Katalog

Ewelina Drelich, 2012-04-12
Stalowa Wola

Język niemiecki, Scenariusze

apel edukacyjny - KRAJE NIEMIECKOJĘZYCZNE

- n +

AUSTRIA
Moje imię brzmi Austria. Można mnie znaleźć w środkowej Europie. Nie jestem zbyt duża. Moja powierzchnia liczy 83 855 km kw. Zamieszkuje mnie około 7,8 mln ludzi. Moją stolicą jest Wiedeń, który jest znany jako miasto muzyki. Dzielę się na 8 landów: Wiedeń, Górną i Dolną Austrię, Vorarlberg, Karyntię, Burgenland, Tyrol, Styrię i Salzburg. Graniczę z Niemcami, Węgrami, Włochami, Słowenią, Czechami, Lichtensteinem, Szwajcarią i Słowacją. Moimi najwyższymi szczytami są Großglockner, Hochfeiler, Olperer, Zuckerhütl i Wildspitze.Do moich najdłuższych rzek należą Dunaj i Inn. Bardzo duże są też dwa jeziora, mianowicie Jezioro Bodeńskie i Jezioro Nezyderskie. Największymi miastami są Wiedeń, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck i Klagenfurt. Jeśli chodzi o religię większość ludzi jest wyznania katolickiego. Można też spotkać obcokrajowców np.: Turków, Węgrów, Polaków i mieszkańców byłej Jugosławii. Jak wiele państw europejskich należę do Unii Europejskiej. Posiadam dużo wartych obejrzenia obiektów. Przede wszystkim wodospady, lodowy świat zamków, największy na świecie system jaskiń, pałace, kościoły i muzea Wiednia i innych moich miast.
Jak wiele innych krajów uwielbiam świętować. Najbardziej znanymi świętami są Boże Narodzenie i Wielkanoc. Jeśli chodzi o Boże Narodzenie nie posiadam typowej wigilii. Obiad świąteczny je się koło południa. Msza odbywa się wcześniej niż w Polsce. Zwyczaje są różne w różnych landach. W Wiedniu popularne są karpie, a w Karyntii pieczona kaczka. Najbardziej znany jest placek z mleka, mąki, soli, masła i miodu. W Tyrolu ludzie chodzą os domu do domu w każdą niedzielę adwentową, śpiewają piosenki i składają życzenia szczęścia w Nowym Roku. Jedną z najpiękniejszych kolęd jest Cicha noc, która powstała w Oberndorfie w pobliżu Salzburga. Także święta wielkanocne niosą ze sobą różne tradycje. Ludzie robią postanowienia. Od wielkanocnego czwartku do niedzieli wielkanocnej biegają po miastach i po wsiach tzw. Ratschenbuben czyli chłopcy hałasujący drewnianymi grzechotkami. Według tradycji w niedzielę odbywają się poszukiwania koszyczków. Dzieci szukają koszyczków wielkanocnych. Ulubioną zabawą w wielu rodzinach jest tłuczenie jajek. Odbywają się również jarmarki wielkanocne. Można tam kupić pisanki, ozdoby i palemki.
Świętuję również odpusty. Jeden z ważniejszych odbywa się w niedzielę po św. Mateuszu 21 września albo w następną niedzielę. To bardzo wesołe święto. Jest dużo zabaw i jeszcze więcej jedzenia. Przygotowuje się rosół, gotowana wołowinę, sznycel wieprzowy, Backhendl czyli pałeczki z kurczaka, pieczoną gęś, pieczoną cielęcinę i wieprzowinę, do tego różne sałatki, wypieki, torty, gotowane owoce, wino i piwo. Po jedzeniu uczestnicy odpustu wychodzą na ulice. Są huśtawki, dużo bud np. z pistoletami dla dzieci, chaty do potańcówek. Do właściwego odpustu należy również wypicie piwa i wina. Tańce trwają do białego rana. Od czasu do czasu nad ranem przychodzą chłopcy do domów i proszą o czarną kawę, a potem śpiewają we wsi.
Do ważnych tradycji należy także stawianie drzewek majowych. 30 kwietnia w nocy stawiają chłopcy w swoich miejscowościach drzewka majowe. Każde towarzystwo stawia przy określonych domach 10-12 metrowe drzewo majowe, które na czubku posiada sosenkę przystrojoną kolorową kokardą. Drzewo stoi przed domem przez cały miesiąc. Szacowni gospodarze domów płacą zainteresowanemu towarzystwu za drzewo po kilka euro, które potem chłopcy wydają w knajpkach. Z reguły drzewa majowe stawia się burmistrzowi, właścicielom restauracji, zarządowi gminy, prezesowi spółdzielni mleczarskiej, lekarzowi, dyrektorowi szkoły i księdzu. Chłopcy pamiętają także o swoich dziewczynach, ustawiając im na dachu placu głównego przed oknami gałęzie przybrane kolorowymi wstążkami oraz słomiane lalki.
