Katalog

Lidia Rodziewicz, 2011-12-20
Skierniewice

Język niemiecki, Sprawdziany i testy

Praca klasowa z jęz. niemieckiego kl. I LO

- n +

Kapitel 4 Imię i nazwisko........................................, kl.........

1. Pokieruj pana Müllera do wskazanych miejsc. Ułóż dialogi !!!!!
a. die Toilette (prosto i po schodach w górę)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
b. das Lehrerzimmer (w lewo i po schodach w prawo)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
c. das Sekretariat ( w lewo, prosto i w prawo)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Uważnie przeczytaj tekst, a następnie odpowiedz na pytania poniżej.

Hallo! Ich bin Sylwia und komme aus Polen. Mein Vater ist Informatiker und er arbeitet in Deutschland. Ich wohne hier und gehe in die Sprachschule. Meine Sprachschule heißt „Sprachbörse“. Wir sind 20 Kursteilnehmer in der Gruppe. Alle sind o.k. Unser Deutschlehrer heißt Waldner. Er ist sehr nett. Ich spreche schon etwas Deutsch, aber ich lerne fleißig weiter. Das macht Spaß.
a. Woher kommt Sylwia? ............................................................................................................
b. Wo arbeitet ihr Vater? ............................................................................................................
c. Wo wohnt Sylwia? ............................................................................................................
d. Wie heißt ihre Schule? ............................................................................................................
e. Wie viel Kursteilnehmer sind in der Gruppe? .........................................................................
f. Wie heißt Ihr Deutschlehrer? ...............................................................................................
g. Was lernt Sylwia? ............................................................................................................

3. Przetłumacz na język niemiecki.
a. Gdańsk leży na północy. ..........................................................................................................
b. Zakopane leży na południu. ............................................................................................................
c. Ciechanowiec leży na wschód od Warszawy.
............................................................................................................
Poznań leży na zachód od Torunia.
............................................................................................................
4. Odmień przez osoby i liczby czasownik mögen.
5. Odpowiedz na pytania.
a. Magst du Polnisch? .....................................................................
b. Wie findest du Geschichte? .............................................................
c. Magst du Chemie? .......................................................................
d. Wie findest du Englisch? .............................................................

6. Wymień co najmniej 8 kolorów.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
7. Wpisz odpowiedni zaimek osobowy (er, sie, es)
a. Das Handy kostet 149 Euro. ............ist teuer.
b. Das Heft ist schwarz. Nein, ............ist blau.
c. Das ist Christian. ....... wohnt in München.
d. Woher kommt Sylwia? .........kommt aus der Schweiz.
e. Der MP3-Player ist sehr schön..........ist neu.

8. Uporządkuj podane wyrazy według kategorii.
Computerraum Buch Kunst Erdkunde Radiergummi Cafeteria
Schulbibliothek Heft Schere Sporthalle Kuli Deutsch

Raüme Schulfächer Schulsachen
................................... ................................ ...................................
................................... ................................ ...................................
................................... ................................ ...................................
................................... ................................ ...................................
Wyświetleń: 2375


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.