Katalog

Justyna Głowacka, 2012-05-14
Herby

Pedagogika, Ćwiczenia

Sala Doświadczania Świta - poznajemy świat - ćwiczenia na Sali Doświadczania Świata

- n +

Sala Doświadczania Świata – poznajemy światZajęcia w Sali Doświadczania Świata

Głównym celem terapii jest doświadczanie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu oraz odprężenie, relaks i wyciszenie. Istotnym celem jest praca nad aktywacją percepcji, budowanie poczucia radości, bezpieczeństwa, a co za tym idzie wzajemnego zaufania i komunikacji poprzez dostarczanie określonej ilościowych i jakościowych bodźców sensorycznych pobudzających zmysły do działania. Jest to nauka życia przez życie, to celowe kształtowanie bodźców w celu wywołania zaplanowanych wrażeń i uczuć. Umożliwia poznawanie świata poprzez:
• Dotyk - gromadzenie nowych doświadczeń, poprawę precyzyjności ruchowej, rozwijanie wrażliwości dotykowej, rozwój aktywności ruchowej
• Słuch - poszerzenie zasobu doświadczeń w zakresie percepcji słuchowej, usprawnienie koncentracji na bodźcach słuchowych, zmniejszenie lęku przed dźwiękami, analizy i syntezy słuchowej, koordynacji słuchowo – ruchowej i słuchowo – wzrokowej, reagowanie na różne bodźce słuchowe
• Wzrok - rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, kierunkowości spostrzegania, pamięci wzrokowej, analizy i syntezy wzrokowej.
• Węch - gromadzenie doświadczeń węchowych, rozwijanie pamięci zapachowej.

Szczegółowe cele terapii to:

• oswojenie z różnymi bodźcami w kontrolowanym nasileniu i środowisku,
• likwidowanie zaburzeń sensorycznych,
• osiąganie stanu relaksacji,
• lepsze rozumienie otoczenia,
• motywowanie do podejmowania aktywności,
• rozwijanie spostrzegawczości, uwagi i pamięci sensorycznej,
• poprawianie orientacji w schemacie ciała oraz w przestrzeni,
• zwiększanie chęci do nawiązywania kontaktu,
• wywoływanie zadowolenia i poczucia bezpieczeństwa

Sala Doświadczania Świata jest miejscem zabawy rekreacyjnej i wielozmysłowej dla osób niepełnosprawnych. Zapewnia im odprężenie i stymulację za pomocą dotyku, koloru, zapachu, światła i dźwięku. Oddziałuje pozytywnie na niepełnosprawności zmysłowe, fizyczne i poznawcze oraz umożliwia stymulację lub odprężenie. Pozwala na chłonięcie, badanie i kontrolowane szerokiego zakresu bodźców zmysłowych w przystępnym otoczeniu. Zwiększa poczucie zaufania i odprężenie, dając możliwość cieszenia się doznaniami zmysłowymi. W bezpiecznym, wygodnym i pięknym otoczeniu podstawowe zmysły są pobudzane łagodnymi wibracjami, muzyką, efektami świetlnymi. Pozytywne działania przenoszą się na inne sytuacje życiowe i w konsekwencji stymulacja i interakcja prowadzą do poprawy komunikacji. Każdy potrzebuje odprężenia i uczucia przyjemności – także ludzie z zaburzeniami.
Terapia umożliwia osobom z upośledzeniem umysłowym odprężenie, jako element uspokajający. Wszystkie czynniki w Sali Doświadczania Świata motywują do spontanicznego reagowania, co pobudza do zgłębienia otoczenia.

Rola nauczyciela – terapeuty polega na:

• przygotowaniu środowiska,
• mobilizowaniu koncentracji uwagi dziecka,
• selekcji działających bodźców ,
• budzeniu i podtrzymywaniu aktywności dziecka,
• dostarczaniu wzmocnień, zwłaszcza pozytywnych,
• porządkowaniu sytuacji i zdarzeń (tworzeniu porządku), co daje poczucie stałości środowiska, a tym samym poczucie bezpieczeństwa,
• integracji starych i nowych informacji o otaczającym świecie w jedną spójną całości.

