Katalog

Małgorzata Mielniczuk, 2012-02-08
Chełm

Język polski, Sprawdziany i testy

TEST "ŚW. AUGUSTYN" – czytanie ze zrozumieniem

- n +

Imię i nazwisko¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬__________________________________________________________________________________
1. Przeczytaj uważnie tekst, a następnie odpowiedz na pytania pełnymi zadaniami. (12 pkt.)

Augustyn był Rzymianinem, pochodzącym z Afryki pół¬nocnej. Na jego poglądy religijne i filozoficzne decydujący wpływ wywarł mediolański biskup Ambroży. Przebywając w Mediolanie jako cesarski retor, Aurelius Augustinus pod wrażeniem nauk Ambrożego, w roku 387 przyjął chrzest.
W swojej filozofii Augustyn konsekwentnie łączy myśl chrześcijańską z antyczną. Jest to przede wszystkim myśl akademicka, platońska, przyswojona w formie neoplatonizmu Platyna, ku któremu zwrócił się, gdy już minęła jego fascy¬nacja sceptycyzmem. Dwa główne dzieła Augustyna powstały w okresie, gdy zasiadł na stolicy bi¬skupiej w Hipponie. Są to Wyznania, rodzaj autobiografii, przedstawiającej jego drogę ku nawróceniu oraz Państwo Boże. Treścią rozważań filozoficznych Augustyna jest Bóg i dusza. Zrywa on z klasycznymi definicjami celów życio¬wych człowieka, takimi jak szczęście czy spokój ducha, sens działania ludzkiego widzi poza własnym „ja " w zjed¬noczeniu z Bogiem: „ Uczyniłeś nas dla Siebie i niespokojne jest serce nasze, póki nie spocznie w Tobie". Filozofia jest o tyle tylko użyteczna, o ile jest środkiem pogłębienia wiary. Prawdę można poznać nie samym rozumem, ale dzięki boskiemu oświeceniu, iluminacji: wierzymy, aby zro¬zumieć, lecz nie musimy rozumieć, by wierzyć. Bóg istnie¬je w Trzech Osobach współistotnych sobie: w Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Pozostawia on człowiekowi wolną wolę w tym sensie, w jakim miał ją i Adam, kiedy wybrał grzech. Grzech pierworodny zaciążył nad światem, jednak zło jako takie nie istnieje, zło jest jedynie brakiem dobra.
Państwo Boże i państwo ziemskie to dwie zasady przemieszane w realnie istniejących państwach. Historia ludzkości jest historią zmagania się tych dwóch państw. Istnienie realnych państw odpowiada ludzkiej potrzebie życia w społeczności, a poprzez porządek prawny państwo nakłada przynajmniej hamulce na egoistyczne dążenia człowieka, chociaż nie prowadzi go ku miłości do Boga.

1. Kim był i skąd pochodził Augustyn?
_______________________________________________________________________________________
2. Kto miał wpływa na jego poglądy religijne i filozoficzne?
_______________________________________________________________________________________
3. Jak brzmiało pełne imię i nazwisko Augustyna?
_______________________________________________________________________________________
4. Jak brzmią tytuły dwóch głównych dzieł Augustyna.
_______________________________________________________________________________________
5. Co jest treścią rozważań Augustyna?
_______________________________________________________________________________________
6. W czym widzi sens ludzkiego działania?
_______________________________________________________________________________________
7. Czy prawdę można poznać samym rozumem?
_______________________________________________________________________________________
8. Co oznacza iluminacja, czyli boskie oświecenie?
_______________________________________________________________________________________
9. W jakich Trzech Osobach współistnieje Bóg?
_______________________________________________________________________________________
10. Czym jest zło?
_______________________________________________________________________________________
11. Historią jakich dwóch państw jest historia ludzkości?
_______________________________________________________________________________________
12. Czy porządek prawny państwa prowadzi człowieka do miłości Boga?
_______________________________________________________________________________________


Wyświetleń: 1175


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.