Katalog

Katarzyna Skolimowska, 2012-04-10
Bielsko-Biała

Język polski, Sprawdziany i testy

SPRAWDZIAN POWTÓRKOWY PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM - GRAMATYKA

- n +PRACA KLASOWA

CZĘŚĆ 1 - GRAMATYCZNA

[zakres: frazeologizmy, analiza: fleksyjna, fonetyczna, składniowa, słowotwórcza, multiwerbizmy, wyraz – treść, zakres]

1. Dopisz wyraz pochodny będący częścią mowy określoną w nawiasie: [5pkt]

wesołe..............................................[przymiotnik]
mądry...............................................[przysłówek]
kraść.................................................[czasownik]
wesoły..............................................[rzeczownik]
drzewo.............................................[przymiotnik]

2. Podane związki frazeologicznie zastosuj poprawnie w zdaniach złożonych, a następnie napisz jaki jest rodowód każdego z nich (mitologiczny, literacki, biblijny, historyczny, potoczny): [5 pkt]

- otworzyć puszkę Pandory
- przenieść się na łono Abrahama
- walczyć z wiatrakami
- rzucić rękawicę
- słomiany zapał
3. Dokonaj pełnej analizy fleksyjne wyrazu WIARA. Opisz dokładnie wszystkie elementy, które są ważne w analizie fleksyjnej! [3 pkt]


4. Ponumeruj podane wyrazy od najbogatszej treści do najuboższej: [3pkt]

· lekarz, pediatra, lek.med. Anna Kowalska, człowiek
· gramatyka, fonetyka, językoznawstwo
· człowiek, urzędnik, wojewoda, pracownik

5. Napisz czym są multiwerbizmy, następnie przeredaguj poniższe zdanie tak, aby uniknąć multiwerbizmu. [2pkt]
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dzisiaj omówię obowiązki każdego jednego pracownika.
.................................................................................................................................................

6. Zaznacz i nazwij procesy fonetyczne w wyrażeniu: HERMES ZATRZYMAŁ [4pkt]7. Dokonaj pełnej analizy składniowej poniższego zdania: [6pkt]

Policjant zatrzymał napastnika, który szarpał się do Maćka, ale chłopak, który był niezwykle silny, wyrwał się i zdołał uciec.
8. Dokończ wypowiedzenie tak, aby powstało zdanie złożone podrzędnie przydawkowe:
[1pkt]
Policjant zatrzymał napastnika................................................................................................

9. Połącz wyrazy z ich prawidłową nazwą częścią mowy: [2pkt]

płynący bezokolicznik
tłuc imiesłów przymiotnikowy
wróciwszy imiesłów przysłówkowy
letni rzeczownik
którykolwiek liczebnik
trójka przymiotnik
dwujęzyczny zaimek


10. Podane zdanie przekształć złożone przekształć na wypowiedzenie z imiesłowowym równoważnikiem zdania: [1pkt]

Kiedy Stefan Żeromski przeniósł się do Warszawy, otrzymał
w dowód uznania mieszkanie na Zamku Królewskim.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11. Dokonaj pełnej analizy słowotwórczej wyrazu BEZRĘKAWNIK. [3pkt]

12. Narysuj wykres podziału głosek (z przykładami) [2pkt]CZĘŚĆ II – ROZPRAWKA [min 1 ½ strony A4]

Czy istnieją jakieś granice wolności? Czy ograniczona wolność nadal jest wolnością? Jak rozumiesz słowa K.Jaspersa Mogę być wolny tylko w tym stopniu, w jakim inni są wolni. W swoich rozważaniach odnieś się do „Niemców” Leona Kruczkowskiego.

Wyświetleń: 8930


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.