Rolą nauczyciela jest również pomoc osobie upośledzonej przejść do innej aktywności, w momencie, gdy osoba ta w jakiś sposób wyrazi taką potrzebę, na przykład poprzez krzyk, utratę kontaktu wzrokowego z danym sprzętem lub odejściem od niego.
W Sali należy uzyskać równowagę pomiędzy aktywnością a odprężeniem. Osoba upośledzona musi więc mieć do dyspozycji odpowiednie warunki i propozycje, dzięki którym będzie mogła wyjść z samoizolacji i otworzyć się na środowisko.Wyposażenie sali doświadczania świata

Sala Doświadczania Świata wyposażona jest w elementy umożliwiające pobudzanie zmysłów, w którym jednocześnie redukuje się bodźce zbędne, zakłócające postrzeganie. Przy urządzaniu należy zwrócić uwagę na odpowiednie warunki akustyczne, oświetlenie, stosowne pokrycie podłogi odczuwalne jako ciepło. Bardzo istotną rolę odgrywają kolory. Kolorystyka Sali powinna być w tonacji pastelowej. Źródło światła musi być sztuczne, we wszystkich formach i stopniach natężenia. Gabinet doświadczania świata to sala terapeutyczna przeznaczona dla osób ze zmysłowymi, poznawczymi lub fizycznymi niepełnosprawnościami. Jest on miejscem zabawy rekreacyjnej i wielozmysłowej dla osób z zaburzeniami, które zapewnia im stymulację i odprężenie za pomocą zapachu, dotyku, dźwięku, koloru i światła.
Niezbędnym elementem wyposażenia jest wieża stereofoniczna z odtwarzaczem CD i magnetofonem. Sprzęt ten jest ważnym elementem prowadzenia terapii dźwiękowej wytwarzanej drogą mechaniczną.
Kolejnym elementem do terapii jest łóżko wodne z podstawą muzyczną. Jest to urządzenie dla osób o różnym stopniu i rodzaju upośledzenia. Jest idealną powierzchnią do zabawy. Dodatkowy efekt można uzyskać poprzez uruchomienie urządzeń dźwiękowych w podstawie łóżka. Dźwięki z radia (magnetofonu, CD) w łóżku z podstawą muzyczną, odpowiednio przetworzone i wzmocnione, powodują drgania wody w materacu, co umożliwia odbieranie nowych bodźców. Łóżko wodne spełnia funkcję wyciszającą, uspokajającą, relaksacyjną i pobudzającą.
Tablica interaktywna jest urządzeniem przeznaczonym do rehabilitacji w zakresie stymulacji polisensorycznej, czyli oddziaływania na percepcję wzrokową, słuchową, dotykową oraz może być przeznaczona do ćwiczeń manualnych ręki.
Urządzenie do aktywizacji zmysłu węchu to emiter zapachów.Efekt aromaterapeutyczny wzmożony jest dzięki użyciu konkretnego zapachu działającego pobudzająco lub uspokajająco w zależności do temperamentu dziecka. Pulsujące
Tablica świetlno – dźwiękowa światło oraz dźwięk wzbudzane są przez dotyk konkretnego elementu materaca podłogowego. Tablica służy wzbudzaniu ciekawości, aktywizowaniu zmysłu wzroku (różne kolory), słuchu (różne tony, dźwięki). Doskonali koncentrację uwagi (skupianie wzroku na kolorach), sprawność manualną (przyciskanie przycisków), koordynację wzrokowo – ruchową, rozwija równowagę (podczas chodzenia po kolorowych polach). Zachęca, aktywizuje do działania dając poczucie sprawstwa, zależności: przyczyna – skutek (każdy ruch ręki, nogi staje się dla dziecka słyszalny, widzialny). Określone dźwięki mogą wpływać także na nastrój i emocje.
Projektor przestrzenny – jego podstawowym celem jest uwrażliwianie zmysłu
wzroku na bodźce wizualne, koncentrowanie uwagi dziecka na zmieniających się na ścianie barwach i obrazach, rozwijanie kontroli nad pracą oczu – wyrabianie celowego spojrzenia