Odbywają się u mnie też różne święta muzyczne, ponieważ wydałam na świat wielu znanych kompozytorów. Do najbardziej znanych twórców należą Mozart czy Strauss. Znana jestem także z filmowego festiwalu „Viennale” oraz z wiedeńskiego tygodnia teatru. Festiwal „Viennale” jest festiwalem międzynarodowym, który odbywa się w Wiedniu i trwa 12 dni. Można obejrzeć około 200 filmów. Wiedeński tydzień teatru trwa od 12 maja do 18 czerwca. Można wówczas obejrzeć różne sztuki teatralne i występy taneczne. Sztuki teatralne i występy taneczne prezentowane są przez 15 różnych krajów. Wspomniałam już wcześniej o kompozytorach, ale oprócz nich jest wiele innych ważnych i znanych osobistości, które miały duży wpływ na moje życie. Jeśli idzie o muzykę rozwijała się ona już od VIII wieku. Do najlepszych twórców w tej dziedzinie należeli: Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, Bruckner, Mahler i Wolf. W literaturze znani są Grillparzer, Lenon, Kafka, Musil, von Doderer, Zweig, Roth i Bernhard. Znana na całym świecie była też dynastia Habsburgów, przede wszystkim cesarzowa Maria Teresa i cesarska para Franciszek Józef i Elżbieta, znana także jako Sisi.
Mój życiorys jest bardzo bogaty w różnorodne wydarzenia. Powstałam w 1156 roku jako Księstwo Cesarstwa Niemieckiego. Od 1276 roku rządzili mną Habsburgowie. Bardzo miło wspominam rządy Marii Teresy i Józefa II. Dzięki nim polepszył się stan mojej gospodarki. Nie zawsze stałam po właściwej stronie, czasami pokazywałam swoją gorszą twarz. Brałam chociażby udział w rozbiorach Polski. Chciałam po prostu zdobyć nowe ziemie stosunkowo niskim kosztem własnym. Później zaczęłam prowadzić wspólna politykę z Węgrami. W ten sposób zmieniło się moje imię na Austro-Węgry. Chciałam też się połączyć z Niemcami, ale po II wojnie światowej musiałam zmienić plany. Tak powstałam jako Republika Austrii. W marcu 1938 roku musiałam dołączyć do III Rzeszy jako prowincja Ostmark. Po II wojnie światowej zostałam podzielona na 4 strefy. Od 1955 roku trwała moja odbudowa. Pomagały mi w tym Wielka Brytania, Francja, ZSRR i USA. 1 stycznia 1995 roku stałam się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. W roku 2004 odbyły się ostatnie wybory prezydenckie. Tak krótko jak to możliwe opowiedziałam o sobie. Myślę, że zostało jeszcze wiele do dodania, ale o tym, jeśli ktoś będzie chciał, dowie się samodzielnie w przyszłości.

Österreich

Ich heiße Österreich und man kann mich im Mitteleuropa finden. Ich bin nicht besonders groß. Meine Fläche hat 83 855 Quadratkilometer. Bei mir wohnt ca. 7,8 Millionen Einwohner. Meine Hauptstadt heißt Wien und ist als Stadt der Musik bekannt. Ich teile mich in neun Bundesländern: Wien, Oberösterreich, Niederösterreich, Vorarlberg, Kärnten, Bürgenland, Tirol, Steiermark und Salzburg. Ich grenze an Deutschland, Ungarn, Italien, Slowenien, Tschechien, Liechtenstein, an der Schweiz und an der Slowakei. Meine höchsten Bergen heißen Großglockner, Hochfeiler, Olperer, Zuckerhütl und Wildspitze. Zu meinen längsten Flüssen gehören Donau und Inn. Sehr groß sind auch zwei Seen, nämlich Bodensee und Neusiedler See. Meine größten Städte heißen Wien, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck und Klagenfurt. Wenn es um die Religion geht sind meisten Menschen katholisch. Bei mir wohnen viele Ausländer z.B. Türken, Ungarn, Polen und Leute aus ehemaligen Jugoslawien. So wie viele Länder Europas gehöre ich auch zur Europäischen Union. Ich habe viele sehenswerte Objekte. Vor allem Krimmle Wasserfälle, Eisriesenwelt (Welt der Eisschlösser), Lamprechtshöhle (das größte System der Höhlen auf der Welt), Schlösser, Museen und Kirchen Wiens und vielen anderen Städten.
