Katalog

Mirosław Piwowarczyk, 2012-03-21
toruń

Biologia, Zadania

Ewolucjonizm

- n +

1. Analogia, to:
a) podobieństwo budowy narządów, ich układów lub przebiegu procesów życiowych u gatunków pochodzących od wspólnego przodka,
b) podobieństwo narządów, ich układów lub przebiegu procesów życiowych u gatunków pochodzących od wspólnego przodka,
c) podobieństwo narządów, ich układów lub przebiegu procesów życiowych u niespokrewnionych ze sobą organizmów,
d) podobieństwo budowy narządów, ich układów lub przebiegu procesów życiowych u niespokrewnionych ze sobą organizmów.
2. Reliktem czyli „żywą skamieniałością” jest:
a) latimeria
b) ichtiostega
c) tiktaalik
d) archeopteryks
3. Wymień pośrednie dowody ewolucji:
a) …………………………………………………………………………………………………..
b) …………………………………………………………………………………………………..
c) …………………………………………………………………………………………………..
d) …………………………………………………………………………………………………..
4. Przykładem narządów homologicznych są:
a) płetwa delfina i łapa psa
b) skrzydła ważki i skrzydła dzięcioła
c) odnóże świerszcza i noga konia
d) łodyga sosny i trzonek grzyba kapeluszowego
5. Endemitem nie jest:
a) koala
b) żółw słoniowy z wysp Galapagos
c) lis rudy
d) kangur olbrzymi
6.
6. Wymień trzy dowolne przykłady narządów szczątkowych zachowanych obecnie u człowieka:
a) ………………………………………………………………………………………………..
b) ………………………………………………………………………………………………..
c) ………………………………………………………………………………………………..
7. Bariera geograficzna:
a) hamuje zmiany ewolucyjne.
b) jest bezpośrednim świadectwem ewolucji,
c) prowadzi do powstania nowych gatunków,
d) umożliwia krzyżowanie się osobników należących do jednego gatunku,
8. Główny mechanizm ewolucji, to:
a) dobór neutralny
b) dobór przypadkowy
c) dobór sztuczny
d) dobór naturalny
9. Ogniwem pośrednim nie jest:
a) latimeria
b) archeopteryks
c) ichtiostega
d) tiktaalik
10. Uporządkuj w kolejności rosnącej przodków człowieka współczesnego wpisując cyfry od 1 do 6.

Australopitek............
Człowiek zręczny.........
Człowiek wyprostowany....
Sahelantrop..............
Neandertalczyk...........
Ardipitek................
11. Na jakich ptakach Darwin oparł swoją hipotezę o powstawaniu nowych gatunków:
a) na skowronkach
b) na wróblach
c) na wilgach
d) na ziębach
12. Podobieństwo DNA szympansa jest bardzo podobne do DNA człowieka i wynosi w granicach:
a) 85%
b) 95%
c) 99%
d) 75%
Wyświetleń: 4908


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.