w określone miejsce, umiejętności wodzenia wzrokiem za poruszającymi się obrazami.
Pozwala także na wyszukiwanie powtarzających się sekwencji – rozwija spostrzegawczość
i pamięć wzrokową.
Standardowa kolumna wodna wypełniona jest wodą nasyconą bąbelkami powietrza przepływającymi w strumieniach łagodnie zmieniającego się światła. Kolumny pozwalają na uzyskanie efektu terapeutycznego w zakresie dźwięku, dotyku i wzroku. Zmieniające się kolory słupów wody wypełnionych kolorowymi, błyszczącymi pęcherzykami dostarczają niezwykłych bodźców wzrokowych, zwracając uwagę nawet najbardziej upośledzonych dzieci.
Wyspa światłowodowa składa się z białych i kolorowych wiązek światłowodów oraz źródła światła, którym jest lampa ultrafioletowa. Praca ze światłem i kolorem jest wykorzystywana do regulowania poziomu pobudzenia dziecka, w sposób efektywny poprawiając jego energetyczny poziom funkcjonowania zarówno u wychowanków o słabych możliwościach komunikacyjnych, jak i u dzieci nadpobudliwych i agresywnych. Dostarczają silnych wrażeń wzrokowych poprzez zmieniające się kolory. Zwiększają koncentrację uwagi, wzbudzają zainteresowanie oraz chęć do działania (dotykania, chwytania). Sprzyjają także gromadzeniu nowych doświadczeń w zakresie percepcji dotykowej, wpływają na poprawę celowości, precyzji ruchów oraz kształcenie u dziecka autoorientacji.
Lustra w gabinecie z jednej strony są środkiem do wytwarzania optycznego obrazu, z drugiej zaś odbijają różne źródła światła, nadając pomieszczeniu optycznie większą przestrzeń. W lustrach płaskich osoby niepełnosprawne odkrywają własne lustrzane odbicie, nabywając tym samym orientacji w schemacie własnego ciała
Pod sufitem zamieszczona jest kula lustrzana oświetlona wąsko ukierunkowaną wiązką światła z małego reflektora. Obracanie się zbudowanej z małych lusterek kuli wywołuje powstanie setek punkcików świetlnych, które powoli przesuwają się przez sufit, ściany i podłogę, stale zmieniając kolor dzięki kolorowej tarczy wirującej przed światłem punktowym. Daje to optyczny efekt zakrzywienia przestrzeni. Pomieszczenie traci formę geometryczną, tworząc złożoną z wielu punktów sferę. Kula lustrzana nie powinna być jednak używana w obecności osób epileptycznych, gdyż może być przyczyną napadu padaczkowego.
Suchy basen służy zarówno do zabawy i rekreacji jak i do leczenia różnych schorzeń. Basen ten zamiast wody wypełniony jest plastikowymi piłeczkami. Działa rehabilitacyjnie. Usprawnia rękę, doskonali chwyt, rzut, usprawnia motorykę małą, rozwija koordynację wzrokowo – ruchowo – słuchową, stymuluje dotyk, wzrok, wzbogaca słownictwo, relaksuje i odpręża.
Wszystkie elementy wyposażenia Sali Doświadczania Świata wpływają korzystnie na zaburzone zmysły dzieci, gdyż smak, powonienie, dotyk, wzrok i słuch są podstawami naszego rozumowania i aktywności. Gdy jeden lub pewna część tych zmysłów jest uszkodzona, wówczas fragment naszego świata jest mniej dostępny, a jego zrozumienie zmniejszone. Różne potrzeby wymagają zróżnicowanych metod pomocy, a zatem różnych urządzeń rozwijających wrażliwości zmysłowe. Sala Doświadczania Świata i jej wyposażenie dają ogromne możliwości poznawania i stymulowania wszystkich zmysłów w cudownej atmosferze.