Wie alle Länder mag ich auch feiern. Zwei bekanntesten Festen sind Weihnachten und Ostern. Zu Weihnachten gibt es keinen richtigen Heiligen Abend. Das Weihnachtsmittagessen essen die Menschen um zwölf Uhr. Die Messe findet auch früher als in Polen statt. Die Sitten sind verschieden in verschiedenen Bundesländern. In Wien sind populär Karpfen und in Kärnten gebratene Ente. Am populärsten ist Kuchen aus Milch, Mehl, Salz, Butter und Honig. In Tirol gehen die Leute vom Haus zu Haus am jeden Adventssonntag, singen alte Lieder und wünschen viel Glück im Neuen Jahr. Ein der schönsten Weihnachtslieder Stille Nacht entstand in Oberndorf in der Nähe von Salzburg. Auch zu Ostern gibt es verschieden Traditionen. Die Menschen machen Beschlüsse. Von Osterdonnerstag bis Ostersonntag laufen in der Städten und in Dörfern sogenannten Ratschenbuben. Am Sonntag gibt es auch Nestersuchen. Die Kinder suchen Osterkörbchen. Das Lieblingsspiel in vielen Familien ist Eierspecken. Es gibt auch Ostermärkte. Man kann dort Ostereier, Schmücken und Pälmchen kaufen.
Ich feiere auch Kirtag. Der Kirtag wird am Sonntag von Matthäus am 21. September oder am nachfolgenden Sonntag gefeiert. Es ist sehr fröhliches Fest. Es gibt viele Spiele und noch mehr Essen. Man bereitet Hühnersuppe, gekochtes Rindfleisch, Schweinsschnitzel, Backhendl, gebratene Gans, gebratenes Kalbs- und Schweinefleisch, dazu verschiedene Salate, Bäckereien, Torten, eingekochte Früchte, Wein und Bier. Nach dem Essen geht dann der Kirtag auf der Straße los. Es gibt Schaukeln, viele Buden, Kinderpistolen, Tanzhütten. Zum richtigen Kirtag gehört auch die übliche Sauferei. Der Tanz dauert bis in den Morgenstunden. Zeitlich in der Früh kommen die Burschen in die Häuser um einen schwarzen Kaffee und singen im Dorfe auf und ab.
Zu der wichtigen Traditionen gehört auch Maibaumstellen. Am 30. April in der Nacht stellen die Burschen im Orte Maibäume auf. Jede Kameradschaft stellt bei gewissen Häusern einen 10 - 12 m hohen Maibaum, der auf den Wipfel ein mit bunten Bändern geschmücktes Föhrenbäumchen trägt. Der Baum bleibt während des ganzen Monats stehen. Die geehrten Hausherren zahlen der betreffenden Kameradschaft für den Baum 20.- bis 30.- RM, das dann im Gasthaus verjubelt wird. In der Regel werden Maibäume dem Bürgermeister, den Gastwirten, der Gemeindevorstehung, dem Obmann der Milchgenossenschaft, dem Arzt, dem Leiter der Schule, den Kaufleuten und dem Pfarrer gestellt. Die Burschen gedenken auch ihrer Mädchen indem sie ihnen aufs Dach vor dem Hauptplatz vor dem Fenster mit bunten Bändern geschmückte Zweige oder auch eine Strohpuppe aufstellen.
Ich habe auch viele Musikfeste, weil viele bekannte Komponisten bei mir geboren sind. Zu den bekanntesten gehören Mozart und Strauss. Ich bin auch wegen der Festivals bekannt, vor allem Filmfestival Viennale und Wiener Festwochen. Filmfest Viennale - das ist internationales Festival, das in Wien stattfindet und dauert zwölf Tage. Man kann ca. 200 Filmen ansehen. Wiener Festwochen dauern von zwölften Mai bis achtzehnten Juni. Man kann verschiedene Theaterstücke, Tanzen aus 15 Ländern ansehen.
Ich bin auch wegen wunderbarer Persönlichkeiten berühmt. Ich habe mich schon an Komponisten erinnert, aber es gibt auch andere wichtige Personen, die sehr großen Einfluss auf mein Leben hatten. Wenn es um Musik geht, hat sie sich schon seit neunten Jahrhundert entwickelt. Meine besten Komponisten waren Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, Bruckner, Mahler und Wolf. In der Literatur sind bekannt Grillparzer, Lenon, Kafka, Musil, von Doderer, Zweig, Roth und Bernhard. Sehr berühmt auf der ganzen Welt war auch Habsburger Dynastie, vor allem Kaiserin Maria Theresia und kaiserliche Ehepaar: Franz Joseph und Elisabeth, bekannt auch als Sisi.
