teraźniejszości regionu,
- poznawanie i dostrzeganie piękna krajobrazu najbliższej
okolicy oraz jej walorów turystycznych i krajoznawczych,
-troska o kulturę regionu i poszanowanie dla jaj twórców,
-zdobywanie wiedzy o tradycjach i zwyczajach w rodzinie i
regionie,
-integracja uczniów ze środowiskiem lokalnym i dziedzictwem
kulturowym regionu,
-kształtowanie dumy ze swojego regionu,
-odkrywanie zjawiska przenikania się wartości kulturowych,
-kształtowanie więzi rodzinnych, więzi ze środowiskiem
lokalnym i regionalnym,
-rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska społecznego
i przyrodniczego,
-inspirowanie do twórczego promowania własnego regionu i
jego dziedzictwa kulturalnego,
-nabieranie nawyków kolekcjonowania pamiątek rodzinnych,
przedmiotów związanych z regionem.

CZAS REALIZACJI PROJEKTU:

- czas trwania: od 16.03.2009 r. do 30.04.2009 r.
- zasięg szkolny: klasy I, II, IIIa, IIIb.

REALIZACJA PROJEKTU:

1. Współtwórcy projektu
- uczniowie klas I - III
- nauczyciel bibliotekarz
- nauczyciele nauczania zintegrowanego

2. Sprzymierzeńcy projektu
- dyrektor szkoły
- koło przyrodnicze
- biblioteka szkolna

3. Sponsorzy
- Rada Rodziców przy SP w Mąkoszycach
- Mały Samorząd Uczniowski przy SP w Mąkoszycach

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU

Etap I 16 – 27.03.2009 r.

1.Zgromadzenie materiałów i opracowanie następujących zagadnień w formie plakatów lub albumów:
o Osobliwości przyrodnicze regionu ( fauna i flora naszych lasów, pomniki przyrody) – klasa I.
o Walory turystyczne naszej miejscowości i okolicy – klasa II.
o Mąkoszyce – wczoraj i dziś ( położenie geograficzne, zabytki, miejsca pamięci narodowej, historia i kultura regionu ) – klasa III.
2.Wystawa w szkolnej bibliotece prezentująca publikacje i książki o tematyce regionalnej.
3.Konkurs fotograficzny – „Najpiękniejsze miejsca mojej miejscowości i okolicy”, „Miejsce, które podziwiam”, „Miejsce, które omijam”, „Ważne miejsca dla mojej miejscowości i okolicy” . Konkurs trwa, aż do momentu przygotowania wystawy. Mogą wziąć w nim udział wszyscy uczniowie.

Etap II 30.03.2009 r. – 17.04.2009 r.

1.Konkurs plastyczny „Piękno naszej miejscowości i okolicy” – format i technika dowolna – klasa I.
2.Wykonanie folderów lub przewodników po Mąkoszycach, Pisarzowicach, Rybinie lub Bałdowicach. Wyszukiwanie informacji w książkach, lokalnej prasie, przewodnikach, Internecie. Wykorzystanie prac plastycznych, zdjęć, wywiadów z ciekawymi ludźmi (np. sołtysem, najstarszymi mieszkańcami), artykułów z lokalnej prasy itp. – zadanie dla klasy II i III.
3.Każda klasa redaguje gazetkę ścienną pod hasłem „Nasze okolice”.

Etap III 20 – 29.04.2009 r.

1.Wystawa w szkolnej świetlicy ukazująca pamiątki z przeszłości naszej miejscowości i okolicy. Uczniowie wszystkich klas gromadzą:
o stroje,
o przedmioty domowego użytku,
o narzędzia pracy,
o fotografie rodzinne,
o książki, mapy i przewodniki turystyczne,
o wykonane przez uczniów albumy, plakaty, foldery,
przewodniki, prace plastyczne,
o fotografie wykonane przez uczniów,
o słowniczki gwary lokalnej itp. materiały.
2.Poznanie niektórych legend wielkopolskich ze zbioru „Za górami, za lasami” Janiny Porazińskiej. Poznanie legend związanych z naszą okolicą.

Podsumowanie projektu – 30.04.2009 r.

1.Apel szkolny – ogłoszenie wyników konkursów, wręczenie nagród i dyplomów, prezentacja nagrodzonych prac.
2.Konkurs wiedzy o „Mojej małej Ojczyźnie”. W konkursie biorą udział 3 osobowe drużyny reprezentujące każdą klasę.
3.Podsumowanie projektu.

Opracowała:
Alicja Karczewska






Wyświetleń: 1109


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.