Zmysł wzroku dzieci mogą rozwijać przy:

• tablicy interaktywnej, gdyż jest urządzeniem przeznaczonym do rehabilitacji w zakresie stymulacji polisensorycznej. Dzieci, których zmysł wzroku nie jest zaburzony wykazują duże zainteresowanie ćwiczeniami przy tablicy, cieszą się, gdy mogą „łapać” świetlne punkty.
- koncentracja wzroku dziecka na poruszających się światłach
- poruszanie ręką dziecka w celu „złapania” punku świetlnego
- stymulacja kolorami kontrastowymi – koncentracja wzroku na przedmiocie i wodzenie za nim

• kolorowej tablicy świetlno – dźwiękowej, która w intensywny sposób stymuluje zmysł wzroku, gdyż służy wzbudzaniu zainteresowania. Jej intensywne kolory powodują skupienie uwagi u dzieci.
- koncentracja wzroku dziecka na zapalających się kolorach poprzez naciskanie materaca dzwiekowego


• kolumnie wodnej, która jest urządzeniem lubianym przez uczniów, gdyż kolorowe pęcherzyki powietrza pływające w wodzie przykuwają wzrok, wyciszają i intrygują swoimi różnorodnymi kształtami, wielkościami i szybkością poruszania się w kolumnie.
- skupianie uwagi dziecka na unoszących się w górę bąbelkach wody, zmieniających się kolorach wody
- stymulowanie do obserwacji zmieniających się kolorów wody oraz do aktywności poprzez samodzielne zmienianie kolorów

• wyspie światłowodowej, gdyż dostarcza silnych bodźców wzrokowych poprzez zmieniające się barwy, każdy koniec włókna światłowodowego tworzy osobny punkcik świetlny, który odbija się w ustawionych wokół lustrach, daje to niesamowity efekt wizualny, na który dziecko zawsze zwraca uwagę. Wyspa światłowodowa jest bardzo lubiana przez dzieci. Uczniowie chętnie spędzają czas obserwując kolorowe, poruszające się punkty.
- koncentrowanie uwagi dziecka na zmieniających się kolorach
- opuszczanie uniesionych nad dzieckiem światłowodów spowodowanie koncentracji wzroku dziecka na światłowodach
- dotykanie światłowodów przez dziecko, przesuwanie po dłoniach, chwytania i unoszenia
- dotykanie światłowodów poszczególnych części ciała, oplatanie ich wiązkami światła
- stymulowanie dziecka do chwytania światłowodów, wprawiania w ruch, układania z nich różnych wzorów, zaplatania

• projektorowi przestrzennemu, ponieważ wzbudza zainteresowanie swoją różnorodnością przejawiającą się w kolorze, wielkości i obrazie. Dzieci skupiają na nim wzrok, zauważają zmieniające się kształty i barwy, są ciekawe jaki będzie następny obraz. Tarcze mają charakter pobudzający bądź wyciszając

- koncentrowanie uwagi dziecka na poruszającym się na ścianie obrazie
- obserwowanie zmieniającego się obrazu na ścianie
- łapanie poruszających się plam na ścianie płynących z projektora przestrzennego• tablicy lustrzanej i lustrom, ponieważ z jednej strony są środkiem do wytwarzania optycznego obrazu, z drugiej zaś odbijają różne źródła światła, nadając pomieszczeniu optycznie większą przestrzeń.
- poznawanie przez dziecko własnego odbicia
- skupienie uwagi dziecka na zmieniających się obrazach odbitych w lustrze
- przybliżanie i oddalanie się od lustra
- wykonywanie różnych ruchów przez dziecko oraz obserwowanie mimiki twarzy dziecka

Zmysł słuchu dzieci mogą rozwijać przy:

• wieży stereofonicznej z odtwarzaczem CD oraz łóżku wodnym z podstawą muzyczną. Dziecko nie tylko odbiera muzykę swoimi uszami, ale także całym ciałem. Jest to doskonała stymulacja.
- poprzez odpowiednie natężenie dźwięku dziecko odbiera muzykę nie tylko zmysłem słuchu ale tez i ciałem


• kolumnie wodnej, ponieważ wydobywa się z niej szum i bulgotanie wody.
- przystawianie twarzy dziecka do kolumny i słuchanie drgań płynących
- słuchanie rytmu wody


• kolorowej tablicy świetlno – dźwiękowej, gdyż moduły w niej zainstalowane wytwarzają różne dźwięki oraz melodie
- koncentrowanie uwagi dziecka na wydawanych dźwiękach towarzyszących poszczególnym kolorom
- Stymulowanie dziecka do samodzielnego postrzegania kolorów i słuchania dźwięków towarzyszących
- obserwowanie przez dziecko zmieniających się punktów świetlnych poprzez zmianę natężenia światła i szybkości ruchów punków świetlnych

Zmysł węchu dzieci mogą rozwijać przy:

• emiterze zapachów, gdyż efekt aromaterapeutyczny wzmożony jest dzięki użyciu konkretnego zapachu działającego pobudzająco lub uspokajająco w zależności do temperamentu dziecka.
- dostarczanie dziecku poprzez emiter różnych zapachów z otaczającego świataZmysł dotyku dzieci mogą rozwijać przy:

