Katalog

Barbara Chrobot
Chemia, Różne

"Związki chemiczne w żywieniu" - opis realizacji projektu

- n +

Opis realizacji projektu z chemii "Związki chemiczne w żywieniu"
realizowanego przez uczniów klasy III gimnazjum w Rudkach w okresie 02-05.2002r

I. Cele projektu:
 • Poznanie różnych związków organicznych i wyjaśnienie ich roli w organiźmie.
 • Zintegrowanie wiedzy z różnych przedmiotów i zajęć wychowawczych.
 • Kształtowanie u uczniów wielu umiejętności wychowawczych: podejmowania decyzji grupowych, rozwiązywania konfliktów, dzielenia się rolami oraz zadaniami w zespole, prawidłowej komunikacji, wyrażania własnych opinii i słuchanie opinii innych osób, dokonywania oceny i samooceny.
  vRozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, selekcji i oceny uzyskanych informacji.

  II. Czynności nauczyciela i uczniów:
  1. Przedstawienie przez nauczyciela tematu projektu oraz wyjaśnienie metody pracy.
  2. Wprowadzenie w problematykę objętą projektem, zasugerowanie problemów do rozwiązania oraz zapoznanie z fachową literaturą.
  3. Czynności wprowadzające - formułowanie tematów projektów i ustalenie ich zakresu:
 • tworzenie zespołów,
 • zawieranie kontraktów z klasą,
 • sprawdzenie przygotowania uczniów do podjęcia tematu.
  4. Przygotowanie planów działania i założeń projektu oraz ich zatwierdzenie:
 • planowanie potrzebnych materiałów, ustalenie wstępnych kosztów.
 • ustalenie terminów konsultacji.
  5. Spisanie kontraktu między nauczycielem a uczniami.
  6. Realizacja projektu:
 • ustalenie terminów wykonania poszczególnych części projektu,
 • szukanie źródeł informacji,
 • wizyty uczniów u lekarza, pedagoga, kierownika świetlicy szkolnej, higienistki, stomatologa,
 • opracowanie sprawozdania i wykonanie folderu, plakatu, albumu itp.
  7. Przygotowanie prezentacji uwzględniającej: cel wystąpienia, zakres wiedzy i sposób ;
 • ustalenie czasu prezentacji,
 • wykorzystanie przygotowanych materiałów dydaktycznych (plakaty, albumy, foliogramy)
 • prezentacje próbne.
  8. Prezentacje główne:
 • ustalenie terminów i kolejności prezentacji,
 • dyskusja, robienie notatek,
 • podsumowanie, ocena prezentacji.
  9. Sprawdzenie wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania i zawartych w projekcie.

  Opracowanie: Barbara Chrobot
  Nauczycielka chemii i dyrektor
  Gimnazjum Rudki

 • Wyświetleń: 2178


  Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.