Katalog

Agnieszka Kurpisz, 2012-03-06
Leszno

Wychowanie fizyczne, Scenariusze

Scenariusz zajęć z pływania

- n +

Plan metodyczny lekcji w ujęciu czynnościowym.

klasa: VI e
liczba ćwiczących: 27
opracowanie i prowadzenie: mgr Agnieszka Kurpisz
data: 29.09.2008
przybory: deski pływackie duże i małe, płetwy, karimaty, gwizdek

Zadanie główne:

DOSKONALENIE TECHNIKI PŁYWANIA STYLAMI: MOTYLKOWYM I KLASYCZNYM – ĆWICZENIA KOORDYNACYJNE

Zadania szczegółowe (cele operacyjne) w zakresie:

Sprawności motorycznej:
Uczeń:
kształtuje ogólną sprawność fizyczną,
kształtuje specjalną sprawność pływacka,
rozwinie koordynację ruchową specjalną,
wzmocni siłę mięśni nóg ramion i tułowia,
doskonali sprawność układów: oddechowego i krwionośnego,

Umiejętności:
Uczeń:
umie poprawnie technicznie pływać stylem motylkowym i klasycznym,
potrafi wykorzystać poprawną koordynację ruchów RR i NN w stylu motylkowym i klasycznym w pływaniu odcinków 50-100m,

Wiadomości:
Uczeń:
wie jakie cechy są charakterystyczne dla współczesnej sportowej techniki stylu motylkowego i klasycznego,
zna przepisy dotyczące stylu motylkowego i klasycznego,

Usamodzielniania:
Uczeń:
dba o bezpieczeństwo na zajęciach swoje i współćwiczących,
rozwija poczucie samokontroli poprawności wykonania ćwiczenia,
dostrzega swoje słabe strony i stara się wyeliminować błędy, które popełnił,


Części
lekcji

Czynności uczniów

Czynności nauczyciela

Uwagi
(metody)


Docelowe

Zadania


I
Część
wstępna
-zapozna się z zadaniami lekcji,
-przygotowuje organizm do wysiłku w ćwiczeniach kształtujących,

-słucha informacji nauczyciela na temat zadań lekcji,
-obserwuje poprawne wykonanie zadania głównego,
-wykona ćwiczenia kształtujące, uczniowie w rozsypce:
-w postawie rozkrocznej, w opadzie T krążenia RR w przód,
-w postawie półprzysiady obunóż ze wznosem RR w bok,
-w postawie rozkrocznej skłony T w przód i wyprosty, RR w górze,
-w postawie naprzemianstronne krążenia RR w tył,
-w postawie, NN w lekkim rozkroku, tyłem do ściany, skręt T i opad na ścianę, odbicie przez ugięcie RR od ściany, powrót do p.w.,
-w postawie podskoki z jednoczesnym krążeniem RR w przód (1 obrót RR/ 2 podskoki),
-w klęku prostym podpartym jednoczesny wznos lR i pN i odwrotnie (na karimatach),

-zbiórka, sprawdza ilość osób,
-sprawdza gotowość uczniów do zajęć,
-podaje zadania lekcji i omawia zadanie główne i dokonuje pokazu z pomocą ucznia z klasy I gimnazjalnej pływackiej,
-podkreśla rolę poprawnej techniki w pływaniu sportowym,
-omawia i pokazuje poszczególne ćwiczenia,
-kontroluje poprawność wykonania ćwiczeń,
-wyróżnia uczniów najlepiej ćwiczących,
-czuwa nad bezpieczeństwem,


-pogadanka,
-pokaz,
-zadaniowa,

II
Część
główna
-nauczy się poprawnej koordynacji ruchów RR i NN w pływaniu stylem motylkowym i klasycznym,
-poprawi wytrzymałość pływacką tlenową,
-poprawi sprawność układów: oddechowego i krwionośnego,
-wzmocni aparat mięśniowy,
-pomoże przygotować przybory do lekcji,
-sprawdzi bezpieczeństwo miejsca do ćwiczeń,
-bierze aktywny udział w ćwiczeniach,
-potrafi wskazać błędy i korygować je,
ćwiczenia:
-100m (50m kraul na piersiach/50m grzbiet),
-100m styl zmienny,
-100m (50m kraul na piersiach/50m klasyczny),
-6x50m NN styl motylkowy w płetwach(25m na plecach/25m na piersiach),
-400m (po 100m grzbiet, kraul na piersiach),
-8x25m RR styl motylkowy, z różną częstotliwością oddychania,
-200m (po 50m grzbiet, kraul na piersiach),
-4x50m NN styl klasyczny z deską (25m na piersiach/25m na plecach),
-200m (po 50m grzbiet, kraul na piersiach),
-4x50m RR styl klasyczny,
-400m (po 100m grzbiet, kraul na piersiach),
-4x50m styl motylkowy - dokładanka RR (1xpR/1xlR,2xpR/2xlR,3xpR/3xlR),
-100m (po 25m grzbiet, kraul na piersiach),
-4x50m koordynacja styl motylkowy:2xlR/2xpR/1xRR,
-200m (po 50m grzbiet, kraul na piersiach),
-4x50m styl klasyczny – koordynacja: 2xNN/1xRR,3xNN/1xRR,
-600m (po 100m grzbiet, kraul na piersiach),
-4x100m stylem zmiennym (akcent na poprawną koordynację w stylu motylkowym i klasycznym,
100m kraul na grzbiecie, z akcentem na głęboki wdech i wydech,

-sprawnie organizuje przebieg lekcji,
-podzieli uczniów na grupy ćwiczebne,
-objaśnia i pokazuje ćwiczenia z pomocą najsprawniejszych uczniów,
-sprawnie organizuje przebieg lekcji,
-zwraca uwagę na bezpieczeństwo podczas wykonywania ćwiczeń,
-podaje komendy startowe,
-kontroluje poprawność wydawanych komend przez uczniów,
-decyduje o zmianie ćwiczeń przez grupy,
-motywuje uczniów do wykonywania ćwiczeń,
-na bieżąco koryguje błędy ćwiczących,
-zadaniowa,
-ścisła,
III
Część
końcowa
-uspokoi organizm,
-uświadomi sobie własne umiejętności.
-pokaże poprawnie zadanie główne: 25m styl motylkowy i 25m styl klasyczny (pełna technika),
-50m dow. na plecach - spokojne tempo,
-pozbiera przybory,
-słucha informacji przekazywanej przez N,
-podsumowuje swój udział w lekcji.
-kontroluje poprawność wykonania zadania głównego,
-wyznaczy ucznia do pokazu najlepszej koordynacji w stylu motylkowym i w stylu klasycznym,
-poda ćwiczenie uspokajające,
-omówi i podsumuje przebieg lekcji.
-zadaniowa,
-pogadanka.


Wyświetleń: 1990


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.