Katalog

Zofia Płaczek, 2012-05-08
Nowa Brzeźnica

Język polski, Rady

Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem

- n +

SCENARIUSZ SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

TEMAT: KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA
ZE ZROZUMIENIEM.

CELE:

1. Poznanie metod i technik nauczania czytania ze zrozumieniem oraz nabycie umiejętności wykorzystania ich w praktyce.
2. Przypomnienie najważniejszych pojęć dotyczących czytania i metod uczenia myślenia.
3. Konstruowanie ćwiczeń kształcących umiejętność czytania ze zrozumieniem.


METODY: wykład, prezentacja,

PRZEBIEG WARSZTATÓW:

1. Wstęp - temat, cel, plan szkolenia
2. Co to znaczy czytać ze zrozumieniem.( ZAŁĄCZNIK 1)
3. Jak usprawnić czytanie ze zrozumieniem.( ZAŁĄCZNIK 2)
4. Jak ciekawie i skutecznie stosować w praktyce strategie aktywnego czytania. ( ZAŁĄCZNIK 3)
5. Jak zachęcić uczniów do czytania.( ZAŁĄCZNIK 4)


ZAŁĄCZNIK 1

CO TO ZNACZY CZYTAĆ ZE ZROZUMIENIEM?

Uczeń, który czyta ze zrozumieniem, potrafi:
• odnaleźć najważniejsze przesłanie tekstu,
• znaleźć w tekście konkretne informacje,
• odnieść wiadomości z tekstu do wcześniejszej wiedzy,
• odróżnić przedstawione w tekście fakty od ich oceny,
• wskazać następstwo czasowe opisanych wydarzeń,
• rozpoznać kontekst,
• zinterpretować tekst, czyli odsłonić znaczenia, jakie się w nim kryją,
• rozszyfrować filozofię lub stanowisko ideologiczne autora,
• odczytać dane zawarte na wykresie, w tabeli lub na mapie,
• wykorzystać zawarte w tekście wiadomości,
• zrozumieć i zastosować instrukcję,
• ocenić tezy zawarte w tekście,
• sformułować własną refleksję na ich temat,
• podjąć polemikę,
• wysnuć wniosek,
• postawić pytanie,
• znaleźć luki i błędy.ZAŁĄCZNIK 2

JAK USPRAWNIĆ CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM?

Przykładowe ćwiczenia usprawniające czytanie ze zrozumieniem:
• formułowanie pytań i poleceń na podstawie podanych odpowiedzi,
• przekształcanie cytatów w wypowiedzi własnymi słowami,
• odczytywanie dosłownych i kontekstowych znaczeń słów użytych w tekście,
• budowanie definicji pojęć i terminów,
• porządkowanie ułożonych w przypadkowej kolejności akapitów tekstu, by tworzyły spójną całość,
• zapisywanie w punktach najważniejszych informacji przekazanych w tekście,
• podawanie myśli przewodniej czytanego tekstu,
• ustalenie nadawcy i odbiorcy,
• pisanie różnych form wypowiedzi o określonej liczbie słów lub zdań,
• skracanie zdań lub całego tekstu,
• łączenie dwóch lub kilku zdań w jedno,
• streszczanie czytanego tekstu,
• wykonywanie prac związanych z tekstem,
• układanie i rozwiązywanie krzyżówek do tekstu,
• opracowywanie słowniczków tematycznych,
• usuwanie zbędnych wyrazów,
• wstawianie znaków interpunkcyjnych,
• czytanie wykresów, tabel, rozkładów jazdy,
• podkreślanie najważniejszych informacji,
• dobieranie fragmentów do ilustracji,
• odtwarzanie wiersza z rozsypanych wersów,
• określanie głównej myśli tekstu.

ZAŁĄCZNIK 3

STRATEGIE AKTYWNEGO CZYTANIA

• Słowa klucze.
Metoda słów kluczy polega na rozbudzeniu zainteresowania uczniów przed lekturą tekstu tak, by proces czytania był aktywną formą sprawdzania ich wiedzy.
• Ślady twojego myślenia.
Zaletą tej metody jest prostota, lecz duże zaangażowanie w pracę nad tekstem. Uczniowie w parach wspólnie wypracowują swój system znaków, a następnie go wypróbowują na dwóch różnych tekstach. Potem zamieniają się tekstami i dyskutują, czy system się sprawdził.
• Szybkie czytanie.
Metoda ta uczy czytania selektywnego, czyli poszukiwania i porządkowania informacji. Nauczyciel rozdaje uczniom ciekawe teksty oraz kartki z informacją, w jakim czasie będą pracować i na jakie pytania mają znaleźć odpowiedź. Uczniowie zaczynają pracę w jednym czasie. Czytają tekst i zaznaczają odpowiednie fragmenty. Następnie sprawdzają nawzajem, czy zaznaczyli odpowiednie fragmenty. Po zakończeniu pracy nauczyciel inicjuje dyskusję nad tekstem z całą klasą.
• Czytanie w pięciu krokach.
Strategia aktywnego czytania w pięciu krokach należy do najbardziej znanych metod czytania tekstów informacyjnych. Może zastąpić żmudne wielokrotne czytanie tekstów, zwłaszcza z wieloma informacjami.
 Krok 1 - przejrzyj tekst
 Krok 2 - postaw pytania
 Krok 3 - szukaj odpowiedzi
 Krok 4 - bilans odpowiedzi
 Krok 5 - czego się dowiedziałeśZAŁĄCZNIK 4

JAK ZACHĘCIĆ UCZNIÓW DO CZYTANIA

Powody, dla których warto czytać:
• czytanie daje satysfakcję,
• czytanie rozwija dojrzałe słownictwo,
• dzięki czytaniu lepiej piszemy,
• czytanie jest trudne, a trudności są potrzebne,
• czytając stajemy się mądrzejsi
• czytanie przynosi korzyści finansowe,
• czytanie otwiera drzwi do dalszej edukacji.

ZAŁĄCZNIK 5


PROPONOWANA LEKTURA, KTÓRA POMOŻE W DOSKONALENIU UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM

• Giełdon G. Romeyko- Hurko B. „ Już lubię czytać”, Gdańsk 2001.
• Łuczak A. Murdzek A.„ Rozumiem, co czytam” , Gdańsk 2002.
• Gallagher K. „ Jak zachęcać do czytania” , Gdańsk 2007.

Wyświetleń: 2109


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.