Katalog

Magdalena Szymańska, 2012-05-04
Krosno

Lekcja wychowawcza, Ankiety

Ankieta dla uczniów "Uczeń w grupie rówieśniczej"

- n +

Płeć: chłopiec/dziewczynka Klasa: ………


1. Czy jesteś lubiany(-a) w klasie?
a) tak
b) nie
c) średnio
d) nie wiem

2. Czy jesteś lubiany(-a) w grupie rówieśniczej?
a) tak
b) nie
c) średnio
d) nie wiem

3. Czy jest w grupie rówieśniczej osoba, której byś zaufał(-a)?
a) tak
b) nie

4. Czy jest w grupie rówieśniczej osoba, której nie lubisz?
a) tak
b) nie
c) jest kilka takich osób
d) jest wiele takich osób

5. Jakie najczęściej przykrości spotykają Cię w grupie rówieśniczej ze strony innych uczniów? (zaznacz wszystkie, które odnoszą się do Ciebie)
a) Nic przykrego mnie nie spotyka,
b) Wyśmiewają się ze mnie,
c) Zaczepiają mnie, mówiąc mi złośliwe rzeczy,
d) Wyzywają mnie wulgarnie,
e) Przemoc fizyczna (biją, kopią itp.),
f) Ignorują mnie, udają, że mnie nie znają, nie chcą ze mną rozmawiać,
g) Nie chcą mi pomóc, gdy o to proszę,
h) Zabierają mi różne rzeczy,
i) Robią mi niemiłe kawały,
j) Inne – jakie? ……………………………………………………………………

6. Jeśli zaznaczyłeś/-aś choć jedną odpowiedź w pytaniu nr 5, to powiedz, z jakich powodów spotykają Cię te przykrości?
a) Dobrze się uczę
b) Źle się uczę
c) Mam problemy rodzinne
d) Nie stać mnie na przedmioty, które mają inni
e) Dokuczają mi z powodu mojego wyglądu
f) Inne – jakie? …………………………………………………………………
g) Nie wiem, dlaczego to robią


7. Jeśli zaznaczyłeś/-aś choć jedną odpowiedź w pytaniu nr 5, to powiedz, kto najczęściej sprawia Ci przykrość:
a) Inni uczniowie w mojej klasie
b) Jedna osoba w mojej klasie
c) Inni uczniowie z klasy równoległej
d) Uczniowie z różnych klas

8. Zaznacz zdania, z którymi się zgadzasz:
a) Mam przyjaciół tylko w swojej klasie,
b) Mam przyjaciół tylko w klasie równoległej,
c) Mam przyjaciół zarówno w swojej klasie, jak i w klasie równoległej,
d) Nie lubię nikogo z klasy równoległej,
e) Właściwie nikogo dobrze nie znam z klasy równoległej, znam ich tylko z widzenia,
f) Nie mam przyjaciół ani w swojej klasie, ani w klasie równoległej.

9. Czy znasz osoby z grupy rówieśniczej, które są poniżane lub ośmieszane?
a) tak
b) nie

10. Co najczęściej robisz, gdy widzisz, że kogoś spotyka coś przykrego ze strony innych uczniów?
a) Nic – niech sobie radzi sam,
b) Nic – bo się boję,
c) Staram się mu pomóc sam lub z innymi uczniami,
d) Rozmawiam o tym z nauczycielem,
e) Rozmawiam o tym z rodzicami lub z inną bliską mi osobą.

11. A co robisz, gdy Ciebie spotyka przykrość ze strony innych uczniów?
a) Proszę o pomoc moich najbliższych przyjaciół, bo wiem, że zawsze mogę na nich liczyć,
b) Proszę o pomoc nauczyciela,
c) Proszę o pomoc rodzica lub inną bliską mi osobę,
d) Radzę sobie z tym sam, nikt mi nie musi pomagać,
e) Zostaję z tym problemem sam, bo nie mogę na nikogo liczyć.

12. Czy potrafisz skutecznie powiedzieć „nie”, gdy ktoś namawia Cię do czegoś złego?
a) tak
b) raczej tak
c) nie
d) nie wiem

13. Czy myślisz, że warto coś zrobić, abyście lepiej się dogadywali i bardziej zżyli między równoległymi klasami?
a) Tak, powinniśmy próbować być bardziej zgrani,
b) Nic już nie trzeba robić, jest dobrze tak, jak jest, dogadujemy się i lubimy,
c) Nie, nie mam ochoty być z nimi zżyty.

14. Jeśli zaznaczyłeś TAK w pytaniu nr 13, to co warto by było robić? (zaznacz wszystko, co według Ciebie warto zrobić)
a) Jeździć na wspólne wycieczki i inne wyjazdy,
b) Pracować razem przy organizacji różnych szkolnych imprez,
c) Pomagać sobie w nauce,
d) Zorganizować wspólne Mikołajki lub wigilię szkolną
e) Wykonywać wspólne zadania i projekty z różnych przedmiotów
f) Inne – jakie? ……………………………………………………………………

Dziękuję za wypełnienie ankiety!
Wyświetleń: 3715


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.