Mein Lebenslauf ist sehr reich an verschiedene Ereignisse. Ich entstand 1156 als Fürstentum des Deutsches Reiches. Seit 1276 regierten bei mir Habsburger. Sehr nett erinnere ich mich an die Herrschaft von Maria Theresia und Joseph dem Zweiten. Dank ihnen war meine Wirtschaft in viel besseren Zustand. Ich war nicht immer ein guter Land. Ich nahm an den Teilungen Polens teil. Ich wollte einfach neue Gebieten für niedrigen Preis bekommen. Ich begann gemeinsame Politik mit Ungarn führen. Auf diese Art und Weise änderte sich mein Name in Österreich-Ungarn. Ich wollte auch mit Deutschland verbinden, aber nach dem ersten Weltkrieg musste ich meine Pläne ändern. So entstand Republik Österreich. Im März 1938 musste ich mit Drittem Reich anschließen als Provinz Ostmark. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde ich in vier Zonen geteilt. Seit 1955 baute ich mich wieder auf mit Hilfe von Großbritannien, Frankreich, der Sowjet Union und der Vereinigten Staaten. Am ersten Januar 1995 wurde ich vollberechtigtes Mitglied der Europäischen Union

NIEMCY
Nazywam się Niemcy. Moja powierzchnia liczy 356 978 km kw.. Zamieszkuje mnie około 83 miliony Ludzi. Moja stolicą jest Berlin. Graniczę z Polską, Czechami, Francją, Lichtensteinem, Belgią, Holandią, Austrią, Danią i Szwajcarią. Moimi najwyższymi szczytami są Zugsspitze i Watzmann. Posiadam również bardzo długie rzeki takie jak: Ren, Elba, Dunaj, Men czy Weser. Składam się z 16 części tzw. bundeslandów. Należą do nich: Szlezwik-Holsztyn, Meklenburgia Pomorze Przednie, Brandenburgia, Berlin, Saksonia, Bawaria, Badenia-Wirtemberga, Nadrenia-Palatynat, Saara, Hesja, Nadrenia Północna Westfalia, Turyngia, Brema, Dolna Saksonia, Saksonia-Anhalt i Hamburg. Moimi największymi miastami są: Berlin, Hamburg, Monachium, Kolonia, Frankfurt nad Menem, Essen, Dortmund, Stuttgart, Düsseldorf, Brema, Duisburg i Hanower. Pojawiają się u mnie dwie religie: rzymsko-katolicka i ewangelicka. Można też spotkać obcokrajowców np.: Turków, Włochów, Greków i naturalnie Polaków. Jestem też jednym z głównych założycieli dzisiejszej Unii Europejskiej.
Jak wiele innych krajów uwielbiam świętować. Znany na całym świecie jest przede wszystkim Oktoberfest, czasem nazywany też świętem piwa. Jest to moje największe święto ludowe. Zjeżdżają się ludzie z całego świata, żeby móc świętować wraz z Niemcami. Święto to odbywa się każdego roku w Monachium. Zaczyna się w przedostatni tydzień września, a kończy się w pierwszą październikową niedzielę. Na placu, gdzie odbywa się święto, można znaleźć mnóstwo namiotów z piwem, a także kiełbaski z preclami. Naturalnie obchodzę również inne święta. Dzieci lubią np. święto świętego Marcina. Mogą wówczas się przebierać, a potem chodzą od domu do domu i zbierają słodycze, życząc wszystkiego najlepszego. Z okazji tego święta robią też wspaniałe lampiony, które im później wieczorem oświetlają drogę do domu.
Podobnie jak na całym świecie świętuję także Boże Narodzenie i Wielkanoc. Z okazji świąt bożego narodzenia ludzie ubierają choinkę i kupują mnóstwo prezentów świątecznych. Odbywają się również jarmarki świąteczne. W wigilię spożywa się np. gęś świąteczną, ciasta i pierniki . Niemieckie rodziny budują albo kupują wieńce adwentowe. Wieńce te mają 4 świece, które zapala się w kolejne niedziele adwentu. Śpiewa się też kolędy np.: „Cichą noc”, „Choinkę” czy „Dzwoń dzwoneczku”.
Z okazji świąt wielkanocnych można spotkać zająca wielkanocnego. Zając chowa jajka, a dzieci muszą je odnaleźć np. w lesie, w ogrodzie czy w parku. Od zająca otrzymuje się także drobne upominki np. coś słodkiego.
W bardzo interesujący sposób świętuje również karnawał. W poniedziałek zapustny odbywają się (przede wszystkim w Nadrenii i innych południowych miastach) bardzo znane parada karnawałowe. Ludzie się przebierają i idą wraz z innymi w paradzie przez miasto albo przez wieś. Karnawał kończy się w środę popielcową czyli 40 dni przed Wielkanocą.
Jestem znanymi lubianym krajem jednak nie tylko z powodu wszystkich tych świąt. Wydałam na świat również wiele znanych osobistości np.: Johanna Wolfganga Goethego, Fryderyka Schillera, Bertolda Brechta, braci Grimm, braci Mann, Guntera Grasa, Maxa Planka, Alberta Einsteina czy Jana Sebastiana Bacha. Oprócz wymienionych jest dużo więcej osób, które zrobiły wiele dobrego dla mnie i dla całego świata. Niestety nie mam tak wiele czasu, żeby o nich opowiedzieć.
