Katalog

Anna Zdrój, 2012-02-02
Mirosławiec

Historia, Różne

NOTATKA DLA UCZNIA odkrycia geograficzne, władcy elekcyjni, edykty kończące wojny, sejm, reformacja

- n +

ODKRYCIA GEOGRAFICZNE
przyczyny:
-otwartość i zainteresowanie światem
-wyprawy kupieckie, misjonarskie, pielgrzymki
- chęć zdobycia wiedzy
- wzrost zapotrzebowania na metale szlachetne
- postęp w technice żeglarskiej
- zapotrzebowanie na towary luksusowe
skutki:
-przenoszenie kultury europejskiej na inne kontynenty
-chrystianizacja podbitych ludów
- rozwój produkcji manufakturowej
- podbijanie terenów obu Ameryk i Azji
- upadek wysokorozwiniętych kultur
- przenoszenie chorób
- dualizm gospodarczy

KTO CO ODKRYŁ
Anglia: nizina atlantycka
Francja: Kanada
Hiszpania: Am. S, wybrzeże Brazylii, Floryda, Filipiny, Wyspy Salomona
Portugalia: Madery, Azory, Zielony Przylądek, Gwinea

RENESANSOWE DZIEŁA
(prawdopodobnie) Leonardo da Vinci „dama z łasiczką” i „ostatnia wieczerza”

CHRONOLOGIA WŁADCÓW ELEKCYJNYCH
1. Henryk Walezy
2. Stefan Batory
3. Zygmunt III Waza
4. Władysław IV Waza
5. Jak Kazimierz
6. Michał Korybut Wiśniowiecki
7. Jan III Sobieski
8. August II Mocny
9. Stanisław Leszczyński
10. August III Sas
11. Stanisław August Poniatowski

EDYKTY KOŃCZĄCE WOJNY
zjazd w Wiedniu
sobór w Trydencie
pokój Augsburdzki
unia Lubelska
Akt Konfederacji Warszawskiej
unia Brzeska
edykt Nantejski

SEJM
sejm tworzyły 2 izby: poselska i senacka, trzecim stanem obradującym był król. Obie izby poza otwarciem i zamknięciem obrad pracowały oddzielnie. Izba poselska pod przewodnictwem marszałka, a senat – króla.
senat powstał z przekształcenia rady królewskiej. Senatorami byli dostojnicy kościelni, wojewodowie i kasztelanowie
sejm tworzyli przedstawiciele szlachty wybrani na sejmikach ziemskich.
rodzaje sejmów walnych:
zwyczajny zwoływany co 2 lata na 6 tygodni. Uchwalał ustawy, współdecydował z królem w sprawach wojny i pokoju
nadzwyczajny w razie konieczności na 2 tygodnie. Podejmował decyzje w nagłych ważnych sprawach
konwokacyjny w czasie bezkrólewia, zwoływał go interrex, wyznaczał czas i miejsce elekcji
elekcyjny w terminie określonym przez konwokacyjny, dokonywał wyboru króla
koronacyjny zwoływany do Krakowa. Król – elekt zaprzysięgał pacta conventa i artykuły henrykowskie
obozowy w czasie zebrania pospolitego ruszenia. Przedstawiane były postulaty szlachty w sprawie przywilejów
rokoszowy rozpoczynał rokosze

REFORMACJA
przyczyny
- wystąpienie Lutra
- kryzysy w kościele
- sprzedawanie odpustów
- symonia
- nepotyzm
- polityka fiskalna kościoła
- walka o władzę
- liczne przywileje duchowieństwa
skutki
- kontrreformacja
- rozłam w kościele
- wojny religijne
- uniezależnienie od papieża państw protestanckich
- wzrost tolerancji religijnej
- podział Europy na kraje protestanckie i katolickie
Wyświetleń: 1047


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.