Katalog

Małgorzata Piekarska, 2012-05-15
Mława

Ogólne, Różne

Informacja dla rodziców: "Dopalacze"

- n +

INFORMACJA DLA RODZICÓW

DOPALACZE
Temat dopalaczy jest od jakiegoś czasu dość często poruszany w mediach.
Potoczna nazwa „dopalacze” oznacza grupę różnych substancji lub ich mieszanek o rzekomym bądź faktycznym działaniu psychoaktywnym, nieznajdujących się na liście substancji kontrolowanych przepisami ustawy o zapobieganiu narkomanii. (Źródło: www.dopalaczeinfo.pl)
Dla nas – Rodziców i Wychowawców- najważniejsza pozostaje wiedza na temat zjawiska, jego skutków, a przede wszystkim zapobiegania..

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?
Akcja informacyjno-edukacyjna Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii: http://www.dopalaczeinfo.pl/
GDZIE SZUKAĆ POMOCY?
STOWARZYSZENIE KATOLICKIEGO RUCHU ANTYNARKOTYCZNEGO KARAN
ul. Skoczylasa 8
54-071 Wrocław
tel. 071 349 15 56
www.karan.wroc.pl
STOWARZYSZENIE MONAR
Poradnia Profilaktyki i Terapii WROCŁAW
ul. Trzebnicka 17
50-245 Wrocław
tel. 071 3210552
e-mail: monarwro@wp.pl
SPECJALISTYCZNA PORADNIA TERAPEUTYCZNA
Ul. Borowska 101 Tel.: 71 783 75 99
FILIE: ul. Jarzębinowa 24/26 tel. 71 793 75 99
ul. Stalowa 6a tel. 71 338 42 53

JAK ZAPOBIEGAĆ SIĘGANIU PRZEZ DZIECI PO SUBSTANCJE UZALEŻNIAJĄCE?

Wieloletnie doświadczenia w zakresie profilaktyki uzależnień wskazują na następujące czynniki chroniące dzieci i młodzież przed podejmowaniem różnego rodzaju zachowań ryzykownych.
Do podstawowych czynników chroniących należą:

• silna więź emocjonalna z rodzicami,
• ogólnie pozytywne relacje z dorosłymi (posiadanie autorytetów),
• zainteresowanie nauką szkolną i własnym rozwojem,
• regularne praktyki religijne,
• poszanowanie prawa, norm i wartości,
• przynależność do pozytywnej grupy społecznej,
• angażowanie się w działania prospołeczne.


Stąd wynika podstawowe zadanie dorosłych jakim jest wzmacnianie wymienionych czynników w celu ochrony swoich dzieci przed uzależnieniami.

Przygotowała: Małgorzata Piekarska
Wyświetleń: 684


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.