Moja historia, podobnie jak historia innych krajów, była pełna wzlotów i upadków. Czasami bywały lepsze czasy, czasami gorsze. Przede wszystkim wspominam ósmy wiek, gdy wszystkie plemiona germańskie przyjęły wiarę chrześcijańską. Bardzo często myślę również o Karolu Wielkim, który został koronowany na mojego pierwszego cesarza. Ważne są również rządy cesarza Ottona Pierwszego. Wówczas nazywano mnie Świętym Cesarstwem Rzymskim Narodu Niemieckiego. Ogromną rolę w mojej historii odegrały dynastie salicka i Hohenstaufów. Pod ich rządami podzielono mnie na wiele małych państewek. Wojna 30-letnia zniszczyła moją gospodarkę i zabiła wielu ludzi. Potem przyszedł Napoleon pierwszy, który zjednoczył 16 południowych i zachodnich księstw w 1806 roku. Tak powstał Związek Reński. W roku 1814/15 odbył się Kongres Wiedeński. Nazwano mnie wówczas Prusami i stałam się potęgą. Przy moim zjednoczeniu dużą rolę odegrał Otto von Bismarck i krótko po zjednoczeniu narodziłam się ponownie jako Druga Rzesza. Potem nadeszła pierwsza wojna światowa. Mimo początkowych sukcesów przegrałam i musiałam podpisać Traktat Wersalski. Po pierwszej wojnie światowej przyszedł Adolf Hitler, który w tamtych czasach miał dużo do powiedzenia. Zaczęły się dla mnie ciężkie czasy. Drugą wojnę światową również przegrałam. Zostałam z tego powodu podzielona na 4 strefy. Ważnym wydarzeniem było podzielenie mnie na dwa różne państwa: Niemiecką Republikę Demokratyczną (NRD) i Republikę Federalna Niemiec (RFN). 13 sierpnia 1961 roku powstał mur berliński. Do ponownego zjednoczenia doszło w 1990 roku. Powstał wówczas mój nowy obraz. Nazwano mnie wtedy Niemcami. Mój dzisiejszy wygląd zawdzięczam więc wieloletnim zmianom, które nadeszły dzięki różnym ludziom.

DEUTSCHLAND
Ich heiße Deutschland. Meine Fläche zählt 356 978 km kw. (Quadratkilometer). Bei mir wohnt ca. 83 Millionen Einwohner. Meine Hauptstadt ist Berlin. Ich grenze an Polen, Tschechien, Frankreich, Liechtenstein, Belgien, Niederlande, Österreich, Dänemark und an der Schweiz. Meine höchsten Berge sind Zugspitze und Watzmann. Ich besitze auch sehr lange Flüsse wie: Rhein, Elbe, Donau, Main und Weser. Ich bestehe aus 16 Teilen sogenannten Bundesländern. Das sind: Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen, Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Bremen, Niedersachsen und Hamburg. Meine größten Städte sind: Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main, Essen, Dortmund, Stuttgart, Düsseldorf, Bremen, Duisburg und Hannover. Ich habe zwei Hauptreligionen: römisch-katholisch und evangelisch. Bei mir wohnen viele Ausländer wie z.B. Türken, Italiener, Griechen und Polen. Ich bin einer der Gründungsmitglieder der heutigen Europäischen Union.
Wie alle Länder mag ich feiern. Weltbekannt ist es vor allem Oktoberfest. Das ist mein größtes Volksfest. Zu mir kommen Leute aus aller Welt, damit sie mit den Deutschen feiern konnten. Das Fest findet einmal pro Jahr in München statt. Es beginnt in der vorletzten Septemberwoche und endet am ersten Oktobersonntag. Auf dem Festplatz gibt es viele Bierzelten. Dort kann man verschiedenes Bier trinken und gebratene Würstchen mit Brezel essen.
Natürlich feiere ich auch andere Feste. Die Kinder mögen z.B. Saint-Martin-Fest. Sie können sich verkleiden und dann vom Haus zum Haus gehen und Süßigkeiten sammeln. Sie machen auch wunderschöne, bunte Laterne, die ihnen am Abend den Weg beleuchten..
Wie auf der ganzen Welt feiere ich auch Weihnachten und Ostern. Zu Weihnachten schmücken die Menschen Weihnachtsbaum und kaufen Weihnachtsgeschenke. Es finden auch Weihnachtsmärkte statt. Am Heiligen Abend isst man z.B. Weihnachtsgans, Stollen und Lebkuchen. Die deutschen Familien basteln oder kaufen Adventskranz mit vier Kerzen. Man singt zu Weinachten Weihnachtslieder z.B. Stille Nacht, O Tannenbaum oder Kling Glöckchen.
Zu Ostern kann man Osterhase treffen. Die Hase versteckt die Eier und die Kinder müssen sie suchen z.B. im Wald, im Garten oder im Park. Man bekommt auch von der Osterhase eine Kleinigkeit z.B. etwas Süßes.
Bei mir feiert man auch sehr interessant Fasching. Am Rosenmontag finden vor allem im Rheinland und anderen süddeutschen Städten die berühmten Karnevalszüge statt. Die Menschen verkleiden sich und gehen mit anderen im Karnevalszug durch die Stadt oder durch das Dorf. Fasching endet mit dem Aschenmittwoch, also vierzig Tage vor Ostern.
