Katalog

Kamila Dobroszek, 2012-01-18
zelów

Różne, Konspekty

Złość, agresja, przemoc- jak z tym walczyć?

- n +

TEMAT: Złość, agresja, przemoc - jak z tym walczyć?
CEL:
-uświadomienie sobie różnic między złością, agresją i przemocą, poznanie form przemocy szkolnej oraz skutków dla jej ofiar.
METODYPRACY:
-słowna: opis, polecenie, instrukcja, rozmowa, wypowiedzi uczniów, hasła i zdania dotyczące przemocy,
-„burza mózgów”,
-praktycznego działania: wypełnianie tabeli (hasła: „złość, agresja, przemoc”).
FORMY PRACY:
-praca z grupą,
-praca indywidualna,
-praca w grupach.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: duże arkusze szarego papieru ( 3-5 szt.), kolorowe mazaki, małe przylepne karteczki, arkusze "Złość, agresja, czy przemoc?" dla każdego ucznia.
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Zebranie, powitanie uczniów i omówienie tematu dzisiejszego zajęcia.
2. Rozdanie uczniom arkuszy „ Złość, agresja czy przemoc?” i poproszenie o ich indywidualne wypełnienie. Następnie uczniowie dobierają się w grupy, omawiają i porównują udzielone odpowiedzi i mają za zadanie w grupach sformułować definicję „ złości, agresji i przemocy”. Po zaprezentowaniu przez grupy wyników swojej pracy zapisujemy w widocznym miejscu wybrane definicje.
Arkusz "Złość, agresja, czy przemoc?"
Wypełnij arkusz, zaznaczając obok każdego zachowania czy jest to złość, agresja, czy też przemoc.
- Cała klasa wyśmiewa się z Basi.
- Dwaj koledzy z tej samej klasy biją się na przerwie.
- Dziecko krzyczy i tupie nogami, gdy mama nie chce mu kupić zabawki.
- Starsi chłopcy sprzedający w szkolnym sklepiku wydają maluchom za mało reszty.
- Grupa osób wysyła Renacie niemiłe sms-y.
- Janusz umyślnie zniszczył plecak kolegi.
- Koledzy nie pozwalają Jarkowi wieszać kurtki w szatni, mówiąc że ona śmierdzi.
- Renata była tak zdenerwowana, że kilka razy uderzyła ręką w stół.
- Koleżanki od dawna ignorują Martę, udając że nie słyszą, co do nich mówi.
- Darek pokazał koledze obraźliwy gest.
- Kamila dostała jedynkę i ze złości rozbolał ją brzuch.
- Daniel zrobił koledze zdjęcie, gdy ten przebierał się na w-f i umieścił je w Internecie.
- Ala w złości obraziła koleżankę, mówiąc niemiłe rzeczy o jej rodzicach.

3.Wyjaśnienie przez nauczyciela znaczenia słów „ złość, agresja i przemoc”.
ZŁOŚĆ- to emocja (uczucie). Jest związana z mobilizacją energii i pojawia się zazwyczaj w sytuacjach, w których napotykamy na przeszkodę(szeroko rozumiana) w osiągnięciu ważnego dla nas celu. Przezywają ja wszyscy i nie mamy wpływu na jej pojawienie się. Dlatego złoszczenie się nie jest samo w sobie ani złe, ani dobre. Możemy mieć natomiast wpływ na to, co robimy, gdy czujemy złość. AGRESJĘ definiuje się najczęściej jako świadome, zamierzone działanie, mające na celu wyrządzenie komuś szeroko rozumianej szkody- fizycznej, psychicznej lub materialnej. Jej charakterystyczną cechą jest używanie przez kogoś siły fizycznej lub psychicznej wobec osoby o zbliżonych możliwościach, mającej zdolność skutecznej obrony. Agresja jest często, lecz nie zawsze, sposobem wyrażania złości. W szczególnych warunkach agresja może przeradzać się w przemoc.
PRZEMOC- to wykorzystanie swojej przewagi nad drugim człowiekiem(fizycznej, emocjonalnej, społecznej, duchowej). Mamy z nią do czynienia wówczas, gdy osoba słabsza(ofiara) poddana jest przez dłuższy czas negatywnym działaniom osoby lub grupy osób silniejszych(sprawcy przemocy).
3. Uczniowie wypisują na małych karteczkach różne formy przemocy, z jakimi spotykają się w szkole(jeden rodzaj na jednej kartce). Następnie wybrana osoba zbiera karteczki i wspólnie układają je , np. „metodą słoneczka”. Na dużym papierze robią listę pt. „ Formy przemocy w naszej szkole”, na pierwszych miejscach tej listy będą te zachowania, które podało najwięcej osób, z czego wynika, że stanowią one największy problem.
4. Pogadanka z uczniami, w jaki sposób ich zdaniem dochodzi do takich form przemocy w naszej szkole i jakie są lub mogą być konsekwencje takiego wydarzenia dla wszystkich jego uczestników (ofiary, sprawcy, świadkowie).
5. Uczniowie dzielą się na dwie grupy. Jedna z nich spróbuje odpowiedzieć na pytanie: Co w naszej szkole pomaga przemocy? (np. brak reakcji, bierna postawa świadków, brak nauczycieli na dyżurach, ignorowanie informacji o negatywnych zachowaniach), natomiast druga grupa postara się odpowiedzieć na pytanie: Co w naszej szkole przeszkadza przemocy? (np. życzliwy stosunek nauczycieli do uczniów, skrzynka informacji o agresji i przemocy, zajęcia profilaktyczne dla uczniów). Obie grupy zapisują swoje ustalenia na dużych arkuszach papieru.
6. Na zakończenie zajęcia rozwieszamy powstałe plakaty i prosimy grupy o prezentację swoich prac. Podsumowując pytamy uczniów, jakie wnioski wyciągnęli z tej pracy.
Wyświetleń: 1418


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.