Katalog

Joanna Błaut, 2011-12-09
Gdynia

Chemia, Artykuły

Zespół Szkół w Gardnie: Magia sztuki w przekazywaniu wiadomości naukowych

- n +

W Zespole Szkół Gimnazjum w Gardnie, nauczyciele wraz z uczniami klas trzecich zorganizowali zajęcia pokazowe z udziału w projekcie „Z FIZYKA, MATEMATYKĄ
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!!”. Zaproszonym gościom pokazali magię sztuki w przekazywaniu wiadomości naukowych.

Zespół Szkół w Gardnie bierze udział w projekcie „Z FIZYKA, MATEMATYKA
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT!!!”. Gimnazjalistom zapewniono bezpłatny udział w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych, prowadzonych przez nauczycieli szkół.
Dla urozmaicenia i wzbogacenia realizacji projektu zapraszani są pracownicy naukowi z Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy przeprowadzają wykłady dotyczących badanych zagadnień. Uczestnicy pracują zespołowo z wykorzystaniem metody projektowej oraz z zastosowaniem zestawu
do przeprowadzania doświadczeń wspomaganych komputerowo, składającego się z: interfejsu, notebooka, czujników, specjalistycznego oprogramowania, drukarki, aparatu cyfrowego, w jaki firma COMBIDATA Poland sp. z o.o. wyposażyła szkołę. Projekt, otrzymał wysoką ocenę w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Realizowany jest przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z COMBIDATA Poland Sp. z o. o. na obszarze województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego oraz lubuskiego w okresie od października 2009 do sierpnia 2011 r.

Na specjalnie zorganizowanym spotkaniu w szkole, gimnazjaliści zaprezentowali osiągnięcia swojej pracy. Opracowane projekty przedstawili w niespotykanej formie: w scenkach teatralnych. Uczniowie wykazali się talentem aktorskim. Ogromne wrażenie wywarło przygotowanie szkolnego holu, stroje uczniów i wybór prezentacji opracowanych tematów multimedialnych. Jeden z tematów, to:
„Sąd nad promieniotwórczością”. Wybór akurat tej pracy spowodowany jest tym, że Rok 2011 jest Rokiem Marii Skłodowskiej Curie, setna rocznica przyznania Nagrody Nobla w dziedzinie chemii
za odkrycie nowych pierwiastków: polonu i radu. Uczestnicy projektu pokazali magię sztuki w przekazywaniu wiadomości naukowych. Na pytanie czy promieniotwórczość należy odciąć od społeczeństwa, zdecydował sąd po wysłuchaniu samej oskarżonej, świadka „Nadziei” i Prokuratora. Gimnazjaliści zaprezentowali również doświadczenie, takie jak przed laty Maria pokazywała swoim uczniom.

Natomiast jesienne wybory do Sejmu i Senatu skłoniły do przedstawienia tematu pt.: „Znaczenie demokracji - wyboru do samorządu. W inscenizacji studia, prowadzonego redaktora i zaproszonych gości: bogini greckiej, kowboja i pani Czesi, gimnazjaliści przedstawiają m.in. demokrację
w starożytności, w USA i w Polsce.

Na pokaz opracowanych przez siebie projektów edukacyjnych, zaprosili: Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych, Pana Piotra Romanicza, Radnego Miasta i Gminy Gryfina, Pana Tomasza Namiecińskiego; Sołtysów z okolicznych wiosek: p. Bogusława Woźniak z Gryfińskiej,
p. Magdalena Śledzińska z Chlebowa, p. Sylwia Dunowska z Drzenin, p. Tadeusz Tella z Gardna oraz Panią Dyrektor Gimnazjum Annę Frąckowiak-Kułdosz, nauczycieli i uczniów ze szkoły nie biorący udziału w projekcie. Nad całością czuwali opiekunowie: Pani Lila Kluza – Howil oraz Pani Jowita Niewiarowska

Wyświetleń: 1144


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.