Ich bin aber nicht nur dank den Festen bekannt. Ich habe auch viele wunderbare Persönlichkeiten geschaffen z. B. Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller, Bertold Brecht, Brüder Mann, Brüder Grimm, Günther Grass, Max Plank, Albert Einstein und auch Johann Sebastian Bach. Es gibt viel mehr Menschen, die viel gutes für mich gemacht haben. Leider habe ich nicht so viele Zeit, um von allen zu erzählen.
Meine Geschichte, wie das Leben anderer Länder, ist verschiedenen Wegen gegangen. Manchmal gab es gute manchmal schlechte Zeiten. Vor allem erinnere ich mich an achten Jahrhundert, wenn alle germanische Volksstämme christlichen Glaube aufnahmen. Sehr oft denke ich auch an Karl den Großen , der als mein erster Kaiser gekrönt wurde. Wichtig ist es auch Herrschaft des Kaisers Otto des Ersten. Damals nannte mich Deutsches Reich. Große Rolle spielten in meiner Geschichte Salier und Staufer. Unter ihrer Regierung wurde ich in vielen kleinen Länder geteilt. Dreißigjähriger Krieg zerstörte meine Wirtschaft und brachte viele Menschen um. Dann kam Napoleon der Erste, der 1806 meine 16 südlichen und westlichen Fürstentümer im Rheinbund zusammenschloss. Im Jahre 1814/1815 gab es Wiener Kongress. Man nannte mich damals Preußen und ich wurde zur Großmacht. Bei meiner Vereinigung spielte Otto von Bismarck große Rolle und kurz danach wurde ich als zweites deutsches Kaiserreich wieder geboren. Dann kam der Erste Weltkrieg. Ich habe damals, trotz früheren Erfolge, verloren und musste Versailler Vertrag unterzeichen. Nach dem ersten Weltkrieg kam Adolf Hitler und begannen für mich schwierige Zeiten. Zweiten Weltkrieg habe ich auch verloren und wurde deshalb in vier Zonen geteilt. Zu wichtigen Ereignissen gehört auch meine Teilung in zwei Staaten, nämlich Bundesrepublik Deutschland (BRD) und Deutsche Demokratische Republik (DDR). Am dreizehnten August 1961 entstand Berliner Mauer. Zur Wiedervereinigung kam es im Jahre 1990. Aus BRD und DDR entstand ich, Deutschland. Mein heutiges Aussehen bedanke ich also vielen Änderungen, die durch verschiedenen Leute kamen.

SZWAJCARIA
Jestem Szwajcaria. Moja powierzchnia ma 41 300 km kw. Mieszka u mnie około 7 mln mieszkańców. Moja stolica nazywa się Berno. Dzielę się na 26 Kantonów. Ludzie mówią czterema różnymi językami, mianowicie po niemiecku, francusku, włosku i retoromańsku. Graniczę z Niemcami, Francją, Włochami, Austrią i Lichtensteinem. Moimi największymi miastami są Zurych, Genewa, Bazylea i Lozanna. Najwyższymi górami są Dufourspitze i Matterhorn. Najdłuższymi rzekami są Ren, Rohne i In. Moimi największymi jeziorami są Jezioro Bodeńskie, Jezioro Neuchâtel, Jezioro Genewskie, Jezioro Zurychskie i Jezioro Czterech Kantonów.
Jeśli idzie o religię, to występuje przede wszystkim katolicka i protestancka (kalwinizm). Na całym świecie znane są moje banki, sery, zegary i czekolada. Z tym też jestem kojarzona przez prawie wszystkich ludzi na świecie.
Ponieważ zamieszkuje mnie wielu katolików, świętuję chętnie Boże Narodzenie i Wielkanoc. Boże Narodzenie zaczyna się 13 grudnia. Piecze się wtedy piernik i bułeczki szafranowe. Gotuje się szynkę. Przed wigilią wszyscy się spotykają i jedzą chleb z sosem z ugotowanej szynki. Wigilia jest wieczorem, a jedzenie podaje się w formie szwedzkiego stołu. Koniecznie muszą być chleb z imbirem, łosoś, węgorz, szynka i kiełbaski. Jest także solona i wysuszana ryba z białym sosem, zapiekanka z ziemniaków i śledzi, a na deser ryż z bitą śmietaną i pomarańczami. Po jedzeniu wszyscy siadają wokół choinki, śpiewają kolędy i tańczą. Wielkanoc jest u mnie – jak i w innych krajach- kojarzona z jajkami i czekoladowymi zającami. Już wiele tygodni przed Wielkanocą czekoladowe zające, placki świąteczne i kolorowe pisanki zdobią witryny i regały w supermarketach. Niedziela wielkanocna zaczyna się w wielu miejscowościach od szukania pisanek, które w nocy w cudowny sposób są chowane przez zająca. Są też tradycje, które są znane i kultywowane tylko w niektórych regionach. W Medrisio, w włoskojęzycznym kantonie Tessin odbywa się każdego roku w wielkim tygodniu procesja wielkanocna. W pobliżu Genewy z okazji Wielkanocy dekoruje się fontanny i źródła kwiatami, gałązkami, wstążkami i kolorowymi pisankami. W kantonie Wallis do prastarych tradycji wielkanocnych należy dzielenie chleba, sera i wina. W Lucernie każdego roku prowadzone są zabawy wielkanocne wraz z koncertami.
