Katalog

Justyna Głowacka, 2012-05-14
Herby

Pedagogika, Ćwiczenia

Praca z dzieckiem głęboko upośledzonym- zestaw zabaw i ćwiczeń dotyczącej orientacji przestrzennej

- n +

Praca z dzieckiem głęboko upośledzonym -
zestaw zabaw i ćwiczeń dotyczących orientacji przestrzennej


U dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym rozpoznawanie części własnego ciała należy traktować jako fundamenta którym można zbudować inne umiejętności. Ważnym elementem jest wypracowanie poczucia własnego” ja” , dzieci te potrzebują pomocy w nauczeniu schematów czynności i wyćwiczenia ich krok po kroku aby stały się one nawykami. Dlatego też bardzo ważnym elementem w poznawaniu własnego ciała ważne jest zaangażowanie wszystkich doznań które związane są z orientacją w przestrzeni dziecka.
Ważnym elementem w tej terapii jest pobudzanie przede wszystkim układu nerwowego poprzez kształtowanie poprzez ruch i wrażenia dotykowe.
Poprzez wrażenia dotykowe dziecko poznaje otaczający go świat jak i nabywa świadomości własnego ciała.
W wyrabianiu orientacji przestrzennej u dziecka głęboko upośledzonego należy wykorzystywać jak najwięcej sfer do rozwoju tej aktywności. Ważnym elementem jest tutaj muzykoterapia która to pozwala na wykształcenie poczucia rytmu, poruszania się w przestrzeni, wykonywania różnych ruchów. Innymi takimi sferami jest aktywizacja wrażliwości dotykowej poprzez którą dziecko poznaje możliwości własnego ciała jak i aktywizowanie i usprawnienie funkcji motorycznych. Ważne jest również wielozmysłowe pobudzenie postrzegania świata które to jest nieodzowne w pracy z dzieckiem nad rozwijaniem umiejętności kształcenia orientacji w schemacie własnego ciała. W dążeniu do wykształcenia świadomości własnego ciała i doskonaleniu orientacji przestrzennej będziemy wykorzystywać różne elementy z różnych sfer życia.Cele:
- rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała
- aktywizowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno motorycznych
- poznawanie wielozmysłowe
-poznawanie możliwości ciała
- rozwijanie świadomości ciała
- doskonalenie wrażliwości dotykowej
- rozwijanie aktywności twórczejZestaw zabaw i ćwiczeń dotyczących różnych sfer:

Ćwiczenia i zabawy rozwijające świadomość
- głaskanie poprzez dotyk dziecko poznaje własne ciało
- masowanie do masowania można zastosować rożne zabawki do masażu np. piłka
- wskazywanie części ciała poprzez wskazywanie dziecko poznaje miejsce
gdzie znajduje się jego buzia czy ręka
- oglądanie własnego wizerunku w lustrze jest to bardzo ważny elementy w ćwiczeniach ponieważ dziecko poznaje swój wizerunek
- pokazywanie części ciała dziecko z pomocą pokazuje część ciała np. nogę
- poruszanie wskazaną częścią ciała jest ważnym elementem w kształtowaniu świadomości ciała ponieważ dziecko poprzez poruszanie nabywa świadomości własnego ciała
- poznawanie części ciała np. poznawanie rak poprzez wyczuwanie dłoni , palców


Poznanie różnych doznań dotykowych
- zabawy paluszkowe np. „idzie rak”
- chodzenie po różnych powierzchniach może temu posłużyć mata dźwiękowa o różnej strukturze powierzchniowej
- dotykanie różnych struktur powierzchniowych
- zabawy z wodą – ciepła, zimna, chlapanie wodą ,wrzucanie różnych przedmiotów do wody i obserwowanie co się z nim dzieje, wyławianie z wody zanurzonych przedmiotów
-Zabawy z piaskiem przesypywanie oraz wsypywanie do foremek jak i również dolewanie wody i lepienie
Zabawy z kamieniami układanie kamieni jak i polewanie ich wodą i posypywanie piaskiem
- gniecenie mas przekształcalnych takich jak masa sola, ciasto lina
- odczuwanie struktur powierzchniowych ręka jak i chodzeniem gołą stopą po różnych powierzchniach


Orientacja w przestrzeni
- ćwiczenia z przedmiotem np. Stan za stołem, stań obok stołu , rzuć piłką we wskazanym kierunku
- ćwiczenia łączące ruchy dziecka z obrazem wzrokowym: chodzenie po wyznaczonej trasie , chodzenie z omijaniem przeszkód, zabawy konstrukcyjne
-rozumienie i wykonywanie krótkich poleceń typu wstań , chodź , idź , stań prze mną , obróć sięKoncentracja uwagi i wyobraźnia przestrzenna
- zabawy konstrukcyjne :układanie obręczy na stojaku, układnie przestrzenne klocków konstrukcyjnych
- układanie w przestrzeni: składnie torów kolejowych, składanie ulicy
- składanie elementów ; układanie kilku puzzli
Poznawanie własnego ciała i jego możliwości ruchowych
- kształtowanie swobodnego poruszania się w przestrzeni umiejętność omijania przeszkód bez bezpośredniego stykania się z przedmiotem
- kształcenie poprawnego siedzenia poprzez stymulację pleców: masaż
- chodzenie na czworakach i poznawanie możliwości ruchowych i poruszania się
- praca dłoni poprzez odpowiednie ułożenie i chwytanie przedmiotówNawiązywanie kontaktu i współpracy z drugą osobą
- naśladownictwo czyli powtarzanie poprzez naśladowanie poprzez wskazywanie części ciała , posługiwanie się różnymi przedmiotami, naśladowanie czynności samoobsługowych, naśladowanie podczas zabawy
- współdziałanie z drugą osoba poprzez prowadzenie , kołysanie, przytulanie poklepywanie itp.
-komunikacja werbalna poprzez połączenie słowa z pokazywaniem danej części ciała
- komunikacja nie werbalna poprzez gesty , mimikę twarzy , dotyk symbole i znaki umowne
Opracowała mgr Justyna Głowacka
Wyświetleń: 6417


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.