Katalog

Małgorzata Mielniczuk, 2012-02-08
Chełm

Język polski, Sprawdziany i testy

TEST "LITWOS" – czytanie ze zrozumieniem

- n +

TEST - czytanie ze zrozumieniem – „Litwos”
Imię i nazwisko_____________________________________________________________________________

Przeczytaj tekst, a następnie zaznacz kółeczkiem poprawna odpowiedź.

Henryk Sienkiewicz - pseudonim Litwos
W grudniu 1905 roku Szwedzka Akademia Nauk ogłosiła, iż Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury zdobył Polak, Henryk Sienkiewicz, za po¬wieść pt. „Quo vadis".
Utwór, ukazujący narodziny chrześcijaństwa i początek zmierzchu starożytnego Rzymu, szybko zyskał sławę wśród euro¬pejskich czytelników. Powodzenie powieści było niespotykane, została przetłumaczona na prawie wszystkie języki świata, nawet na turecki i ja¬poński. Dla pisarza to wielkie wyróżnienie nie było zaskoczeniem, gdyż od dawna krążyły wieści, kto otrzyma nagrodę.
Sienkiewicz wyjechał do Sztokholmu, gdzie 10 grudnia odebrał literacką Nagrodę Nobla oraz wziął udział w bankiecie, urządzonym na jego cześć. Przemawiał na nim w języku francuskim, jako członek narodu, który chociaż został wymazany z mapy Europy, to jednak pracuje i tworzy dla dobra całej ludzkości.
Sien¬kiewicz złożył pieniądze w banku wiedeńskim i na święta Bożego Naro¬dzenia wrócił do Krakowa. Przyjechał wówczas także jego studiujący w Paryżu syn i cała rodzina zebrała się w pensjonacie przy ulicy Straszewskiego, aby uczcić ten sukces.


1. Czy Henryk Sienkiewicz miał pseudonim?
a) Nie
b) Tak – Litawos
c) Tak – Litwos
d) Tak – Siano
2. Akademia, na której przyznaje się nagrodę Nobla znajduje się:
a) W Niemczech
b) W Polsce
c) W Rosji
d) W Szwecji
3. Henryk Sienkiewicz jest znany przede wszystkim z
a) pisania nowel
b) pisania powieści historycznych
c) faktu otrzymania nagrody Nobla
d) wszystkie odpowiedzi są właściwe
4. W jakiej dziedzinie H. Sienkiewicz otrzymał nagrodę Nobla?
a) literatury
b) chemii
c) poezji
e) sadzenia buraków pastewnych
5. W dziele, za które Sienkiewicz otrzymał nagrodę Nobla znajdziesz informacje o:
a) początku chrześcijaństwa
b) początku starożytnego Rzymu
c) przygodach Quo Vadisa
d) trudno powiedzieć

6. Pisarz na wieść o otrzymaniu nagrody był:
a) zbulwersowany
b)zgubiony
c) zaskoczony
d) żadna z powyższych
7. Powieść „Quo vadis”
a) zyskała sławę i rozgłos
b)została przetłumaczona na wiele języków
c) stała się bestsellerem
d)wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
8. Polska w 1905 miała kształt:
a)taki, jak obecnie
b)przypominający Polskę za czasów Piasta
c) nie było jej na mapie
d) zajmowała znaczną cześć Europy
9.Ile razy H. Sienkiewicz świętował otrzymanie nagrody?
a) raz
b) nie ma o tym informacji w tekście
c) ani razu
d) wiemy z tekstu o dwóch razach

10. Syn H. Sienkiewicza:
a) studiował w Paryżu
b) uczył się w gimnazjum w Krakowie
c) H. Sienkiewicz nie miał syna
d) Wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Wyświetleń: 1780


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.