Do innych znanych świąt i zwyczajów należą: Tschägättä, Święto Trzech Króli i tzw. Święto Sechserläuten czyli powitanie wiosny. Święto Trzech Króli świętuje się, podobnie jak w Polsce, 6 stycznia. Jest to upamiętnienie wizyty 3 mędrców u nowonarodzonego Jezusa. Tschägättä za się za każdym razem 3 lutego i trwa do środy popielcowej. Istnieje niepisana reguła, że tylko wolni mężczyźni mogą brać udział w tym święcie. Noszą oni wówczas przerażające maski. W swoich maskach, ubrani w tuniki z owczego lub koziego futra, w rękawiczkach wysmarowanych sadzą obejmują w posiadanie wsie. Kto spotka takiego osobnika musi się liczyć z tym, że zostanie przez niego wysmarowany sadzą, szczególnie zagrożone są młode kobiety.
W Zurychu wiosna zaczyna się oficjalnie wraz ze świętem Sechserläuten. Dorośli maszerują w nocnych paradach. Są konie i muzyka. Jako wstęp do święta Sechserläuten odbywa się w niedzielę parada dziecięca. Około 2000 dzieci ubranych w historyczne kostiumy bądź w narodowe stroje szwajcarskie maszeruje ulicami Zurychu. W przeciwieństwie do parady dorosłych w paradzie dziecięcej mogą brać udział również dzieci z innych gmin, kantonów czy krajów.
Jeśli idzie o literaturę znani są przede wszystkim Gottfryd Keller, Jeremiasz Gotthelf, Konrad Ferdynand Meyer, Fryderyk Dürrenmatt, Max Frisch, Robert Walser i Charles Ferdynand Ramuz. Jeśli idzie o muzykę znani są Artur Honegger, otmar Schoeck i Frank Martin.
Zanim narodziłam się jako państwo, moje tereny zamieszkiwali Helweci. Z teg opowodu nazywano mnie wówczas Helwecją. Zalążek mnie jako państwa powstał w 1291 roku. Trzy regiony (później kantony) Uri, Schwyz i Unterwalden zawiązały związek, ponieważ chciały się bronić przed Habsburgami. W XIV i XVI wieku powstały nowe kantony. Dzięki temu się powiększyłam . W XVI wieku mieszkali i tworzyli dla mnie Jan Kalwin i Zwingli. Od 1648 roku stałam się niezależna od Niemiec. Duży wpływ na mnie miała Rewolucja Francuska. Dzięki niej powstały nowy rząd i równe prawa dla wszystkich kantonów. W 1803 roku powstała nowa konstytucja. Do moich 13 kantonów dołączyło 6 nowych. Na Kongresie Wiedeńskim ogłoszono, że jestem na zawsze neutralna. Składałam się już wtedy z 22 kantonów. Moja wieczna neutralność została potwierdzona w 1919 roku przez pokój wersalski. Organizacje międzynarodowe posiadają u mnie swoje siedziby. Można powiedzieć, że od lat jestem miejscem spotkań i międzynarodowych konferencji. Podczas II wojny światowej byłam neutralna i tak zostało do dziś. Moja nowa konstytucja weszła w życie 1 stycznia 2000 roku. 10 września dołączyłam do Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).
Serdecznie zapraszam ludzi z całego świata w moje skromne progi.

SCHWEIZ
Ich bin Schweiz. Meine Fläche hat 41 300 Quadratkilometer. Bei mir wohnt ca. 7 Millionen Einwohner. Meine Hauptstadt heißt Bern. Ich teile mich in 26 Kantonen. Die Leute sprechen vier verschiedenen Sprachen, nämlich Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. Ich grenze an Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich und Liechtenstein. Meine größten Städte sind Zürich, Genf, Basel und Lausanne. Die höchsten Bergen sind Dufourspitze und Matterhorn. Die längsten Flüsse sind Rhein, Rohne und Inn. Meine größten Seen sind Bodensee, Neuerburgersee, Genfer See, Zürichsee und Vierwaldstätersee. Wenn es um die Religion geht, gibt es vor allem katholische und reformierte (protestantisch).
Auf der ganzen Welt bekannt sind meine Banken, Käse, Uhren und Schokolade. Damit assoziieren mich fast alle Menschen der Welt.