• łóżku wodnym z podstawą muzyczną, gdyż wychowankowie przebywający na ciepłym, falującym przy minimalnym ruchu stymulatorze wodnym, nie odczuwają barier ograniczających ruch. Leżąc na łóżku i słuchając muzyki, całe ich ciało odbiera równocześnie drgania materaca wodnego.
- stymulowanie dziecka do zmiany pozycji ciała (leżenie na plecach, boku, brzuchu) i poruszanie kończynami
- wprawianie w ruch łóżko z leżącym na nim dzieckiem• tablicy interaktywnej, gdyż miedzy innymi jest przeznaczona do ćwiczeń manualnych ręki oraz percepcji dotykowej.
- zachęcanie dziecka do aktywności dotykowej poprzez „chwytanie” punków świetlnych
- poznawanie przez dziecko struktury znajdującej się na tablicy świetlnej
- ćwiczymy z dzieckiem przy tablicy interaktywnej poprzez odpowiedni nacisk ręki włączania kolorów połączonych z zapalaniem się światła w danym kolorze


• kolumnie wodnej, gdyż pompy powierza wprawiają ściany kolumn w lekkie drgania, których doświadcza się w chwili, gdy kładzie się swoje ręce lub inne części ciała na kolumnę.
- obejmowanie lub dotykanie przez dziecko kolumny wodnej i odczuwanie drgań z niej płynących• wyspie światłowodowej, gdyż koniec każdego włókna wydziela ciepło, które podczas kontaktu ze skórą odczuwa się jako przyjemne.
- poznawanie struktury światłowodów oraz kolorystyką płynącą ze światłowodów
- owijanie światłowodami poszczególnych części ciała np. ręce i dostarczenie nowych wrażeń dotykowych- ciepła , zimna, powierzchnia gładka

• kolorowej tablicy świetlno – dźwiękowej, gdyż światło oraz dźwięk wzbudzane są przez dotyk konkretnego elementu materaca podłogowego
- stymulacja do odpowiedniego naciskania powierzchni materaca świetlno - dźwiękowego

• Suchy basen w którym to dzieci odczuwają całym ciałem

- chodzenie z dzieckiem w basenie pomoc w poruszaniu się dziecku oraz masaż piłeczkami nóg i stóp poprzez pobudzanie zakończeń nerwowych
- przysypywanie leżącego dziecka piłeczkami oraz podnoszenie go i stymulowanie do siadania oraz wynurzanie się z piłek
- podrzucanie i chwytanie piłek przez dziecko oraz stymulacja rąk , motywowanie do aktywności dziecka
- leżenie w basenie co powoduje całościową stymulację ciała poprzez kształtowanie orientacji w schemacie ciała
Zajęcia w Sali Doświadczania Świata wywołują w dzieciach mnóstwo pozytywnych emocji. Każde z urządzeń powoduje słabszą lub mocniejszą radość w uczniach, jednak zawsze są to pozytywne odczucia. Czas spędzany w tym pokoju zawsze jest w pełni wykorzystany przez dzieci. Sala ma wielkie możliwości wyciszania spędzających tam nadpobudliwych wychowanków oraz rozbudzania apatycznych i spokojnych z natury dzieci. Niezwykła atmosfera jak tam panuje sprawia, że nawet najmniej chętne do współpracy dzieci otwierają się na nowe bodźce płynące z wyposażenia Sali. Wyzwala się ich aktywność własna, dzieci otwierają się na kooperację z terapeutą. Poczucie bezpieczeństwa zapewniane uczniom pozytywnie wpływa na ich nastroje w trakcie wizyty uczniów w pomieszczeniu.
Uczniowie bardzo lubią spędzać czas w Sali Doświadczania Świata. Jest w niej wiele urządzeń skupiających uwagę dzieci. Jedne zwracają swoją uwagę na dłużej od innych, jest to sprawa indywidualna dzieci. Tak samo jest z sympatią uczniów do sprzętów. Jedne są bardziej propagowane od innych, jednak kryteria wyboru zależne są w tym momencie od bodźców zmysłowych, które dzieci chcą stymulować w danej chwili


Opracowała mgr Justyna Głowcka
Wyświetleń: 4503


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.