Da es bei mir viele Katholiken gibt, feiere ich gern Weihnachten und Ostern. Weihnachten beginnen am dreizehnten Dezember. Man backt Lebkuchen und Safranbrötchen. Man kocht auch Schinken. Vor dem Heiligen Abend treffen sich alle und essen Brot mit Schinkensoße. Der Heilige Abend ist abends und das Essen ist in Form schwedischen Tisch. Es müssen unbedingt Ingwerbrot, Lachs, Aal, Schinken und Würstchen sein. Es gibt auch gesalzter und getrockener Fisch mit weiße Soße, Kartoffeln mit Heringen gebraten und zum Nachtisch Reis mit Schlagsahne und Orangen. Nach dem Essen setzen sich alle neben den Weihnachtsbaum, singen Weihnachtslieder und tanzen. Ostern wird in der Schweiz - wie auch anderswo - vor allem mit Eiern und Schokoladehasen in Verbindung gebracht. Schon Wochen vor Ostern zieren Schokoladehasen, Osterfladen und bunte Eier Schaufenster und Supermarkt-Regale. Der Ostersonntag beginnt vielerorts mit dem Suchen von Ostereiern, die in der Nacht auf wundersame Weise von Osterhasen versteckt worden sind. Es gibt auch Traditionen, die nur in einzelnen Regionen bekannt sind. In Mendrisio, im italienischsprachigen Kanton Tessin, finden jedes Jahr in der Karwoche Osterprozessionen statt. In der Nähe von Genf, werden in der Osterzeit die Brunnen mit Blumen, Zweigen, Bändern und farbigen Eiern dekoriert. Im Kanton Wallis gehört in einzelnen Dörfern die Verteilung von Brot, Käse und Wein zu einer uralten Ostertradition. In Luzern werden jedes Jahr Osterfestspiele mit einer Reihe von Osterkonzerten durchgeführt. Zu anderen Sitten gehören: Tschäggättä, Dreikönigsfest und Sechserläuten. Dreikönigsfest ist, wie in Polen, am 6. Januar gefeiert. Es ist der Besuch der drei Könige beim neugeborenen Jesus. Die Tschäggättä beginnt jeweils am 3. Februar und dauert bis Aschermittwoch. Es ist eine ungeschriebene Regel, dass nur die ledigen Männer den Brauch ausüben dürfen. Sie tragen furchterregende Holzmasken. Mit ihren dämonischen Masken, Tunikas aus Schaf- oder Ziegenfellen und mit Russ beschmierten Handschuhen beherrschen diese jeweils die Dörfer. Wer den Tschäggättä begegnet muss damit rechnen, von ihnen mit Russ beschmiert zu werden - wobei junge Frauen besonders gefährdet sind. In Zürich beginnt der Frühling offiziell mit dem Sechserläuten. Die Erwachsenen marschieren in nächtlichen Umzüge. Es gibt Rosse und Musik. Zum Auftakt des Sechserläutens findet am Sonntag der Kinderumzug statt. Rund 2000 Kinder marschieren in historischen Kostümen oder Schweizer Trachten durch die Strassen Zürichs. Anders als beim Umzug der Grossen dürfen auch Kinder aus anderen Gemeinden, Kantonen und Ländern mitmachen. Wenn es um die Literatur geht vor allem bekannt sind Gottfried Keller, Jeremias Gotthelf, Conrad Ferdinand Meyer, Friedrich Dürrenmatt, Max Frisch, Robert Walser und Charles Ferdinand Ramuz. Wenn es um die Musik geht bekannt sind Arthur Honegger, Othmar Schoeck und Frank Martin.
Bevor ich als Staat geboren bin, bewohnten meine Gebieten Helvetier. Dadurch nannte mich damals Helvetia. Erste Anfänge des schweizerischen Staates entstanden 1291. Drei Waldstätte (später Kantonen) Uri, Schwyz und Unterwalden schließen den Bund, weil sie sich vor den Habsburgern verteidigen wollten. Im vierzehnten und sechzehnten Jahrhundert entstanden neue Kantonen. Ich wurde dadurch vergrößert. Im sechzehnten Jahrhundert wohnten und arbeiteten Johann Calvin und Zwingli. Seit 1648 bin ich von Deutschland unabhängig geworden. Großen Einfluss hatte auf mich Französische Revolution. Dadurch entstand neue Regierung und gleiche Rechte für alle Kantonen. 1803 gab es neue Verfassung. Zu meinen 13 Kantonen haben 6 neue Kantonen angeschlossen. Auf den Wiener Kongressveröffentlichte man, dass ich für ewig neutral bin. Ich bestand in diesem Jahr schon aus 22 Kantonen. Meine ewige Neutralität wurde 1919 im Versailler Vertrag bestätigt. Bei mir haben die internationalen Organisationen ihre Sitze. Ich bin so ein Platz für Treffen und internationale Konferenzen. Während des zweiten Weltkrieg war ich neutral und so ist es bis heute. Meine neue Bundesverfassung trat am ersten Januar 2000 in Kraft. Am zehnten September trat ich den Vereinten Nationen bei.
Ich lade sehr herzlich alle Menschen der Welt zu mir.


PRZYGOTOWAŁA: EWELINA DRELICH
Wyświetleń: 2033


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.